Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament reurbanitzarà l'avinguda del Perú entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso

Escoltar

L'Ajuntament reurbanitzarà l'avinguda del Perú entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso

L'Ajuntament reurbanitzarà el tram de l'avinguda del Perú comprès entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso. La regidora d'Obres, Montserrat López, ha presentat avui en roda de premsa el projecte, que va aprovar inicialment el passat dilluns la Junta de Govern Local.

El tram afectat té una llargària de 400 metres i la superfície total a reurbanitzar és de 7.500 m2.

El projecte defineix una calçada de 6 metres d'ample, amb un carril per a cada sentit de circulació, i l'ampliació de les voreres. També es delimita la zona d'aparcament a tot l'àmbit, que queda deprimida respecte a la vorera als encreuaments dels carrers per evitar els estacionaments en doble filera.

La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic, l'aparcament amb llamborda de formigó colorejat i les voreres amb panot de morter de ciment de color gris. El projecte preveu l'eliminació de barreres arquitectòniques.

El tram situat a l'alçada de la plaça de Rocafonda es convertirà en zona de prioritat invertida, donant pas preferent als vianants mitjançant l'elevació de la calçada. També serà zona de prioritat invertida el tram del carrer del Salvador entre la plaça de Rocafonda i el carrer de Tàrrega, que condueix fins a la zona dels talussos del Cementiri dels Caputxins, com a perllongació del carrer de la Mare Alfonsa Cavín.

Substitució dels serveis

Es renovarà la xarxa de clavegueram per part de la societat municipal Aigües de Mataró, SA. Es faran nous pous de registre i es renovaran els embornals i escomeses existents. També està prevista la renovació de la xarxa d'aigua potable.

Pel que fa a l'enllumenat públic, es mantindrà l'existent a l'avinguda, tot i que s'haurà de reubicar per adequar-lo a les noves alineacions de voreres. La zona verda de forma triangular situada davant de la plaça de Rocafonda, a l'altra banda de l'avinguda del Perú, s'il·luminarà amb una columna de 14 metres d'alçada. S'utilitzaran làmpades de vapor de sodi que proporcionen un rendiment econòmic i energètic òptim.

Es soterraran les línies aèries elèctriques i telefòniques en els encreuaments. També està prevista la instal·lació de diferents grups de contenidors soterrats a l'avinguda del Perú.

Pel que fa al mobiliari urbà, es col·locaran banc i cadires de fusta. A l'àmbit de la zona verda es col·locaran jocs infantils

Es preveu la plantació d'arbres a banda i banda de l'avinguda del Perú i també a la zona verda. Les plantacions previstes són el liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) a l'avinguda i la fotínia (Photinia) a la zona verda. Als parterres es plantaran espècies arbustives.

Les obres tenen un pressupost de 983.293 euros i un termini d'execució previst de 10 mesos. Abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora. Aquesta actuació s'inclou dins l'àmbit del Pla Integral de Rocafonda-El Palau.