Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament rescindeix el contracte a l'empresa encarregada de la rehabilitació de la Nau Gaudí

Escoltar

L'Ajuntament rescindeix el contracte a l'empresa encarregada de la rehabilitació de la Nau Gaudí

L'Ajuntament ha decidit rescindir el contracte a l'empresa adjudicatària de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", coneguda com a Nau Gaudí, a causa de la demora en la realització dels treballs. L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha signat avui dimarts 17 d'octubre el decret de resolució del contracte en el qual es resol que l'import que demana l'Ajuntament per danys i perjudicis ascendeix a 72.290 €. L'empresa té 10 dies per presentar al·legacions contra la decisió municipal.

A l'octubre de 2005, l'Ajuntament va haver d'adjudicar de nou a una altra empresa les obres donat que la primera constructora va abandonar els treballs. Aleshores la Junta de Govern va adjudicar a l'empresa Constructora i Rehabilitadora SECLA, SA les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí i l'acabament de la urbanització de la plaça. Les obres pendents de realització es van adjudicar a SECLA, SA per un import d'1.302.522,74 €, i un termini d'execució d'11 mesos.

Retard en els treballs i procediments incorrectes

Segons el text del Decret, basat en un informe tècnic sobre l'estat actual i el desenvolupament de les obres, a data 18 de setembre només s'havia realitzat aproximadament una cinquena part de l'obra. L'empresa només ha realitzat la part d'enderrocs, una part de moviment de terres, una part de l'estructura de fusta, una part de la instal·lació de climatització i una part de la instal·lació elèctrica, quan la data fixada per a la finalització de l'obra és el 21 d'octubre. Els treballs certificats per l'Ajuntament com a realitzats per l'empresa estan valorats en 246.841, 98 €.

L'informe tècnic atribueix el retard de l'obra a mancances organitzatives i a una deficient gestió per part de la constructora. La manca de seguiment de l'empresa respecte als treballadors ha provocat que algunes feines s'hagin executat malament: paviment del soterrani mal acabat, solera del soterrani mal anivellada o envans interiors mal executats. A més l'obra ha estat aturada a intervals molt llargs.

També s'han incomplert les mesures de seguretat en els treballs d'estructura de fusta i coberta. Per exemple, les lones de protecció de l'estructura de fusta contra la pluja no es van posar fins dos mesos després, amb la conseqüència que la fusta està tacada i malmesa; el soterrani es va inundar amb els primers aiguats donat que no s'havia executat el sòcol de totxo de protecció al carrer de la Cooperativa; i la claveguera pública del carrer de la Cooperativa no es va apuntalar correctament, de manera que el 12 de setembre va rebentar en un tram d'uns 8 m i va inundar el soterrani completament, deixant les màquines de climatització inservibles.

Estat actual de les obres a la Nau Gaudí

Segons documenta el Decret, en aquests moments, al desè mes d'iniciades les obres s'haurien d'haver executat el 91,32% dels treballs però només s'han executat el 22,85% de les mateixes.

Així, l'estat actual de les obres és el següent:

-S'han retirat les casetes d'obra (oficina, magatzem de material i vestidors de personal).

-Excavació a mig fer dels fonaments del mur de contenció de terres del carrer de la Cooperativa amb la claveguera parcialment estintolada i amb despreniments de terres del talús.

-Soterrani ple de fang degut a la inundació soferta el 12 de setembre de 2006 per trencament del tub de la claveguera descalçat per les obres d'execució del mur de contenció del carrer de la Cooperativa. Màquines de climatització inutilitzades.

-Pòrtics de fusta tacats amb el rovell dels cargols d'acer per manca de protecció a la pluja.

-Tancament de seguretat de l'obra en mal estat (porta oberta i tanca parcialment desmuntada).

-Abandonament general de l'obra (només hi havia 2 operaris pintors, realitzant treballs de protecció de la fusta).

Resolució del Decret

El Decret resol així iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb l'empresa Constructora i Rehabilitadora SECLA SA per a l'execució de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense" i l'acabament de la plaça.

A més, fixa provisionalment per un import de 72.290 € per danys i perjudicis causats per l'empresa adjudicatària.

A comptar des de l'endemà de rebuda aquesta notificació, l'empresa té un termini de 10 dies per efectuar les al·legacions que cregui convenients.