Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta els nous vehicles del servei de neteja

Escoltar

L'Ajuntament presenta els nous vehicles del servei de neteja

Els nous vehicles del Mataró Neta s'exposen durant tot el dia al passeig de Carles Padrós amb l'objectiu que els ciutadans puguin veure les diferents tipologies de màquines que treballen en la neteja dels carrers i places.

Entre les novetats hi ha els vehicles de fregat amb aigua de les zones de vianants, el furgó de neteja especial per pintades i grafitis i el furgó de manteniment de papereres.

La flota completa està formada per uns 30 vehicles i 40 carretons de neteja. En total hi ha 15 models diferents de maquines, que desenvolupen les seves tasques organitzats en torns de matí, tarda i nit. A continuació es descriuen les màquines, el número d'unitats i el servei que realitzen:

MAQUINARIA RECOLLIDA

u.

SERVEI

Carretó portabosses

40

Escombrada Manual dotat d'un carret portabosses amb escombra i cabàs. Total: 40 equips formats per 1 peó + 1 carretó

Vehicle auxiliar d'escombrada

3

Escombrada manual amb un vehicle auxiliar d'escombrada i servei de repàs de tardes, per tal que l'operari disposi d'una alta agilitat de desplaçament. Equip format per 1 peó especialista + 1 vehicle auxiliar d'escombrada.

Vehicle auxiliar d'escombrada elèctric

2

Escombrada manual amb un vehicle auxiliar d'escombrada i servei de repàs de tardes, per tal que l'operari disposi d'una alta agilitat de desplaçament. Equip format per 1 peó especialista + 1 vehicle auxiliar d'escombrada.

Vehicle caixa oberta bolquet-brigada

1

Servei d'escombrada manual en brigada. Gran capacitat de desplaçament, possibilitat de realitzar neteges intensives i recollir residus de volum considerable. Equip format per: 1 conductor + 1 peó + 1 vehicle caixa oberta bolquet brigada

Escombradora d'aspiració de 1,5m3

1

Escombrada mecànica de voreres i zones peatonals. Equip format per un conductor i una escombradora d'aspiració d'1'5 m3

Escombradora d'aspiració de 4,5m3

5

Escombrada mixta i escombrada mecànica de vials. Escombrada mixta equip format per 1 conductor + 2 peons + escombradora d'aspiració de 4'5 m3, en escombrada mecànica equip format per 1 conductor + escombradora d'aspiració de 4'5 m3.

Màquina fregadora-aspiradora

1

Fregat peatonal per tal de realitzar una neteja intensiva de zones peatonals i places de paviment dur.

Màquina aiguabatre alta pressió

1

Aiguabatre mecànic per retirar la terra i la pols dels carrers fent ús de l'aigua a pressió. Equip format per 1 conductor + una màquina d'aiguabatre a alta pressió.

Furgó de neteges especials

2

Neteges de pintades i graffitis i neteges imprevistes amb aigua a pressió. Equip format per un operari + un furgó de neteges especials.

Furgó manteniment papereres

1

Manteniment de la xarxa de papereres de la ciutat de Mataró. Equip format per un operari i un furgó de papereres

MAQUINÀRIA NETEJA PLATGES

Tractor

2

Màquina neteja platges

2

Neteja mecànica de les platges, amb la recollida de les deixalles en terrades a la sorra. Equip format per 1 conductor + 1 tractor + 1 màquina netejaplatges.

Màquina neteja platges suspesa

1

Neteja mecànica del trencant de les onades on s'acumula brutícia, sobretot algues i fustes, aportada pel mar. Equip format per 1 conductor + 1 tractor + 1 màquina netejaplatges.

Vehicle caixa oberta de doble tracció

1

Neteja manual de les platges. Equip format per un operari+ 1 vehicle caixa oberta amb doble tracció.

INSPECCIÓ

Furgoneta d'inspecció

3

Servei d'inspecció per tal de coordinar i verificar la bona realització dels serveis de neteja. Equip format per 1 comandament + 1 furgoneta d'inspecció.

Pel que fa al personal, en la neteja hi treballen 73 operaris en els següents torns:

- Matí: a l'hivern de 7 a 13,30 h i a l'estiu de 6 a 12,30 h

- Tarda: de 14 a 20,30 h

- Nit: de 22 a 4.30 h

La renovació de la flota correspon al nou contracte de gestió de recollida d'escombraries i neteja viària, que és una concessió administrativa per 8 anys adjudicada pel Servei de Manteniment a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

El contracte inclou la recollida de les fracciones resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges per un import de 7.300.093,72 € anuals, que representa la despesa més important en un sol contracte que adjudica l'Ajuntament de Mataró, 58.400.749,76 € en 8 anys. El pressupost anual s'ha incrementat en un 28,23% respecte a l'any passat.

A part del servei de neteja, el contracte amb FCC inclou també la implantació de la recollida robotitzada, la recollida concertada de voluminosos i el desplegament de la recollida de la brossa orgànica a tota la ciutat.