Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament se suma a la Xarxa per la Compra Pública Ètica

Escoltar

L'Ajuntament se suma a la Xarxa per la Compra Pública Ètica

El Ple d'aquest mes de juny va aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa per la compra pública ètica.

La proposta íntegra és la següent:

"En el món més de 250 milions d'infants menors de 14 anys treballen: 17 milions en Amèrica Llatina, 80 milions en Àfrica i 153 milions a Àsia; l'ocupació no és accessible a tothom, sobretot per a les persones discapacitades i malauradament no sempre es respecten els drets fonamentals dels treballadors recollits en la Declaració de l'Organització Internacional del Treball relativa als principis i drets fonamentals en el treball i el seu seguiment, que són:

. Llibertat d'associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva.

. L'eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori.

. L'abolició efectiva del treball infantil.

. L'eliminació de la discriminació en matèria d'ocupació.

I donat que la compra de productes i la contractació de serveis de la pròpia administració poden contribuir de manera efectiva a posar en pràctica un comerç més responsable que garanteix la defensa dels drets dels treballadors i treballadores.

Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple adopti la resolució següent:

Primer.- Adherir-se a la Xarxa de Compra Pública Ètica per contribuir a l'acompliment dels drets fonamentals en el treball tot fomentant la compra pública ètica en la contractació de serveis i la compra de productes, amb la introducció paulatina de criteris ètics i socials en determinades compres i contractacions.

Segon.- Difondre el valor de la contractació pública ètica entre els treballadors i treballadores municipals.

Tercer.- Informar als proveïdors i sensibilitzar a la ciutadania en general sobre els valors de la compra ètica.

Quart.- Comprometre's a participar en les reunions de coordinació de la Xarxa per la Compra Pública Ètica.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Xarxa per la Compra Pública Ètica, al Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró i als organismes autònoms municipals.