Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta un Pla per impulsar la cohesió social i lluitar contra la pobresa i l'exclusió

Escoltar

L'Ajuntament presenta un Pla per impulsar la cohesió social i lluitar contra la pobresa i l'exclusió

El regidor de Benestar Social, Sanitat i Nova Ciutadania, Oriol Batista, ha presentat avui en roda de premsa el Pla de Promoció Social 2006-2010. La presentació l'ha fet juntament amb tres membres representatius de la Taula de Promoció Social: Fèlix Feliu, de CIM Càritas; Manuel Roca, de les Conferències Sant Vicenç de Paül, i Santi de Arcos, de Creu Roja.

El Pla de Promoció Social té com objectiu impulsar la cohesió social i la solidaritat de la ciutat fent de la participació i del treball en xarxa les eines bàsiques per a la seva execució. El Pla pretén ser una eina que permeti conèixer millor les dinàmiques i realitats de la promoció social per poder lluitar contra la pobresa i l'exclusió social.

El treball en xarxa i participatiu es materialitza amb la constitució de la Taula de Promoció Social.

El Pla de Promoció Social

L'origen del Pla se situa en el 2002, quan el Servei de Benestar Social de l'Ajuntament va creure necessari canviar el model d'intervenció de l'equip i alhora sumar-hi el treball en xarxa, amb la participació proactiva de tots els agents socials de la ciutat implicats en el camp de la promoció social.

Així, a finals de 2004 es va constituir la Taula de Promoció Social en la qual hi participen 22 serveis, associacions o entitats amb la voluntat que amb el temps es pugui anar nodrint de nous integrants.

El treball conjunt entre l'Administració i les entitats ciutadanes ha possibilitat un coneixement mutu, que donarà lloc a circuits de coordinació, i s'ha fet una anàlisi sistemàtica i periòdica de la realitat social que ha facilitat la formulació de propostes i el disseny de programes específics, a més d'incrementar els recursos humans i econòmics destinats a la promoció social de la ciutat.

El document i les línies estratègiques

El document del Pla, a més d'altres capítols, recull les diferents línies estratègiques i les accions concretes per portar-les a terme. Aquest capítol és el resultat conjunt de les reflexions i aportacions fetes des de la Taula.

Les línies estratègiques del Pla es basen en 4 eixos d'actuació que contenen 35 objectius:

Eix 1: Fomentar mesures que afavoreixin la promoció social de les persones en fase de vulnerabilitat i exclusió, per fer de Mataró una ciutat més justa i cohesionada socialment

Eix 2: Optimitzar, millorar i incrementar l'activitat de la xarxa de serveis i equipaments de promoció social existents a la ciutat

Eix 3: Crear nous serveis i equipaments per potenciar la promoció social de les persones en fase de vulnerabilitat i exclusió i detectar les noves realitats socials emergents

Eix 4: Sensibilitzar i implicar a la comunitat en la lluita contra l'exclusió social

El document estima que els destinataris del Pla de Promoció Social són 13.928. D'aquests quasi 900 són beneficiaris del Programa d'Inserció i Renda Mínima (PIRMI), sent els titulars 69% dones i el 31% homes.

Pel que fa a l'estructura familiar, 355 són famílies monomarentals, el 40% persones soles i el 24% famílies nuclears.

Quant a la nacionalitat, el 74% dels titulars del PIRMI són autòctons i el 26% són estrangers.

I sobre les problemàtiques principals que afecten als destinataris de l'ajut, el 35% estan relacionats amb la salut, addiccions i malalties mentals; el 26% són problemàtiques laborals i el 21% de trencament familiar, que generalment deixen amb una situació de desprotecció a alguns dels seus membres.

Entitats participants a la Taula de Promoció Social

La Taula de Promoció Social està formada per:

. Serveis municipals: Servei de Benestar Social; Pla de Nova Ciutadania; Prohabitatge; Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) i Policia Local.

. Serveis públics: Centre de Salut Mental d'Adults i Centre d'Atenció a les Drogodependències.

. Servei públic de gestió privada: Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

. Entitats privades: Àmbit Prevenció; Associació Jaume Pineda; AFAMMMA (Familiars salut mental); Arca del Maresme; CC.OO (CITE); UGT (AMIC); Càritas; Creu Roja; Fundació Sant Joaquim; INSER; Centre de Formació i Prevenció, ASALMA; Sant Pau i Conferències Sant Vicenç de Paül.