Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta l'avantprojecte del passeig marítim entre el Centre Natació Mataró i la riera de Sant Simó

Escoltar

L'Ajuntament presenta l'avantprojecte del passeig marítim entre el Centre Natació Mataró i la riera de Sant Simó

L'Ajuntament de Mataró ha redactat l'avantprojecte de rehabilitació del passeig marítim en el tram comprès entre el Centre Natació Mataró i la riera de Sant Simó. El document, que té per objecte reordenar aquest tram de franja costanera d'aproximadament 560 metres de longitud, va ser informat favorablement per l'Ajuntament mitjançant decret del passat 12 de juliol.

L'avantprojecte s'ha enviat a la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Medi Ambient, que té les competències sobre la façana litoral, i a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, perquè facin els suggeriments que considerin oportuns.

La característica principal de l'ordenació proposada és que manté coherència amb la resta de trams del passeig ja reurbanitzats.

Una plaça i un aparcament soterrat

Entre els trets fonamentals de l'avantprojecte, destaca la conversió de l'esplanada d'accés als edificis del Centre Natació Mataró i l'Escola Universitària del Maresme en una plaça pavimentada que garanteix la continuïtat entre el passeig marítim ja reordenat i el tram a reurbanitzar. Sota aquesta plaça es preveu la construcció d'un aparcament soterrat amb capacitat per a 200 places, que permetrà alliberar de les actuals bosses d'aparcament no delimitat l'esplanada d'accés als equipaments esmentats.

L'avantprojecte preveu també recuperar la secció del vial que travessa el passeig al seu pas per les cases del Callao, mitjançant la correcció del traçat actual fins aconseguir una amplada de 6 metres que garanteixi la correcta circulació en doble sentit. Les cases es preserven i s'incorpora una petita vorera per protegir les façanes posteriors.

A l'àmbit de la platja del Varador, es preveu prolongar els espais dunars per davant dels edificis de l'Escola Universitària del Maresme i el Centre Natació Mataró, i fins a l'espigó. La proposta contempla la construcció d'una passera per salvar la discontinuïtat en el passeig que suposa el desnivell del pas soterrat per a vianants de l'espigó. També es preveu una altra per donar continuïtat entre el passeig del Callao i la platja de Sant Simó, salvant la riera.

Es preveu la construcció d'una nova línia d'espigó entre el passeig i la platja com a protecció davant dels temporals, donat que el talús natural existent no compleix els criteris de seguretat requerits. Per suavitzar el desnivell, l'espigó de protecció quedarà sota dunes de sorra. Una de les dues línies paral·leles de palmeres que hi ha actualment al mig del tram de passeig a reordenar es desplaçarà cap al límit amb el nou espigó, i s'hi instal·laran bancs, de la mateixa manera que al tram del passeig de la platja del Varador.

L'avantprojecte també contempla la construcció de 4 rampes de 6 metres d'ample, col·locades en paral·lel a la costa, que garantiran la connexió entre el passeig i la platja, incorporaran les zones de dutxa i actuaran com a traça ordenadora on es recolzen els diferents quioscos de temporada.

L'actuació al passeig té un cost previst de 6.862.950 euros, mentre que l'aparcament soterrat està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. La proposta ha de ser estudiada pel Ministeri de Medi Ambient, administració competent, prèviament a la redacció del projecte executiu.