Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament reurbanitzarà el carrer de Terrassa i els entorns dels pavellons esportius de Cirera

Escoltar

L'Ajuntament reurbanitzarà el carrer de Terrassa i els entorns dels pavellons esportius de Cirera

La regidora d'Obres, Montserrat López, ha presentat avui en roda de premsa el projecte d'urbanització del carrer de Terrassa i dels entorns dels dos pavellons poliesportius de Cirera, un dels quals està en construcció. La superfície total a urbanitzar és de 5.713 m2, i comprèn tant el carrer de Terrassa com l'espai públic d'accés als dos pavellons esportius, una zona formada per dues plataformes triangulars que estan situades a diferent nivell.

El projecte preveu comunicar les dues plataformes d'accés als poliesportius a través d'una escala, de manera que l'espai quedarà configurat com una plaça pública a dos nivells. A la plataforma superior, que dóna accés al pavelló existent, es reposarà el paviment a un únic nivell, eliminant les escales i el mur d'obra actuals per poder connectar directament amb la plataforma inferior, que tindrà paviment de sauló.

Pel que fa al carrer de Terrassa, es pavimentarà amb diferents materials per diferenciar la calçada (aglomerat asfàltic en calent), l'aparcament (llamborda) i les voreres (peces de formigó).

A la cruïlla del carrer de Terrassa amb l'avinguda del Velòdrom es farà un pas elevat per al trànsit rodat. En aquesta mateixa cruïlla es construirà l'accés al camp de futbol-7, equipament que quedarà situat al costat del nou pavelló esportiu i al qual s'hi accedirà mitjançant una rampa i una escala.

Es preveu la renovació de la xarxa de clavegueram, amb la construcció de nous embornals sifònics, i de la xarxa d'abastament d'aigua potable, treballs que executarà l'empresa municipal Aigües de Mataró SA (AMSA). A més, aquesta companyia portarà a terme també les obres necessàries per fer arribar el tub verd al nou pavelló esportiu. D'altra banda, està previst l'eliminació dels encreuaments aeris de les línies elèctriques i de telèfon, que es soterraran.

Pel que fa a l'enllumenat públic, es substituiran els punts de llum existents, que estan col·locats a les façanes al llarg del carrer de Terrassa. El nou enllumenat consistirà en columnes a les quls s'hi instal·laran làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que milloren el rendiment econòmic i energètic. La plaça d'accés als pavellons poliesportius s'il·luminarà amb columnes de 12 metres d'alçada i projectors de vapor de sodi.

Es col·locaran bancs i cadires de fusta, així com papereres i un aparcament per a bicicletes a l'avinguda del Corregiment.

Pel que fa a l'arbrat viari, es plantaran lledoners a l'avinguda del Corregiment i al carrer de Terrassa, exemplars de l'arbre de l'amor a la cantonada d'aquests dos vials i alzines a la plataforma d'accés al pavelló existent. Als parterres es plantaran varietats de ginebró i salvia.

El projecte es va presentar ahir dimarts a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i està previst que s'aprovi inicialment a la propera Junta de Govern Local. Després de l'aprovació, el projecte haurà de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora, abans que comencin les obres, que tenen un termini d'execució previst de 6 mesos. El pressupost d'execució és de 495.680 euros.