Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta els treballs preparatoris per modificar el Pla General d'Ordenació en l'àmbit del Sorrall

Escoltar

L'Ajuntament presenta els treballs preparatoris per modificar el Pla General d'Ordenació en l'àmbit del Sorrall

El regidor d'Urbanisme, Arcadi Vilert, i la presidenta del Pla Integral de Cerdanyola, Quitèria Guirao, han presentat avui en roda de premsa els treballs preparatoris a la modificació del Pla General d'Ordenació en tres àmbits del barri de Cerdanyola: el sector del Sorrall, els terrenys ocupats pel camp de futbol del Camí del Mig i el solar on està instal·lat el Mercat de Cerdanyola.

Els tres àmbits afectats ocupen una superfície total de 280.522 m2. En concret, la delimitació dels àmbits és la següent:

  • Sector del Sorrall (255.103 m2): delimitat al sud pel passeig de Ramon Berenguer III, al nord pel límit amb el terme municipal d'Argentona i l'autopista C-32, a l'est per les rondes de Bellavista i de Josep Tarradellas i a l'oest per la carretera de Granollers i la riera d'Argentona.
  • Sector de l'actual Mercat de Cerdanyola (1.852 m2): l'illa compresa entre els carrers d'Atenes, de la Mare de Déu de la Cisa, el passeig de Ramon Berenguer III i la ronda del Cros, on actualment funciona l'equipament, de titularitat privada.
  • Sector de la zona esportiva del camp de futbol del Camí del Mig (23.556 m2): entre els carrer de la Marató, de l'Estadi, el Camí del Mig i la ronda del Cros.

La major part del sòl afectat pertany al Pla Parcial del Sorrall, que actualment permet edificació destinada només a usos terciaris. La resta de terrenys tenen qualificacions diverses i diferents règims de propietat.

La modificació a l'àmbit del Sorrall

La proposta de nou planejament preveu millorar i dignificar l'entrada nord-oest de la ciutat des del Vallès. L'avanç de la modificació reserva els terrenys necessaris per on haurà de passar el futur tren orbital que connectarà amb el Vallès, i recull el projecte de millora de la variant de Mataró (C-32) presentat per la Generalitat de Catalunya, que preveu millorar els accessos a la C-60 a l'alçada del Sorrall.

Es preveu el desplaçament de la carretera d'Argentona uns 30 metres cap a la riera d'Argentona i la seva connexió a través de dos giratoris amb l'autovia Mataró-Granollers (C-60).

La carretera adoptarà un caràcter més urbà amb la substitució del petit giratori actual que la connecta amb l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch per una plaça urbana en l'encreuament de les rondes de Bellavista i de Josep Tarradellas, que permetrà recuperar espais ocupats ara per tallers i benzineres. La plaça està pensada com a balcó límit de la ciutat amb vistes a la riera d'Argentona i a la serralada de Burriac, i permetrà l'accés a peu al complex esportiu del Sorrall i als futurs equipaments. També des de la plaça, els vianants podran accedir, a través d'un pont sota la ronda de Bellavista i un seguit de placetes de dimensions més reduïdes, al parc del turó de Cerdanyola.

El desplaçament de la carretera d'Argentona cap a la riera permetrà corregir el fort pendent de la ronda de Bellavista, allargant el seu recorregut. Aquesta solució suposa una millora mediambiental respecte al planejament vigent, que contempla l'execució d'un nou vial descendent a través del turó de Cerdanyola, actuació que requeriria una important afectació paisatgística.

El nou planejament preveu que la ronda de Josep Tarradellas tingui una amplada total de 30 metres, amb la construcció de voreres d'entre 8 i 10 metres al costat ciutat.

La proposta contempla el trasllat al sector del Sorrall de les instal·lacions esportives ubicades actualment al Camí del Mig i l'ampliació de les mateixes, donat que es preveuen dos camps de gespa, alliberant els terrenys que ocupa actualment el camp de futbol. A més, es preveu la construcció de dos nous equipaments a l'àmbit del Sorrall: un de caràcter cívic i un institut d'ensenyament secundari, que tindran façana cap a la nova plaça i la ronda de Josep Tarradellas.

El sostre edificable previst a l'àmbit del Sorrall (habitatges amb plantes baixes destinades a usos terciaris) es concentrarà entre el nou traçat de la carretera d'Argentona i la zona de garrofers. Precisament, el nou planejament preserva els garrofers, zona considerada d'interès específic per la Diputació de Barcelona que s'obtindrà per cessió gratuïta.

La modificació a l'àmbit del Camí del Mig

La proposta de modificació preveu dos equipaments als terrenys ocupats ara pel camp de futbol del Camí del Mig: un poliesportiu i un nou mercat o centre comercial en substitució de l'actual Mercat de Cerdanyola, les instal·lacions del qual han quedat obsoletes. Aquests equipaments quedaran integrats en un gran espai verd esglaonat públic i obert als carrers de l'entorn.

El sostre edificable (habitatges amb baixos destinats a usos terciaris) es preveu a la part baixa de l'illa, tocant al Camí del Mig. L'espai de separació previst entre els nous edificis permetrà que les vistes actuals dels veïns de la zona no quedin afectades.

Als terrenys ocupats actualment pel Mercat de Cerdanyola s'hi concentrarà també part del sostre edificable, per construir nous habitatges.

Increment del sostre edificable i diversificació d'usos

Respecte al planejament vigent, la proposta de modificació suposa una reducció del sòl privat i l'increment de més de 15.000 m2 del sòl previst per a nous espais lliures i equipaments. El sòl públic serà el 90-95% de tot l'àmbit.

En línies generals, es preveu un increment global del sostre edificable i un canvi dels usos previstos per a aquest sostre, que passarien a ser d'exclusivament terciaris a una barreja de residencials (entre 36.400 m2 i 51.000 m2) i terciaris (entre 14.000 m2 i 23.800 m2). L'increment de l'edificabilitat permet donar viabilitat econòmica al sector.

En conjunt, es preveu la construcció d'entre 400 i 450 habitatges, dels quals entre 120 i 135 (un 30%) seran habitatges protegits. Els edificis tindran una alçada general d'entre 5 i 7 plantes, a excepció de dos edificacions que arribaran fins a les 9 plantes.

Tramitació administrativa

L'avanç de modificació es va presentar dimarts a la Comissió Informativa de Serveis Territorials i al Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola. Està previst que la proposta es presenti a aprovació del Ple ordinari de novembre.

Després de l'aprovació per part del Ple dels treballs preparatoris, la proposta haurà de superar un període d'informació pública de dos mesos, durant el qual s'hi podran presentar al·legacions. Abans de que la modificació puntual del Pla General sigui efectiva, haurà de superar també els tràmits d'aprovació inicial, provisional i definitiva, i els respectius terminis d'informació pública.