Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta la convocatòria de subvencions destinades a entitats i associacions de la ciutat

Escoltar

L'Ajuntament presenta la convocatòria de subvencions destinades a entitats i associacions de la ciutat

El president de l'Àrea de Serveis Personals, Jaume Graupera, i el regidor de Benestar Social, Oriol Batista, han presentat aquest matí les bases reguladores de la convocatòria del 2006 per a l'atorgament de les subvencions en els àmbits de Benestar Social, Salut i Consum, Ciutat Sostenible, Participació Ciutadana, Nova Ciutadania, Civisme i Cooperació, Joventut i Dona, Esports, Educació i Cultura. Els ajuts estan destinats a les associacions i entitats que desenvolupen les seves activitats a la ciutat.

Avui també s'ha donat a conèixer el balanç de les subvencions, convenis i transferències que es van atorgar al 2005.

La convocatòria de subvencions va destinada a entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats. La previsió pressupostària total de subvencions per al 2006 és de 473.789,31 euros, un 10,5% més respecte a l'import concedit en subvencions l'any 2005. Les convocatòries són les següents:

 • Servei de Benestar Social

- Programes i activitats de salut pública: 2.500 euros.

- Programes de suport en l'àmbit de l'atenció social: 8.214,58 euros.

- Programes i activitats per a gent gran: 3.483,97 euros.

 • Servei de Dona

- Activitats i programes que promoguin la igualtat d'oportunitats per a les dones: 2.519,10 euros.

 • Servei de Ciutat Sostenible:

- Programes i activitats de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible: 3.000 euros.

 • Servei de Nova Ciutadania:

- Sensibilització i promoció Nova Ciutadania: 5.000 euros.

 • Servei de Participació Ciutadana:

- Activitats sòcioculturals de participació ciutadana: 4.262,24

 • Institut Municipal d'Educació:

- Activitats extraescolars o complementàries: 52.000 euros

- Colònies escolars: 11.000,00 euros.

- Menjador escolar: 68.029,72 euros.

 • Servei de Joventut

- Casals d'estiu: 107.232,62 euros.

- Educació en el lleure: 11.127,62 euros.

- Activitats organitzades per una entitat juvenil durant l'any 2005: 3.034,80 euros

 • Patronat Municipal d'Esports:

- Activitats de promoció esportiva: 20.000 euros.

- Activitats esportives extraordinàries: 21.500 euros.

- Beques esportives: 8.000 euros.

- Millora esport extraescolar: 32.500 euros

 • Patronat Municipal de Cultura:

- Programes anuals d'activitats culturals

- Per a activitats extraordinàries

La dotació per aquestes dues convocatòries és de 100.000 euros.

 • Secció de Civisme i Cooperació:
 • - Programes d'intercanvis escolars: 10.384,68 euros.

  Canvis més destacats

  La convocatòria de subvencions per a aquest any inclou alguns canvis provocats pel marc normatiu vigent. Entre els nous requisits, en el moment de presentar la documentació s'hauran d'aportar els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Així mateix, no es podrà subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat objecte de subvenció, excepte quan ho prevegin les clàusules específiques.

  Destaca la incorporació d'una nova convocatòria de subvenció respecte a l'any 2005. Es tracta dels ajuts per a activitats que tinguin com a objectiu la millora de l'esport extraescolar, que gestionarà el Patronat Municipal d'Esports.

  En canvi, desapareix la convocatòria de beques i ajuts a l'estudi del Patronat Municipal de Cultura, tot i que l'import que es destinava a aquest tipus de subvencions s'incorpora a altres dues convocatòries del PMC. També desapareix la convocatòria per a programes de sensibilització en la cooperació, de la secció de Cooperació i Civisme de l'Ajuntament. A canvi, se signaran convenis amb les entitats que han consolidat els seus programes en aquest àmbit d'actuació. Una altra convocatòria que desapareix al 2006 és la de suport al treball escolar, de l'Institut Municipal d'Educació. Aquestes accions de suport es duran a terme mitjançant el Pla d'Entorn.

  Pel que fa els imports, s'incrementa en un 30% la consignació de les convocatòries del Patronat Municipal de Cultura. D'altra banda, s'ha reduït el pressupost de la convocatòria per a programes de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible. A canvi, se signaran convenis amb les entitats que han consolidat els seus programes en aquest àmbit. La incorporació d'una nova convocatòria del PME provoca una redistribució dels imports destinats a la resta de convocatòries d'aquest patronat.

  Tramitació de les sol·licituds

  El termini per presentar les sol·licituds a les diferents subvencions s'ha establert entre el 6 de febrer i el 3 de març. Les entitats interessades podran formalitzar els tràmits a les oficines d'atenció ciutadana i als centres cívics de la ciutat.

  D'altra banda, s'han programat per a les entitats dues sessions de formació sobre com dissenyar un projecte i preparar la documentació sol·licitada. Aquests sessions es duran a terme els dies 22 de febrer, de 10 i 12 i de 19 a 21.

  Previsió en subvencions, convenis, transferències per al 2006

  A part de la convocatòria de subvencions, l'Ajuntament ja preveu les aportacions que farà en concepte de convenis i transferències a entitats i institucions durant el 2006. Tot i que les xifres són provisional i poden variar durant l'any, l'aportació total prevista per al 2006 en subvencions, convenis i transferències és de 2.788.922,85 euros, que representa un increment de 140.646,42 euros, és a dir un 5,3 % respecte de l'any passat, en què es van destinar 2.648.276,43 euros.

  Balanç de 2005

  La quantitat total destinada al 2005 a subvencions, convenis i transferències atorgats a les diferents entitats i associacions de la ciutat va representar un augment del 14,8% respecte al 2004, quan es van destinar 2.306.221,26 euros.

  L'aportació total en convenis va ser de 1.364.201,87 euros al 2005, el que suposà un increment del 7,3% respecte l'any anterior. Pel que fa a les subvencions van augmentar en un 25,8% i les transferències van augmentar en un 23,3%. L'import total atorgat en subvencions va pujar a 428.764,71 euros, mentre que el de transferències va ser de 855.309,85 euros.

  En total, es van beneficiar d'aquests convenis, subvencions i transferències 212 entitats, associacions, gremis i col·lectius.