Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament iniciarà els tràmits per bonificar part de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Escoltar

L'Ajuntament iniciarà els tràmits per bonificar part de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

L'Ajuntament de Mataró iniciarà els tràmits per establir bonificacions en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a aquells empresaris que hagin d'arranjar els seus establiments a la nova Llei del tabac. El Ple va aprovar dijous 12 de gener per unanimitat una resolució presentada pel grup municipal de CiU sobre aquest tema. El text íntegre de la resolució és el següent:

"El passat dia 15 de desembre, el Congrés dels Diputats va aprovar la nova Llei de mesures sanitàries en front del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

Aquesta llei ordena que els establiments de pública concurrència com bars, restaurants, discoteques, etc..., de més de 100 metres quadrats, que permetin fumar, hauran d'habilitar espais tancats com a màxim el trenta per cent (30%) de la superfície total útil, per als clients fumadors, en el termini de vuit mesos a comptar des de l'1 de gener de 2006. Fet que planteja la necessitat de realitzar arranjaments urgents en aquests establiments, que es veuran gravats per l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Atenent a que aquestes obres poden ser considerades d'interès especial en benefici d'una millor salut de la població no fumadora, així com les pròpies circumstàncies socials que hi concorren vistos els objectius que persegueix la mateix Llei.

Tenint en compte que les obres i instal·lacions necessàries suposaran una despesa important no prevista pels empresaris, el Grup Municipal de convergència i Unió proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORS:

Primer.- L'Ajuntament de Mataró iniciarà els tràmits per tal d'establir una bonificació del 95% a la quota resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen establert per l'Ajuntament de Mataró en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), derivades de l'aplicació de la Llei esmentada.

Segon.- Els criteris i terminis per poder-se acollir a la bonificació es presentaran en una propera Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals".