Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inicia les obres de reurbanització del carrer de Damià Campeny

Escoltar

L'Ajuntament inicia les obres de reurbanització del carrer de Damià Campeny

Avui, dilluns 23 d'octubre, han començat les obres d'urbanització del carrer de Damià Campeny i que suposen l'ampliació del vial fins al carrer de Sant Antoni. Les obres s'han iniciat una vegada s'han enderrocat els dos habitatges de propietat municipal que impedien la continuació del carrer.

Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Constraula, SA i tenen una durada prevista de 10 setmanes. L'empresa compta amb un pressupost de 131.438,68 €.

Aquestes obres se sumen a la reurbanització que s'està fent del carrer de Sant Antoni amb la voluntat de millorar en aquests vials l'accessibilitat dels vianants i pacificar el trànsit.

Reurbanització del carrer

La reurbanització del carrer de Damià Campeny, en el tram comprès entre els carrers de Jaume Balmes i de Sant Antoni, s'ha iniciat després que s'enderroquessin les dues cases que impedien la consecució del carrer. La superfície total a urbanitzar és de 1.100 m2, amb una llargària de 110 m i una amplada de 10 m.

Al paviment del carrer es diferenciarà la calçada, l'aparcament i les voreres. La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic en calent, la zona d'aparcament amb llamborda de formigó colorejat i les voreres amb peça de morter de ciment.

L'enllumenat públic es renovarà i s'ampliarà el número de punts de llum, que estaran muntats en columnes de 4 m d'alçada. Els fanals es col·locaran a un sol costat del carrer, situats entre els arbres i amb una separació de 12 m entre ells.

Es preveu el condicionament de les línies elèctriques i el soterrament dels encreuaments aeris de les línies de telefonia.

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, està previst la realització d'un nou col·lector d'aigües pluvials, amb tub de PVC, que unirà els col·lectors dels carrers de Sant Antoni i de Jaume Balmes. També es renovaran els embornals i escomeses existents.

Es preveu, així mateix, la renovació i ampliació de la xarxa d'aigua potable per part de l'empresa municipal Aigües de Mataró SA.

Pel que fa el mobiliari urbà, es reposarà la senyalització de trànsit i es col·locaran papereres.

Enderroc dels habitatges

La Junta de Govern va aprovar inicialment el passat 23 de gener el projecte d'enderroc dels dos habitatges del carrer de Sant Antoni, que havien de permetre que el carrer de Damià Campeny, perpendicular a l'anterior, quedés obert en tot el seu traçat.

Els habitatges afectats estaven situats als números 58 i 60 del carrer de Sant Antoni i les obres d'enderroc les va fer l'empresa Constructora Mataronesa i es van portar a terme entre el 27 d'abril i el 27 de juny amb un pressupost de 51.718 €. Els dos immobles tenien més de 80 anys d'antiguitat i eren de propietat municipal.

L'habitatge ubicat al número 58 tenia planta baixa i primer pis, a més d'una edificació auxiliar a la planta baixa. Per la seva banda, l'habitatge ubicat al número 60 constava de planta baixa, primer pis i golfes, a més d'una edificació auxiliar de planta baixa i pis.