Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur al mes de setembre de 2005 a Mataró va baixar un 3% respecte al registrat l'any anterior

Escoltar

L'atur al mes de setembre de 2005 a Mataró va baixar un 3% respecte al registrat l'any anterior

El sistema d'informació de l'atur registrat (SISPE) situa a finals del tercer trimestre de 2005 en 6.566 el nombre de persones desocupades a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) de Mataró, que inclou dades dels municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. Amb aquest nombre de desocupats, les llistes han augmentat en 762 persones entre juny i setembre de 2005. Aquest increment de la desocupació és una característica habitual dels tercers trimestres, ja que finalitzen molts contractes que es van formalitzar per fer front a la temporada d'estiu.

La comparació respecte el mateix mes de l'any anterior, permet fer una comparativa més homogènia, sense que les dades es vegin afectades per comportaments estacionals. És en aquesta comparativa que l'atur a Mataró (juntament amb Argentona i Cabrera) registra una davallada del 3%, que en xifres absolutes es tradueix en 204 persones menys que les que hi havia fa un any. Aquest descens referma la tendència cap a la reducció de l'atur registrat a la ciutat iniciada en els darrers mesos.

Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 39 s'analitzen les dades del tercer trimestre de 2005 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

Amb 6.566 desocupats i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística), la taxa d'atur registrada queda situada en el 10,7%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (8%), a la de Catalunya (7,52%) i a la del conjunt d'Espanya (9,61%). Amb una estimació actualitzada de la població activa de Mataró, Argentona i Cabrera, fent servir el creixement de població compresa entre 16 i 64 anys que ha hagut a aquests municipis entre 2001 i 2005, la taxa d'atur registrat quedaria situada en aproximadament en el 9,7%.

Millor comportament en l'atur dels homes

Mentre que en els homes el nombre de desocupats registrats s'ha reduït en un 7,5% al llarg del darrer any, les dones encara continuen enregistrant un augment en la seva comparació interanual, de només el 0,2%.

El fet que la variació interanual de l'atur d'homes i dones sigui de signe oposat, no fa sinó agreujar l'escletxa entre l'atur entre ambdós sexes. Així, el 39,9% dels desocupats registrats a l'OSOC de Mataró són homes (2.623 persones), mentre que les dones representen el restant 60,1% (3.943 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 7,3% mentre que en les dones és més del doble, el 15,4%.

Per edats, el col·lectiu de desocupats i desocupades entre 25 i 44 anys és el més nombrós a la ciutat, amb 3.013 desocupats, xifra que representa el 45,9% de l'atur registrat a l'OSOC de Mataró. En el trimestre anterior, els que tenien més de 44 anys va ser el col·lectiu amb més desocupats: aquest canvi en només tres mesos, es deu molt possiblement a la finalització en el mes de setembre de contractes per a la temporada d'estiu.

Distribució per sectors econòmics

A l'hora d'analitzar la desocupació registrada per sectors, la indústria és el que en surt més malparat en la seva evolució durant el darrer any, al registrar un increment del 2% en el nombre de desocupats; les persones que busquen la seva primera feina (SOA) ha estat l'altre col·lectiu que ha registrat un increment en el nombre de desocupats, si bé el seu creixement ha estat pràcticament testimonial (0,2%). Amb aquest increment del 2%, la indústria té a les seves llistes 2.734 persones desocupades registrades a l'OSOC de Mataró, xifra que representa el 41,6% dels desocupats de la ciutat. El sector, però, amb més desocupats continua sent els serveis, amb 2.783 desocupats i desocupades, xifra que representa el 42,4% de l'atur registrat.

Filant més prim dins d'aquests dos grans sectors, trobem d'una banda que els desocupats de la indústria tèxtil i de la confecció representen el 34,2% de tots els aturats que hi ha a l'OSOC de Mataró, mentre que de la banda del sector serveis, el que es dedica a activitats complementàries per a les empreses (entre les que s'inclou la selecció i col·locació de personal) representa el 15,6% de l'atur registrat a la ciutat.

La construcció i els que busquen la primera feina (SOA), són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró (junts representen el 15%). En la seva variació interanual la construcció va presentar un descens del 19%, mentre que el col·lectiu SOA hi va augmentar un 0,2%.

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació comunicada a l'OSOC de Mataró. En el tercer trimestre de 2005 el 58,5% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, el 42,3% tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda, els contractes indefinits en el tercer trimestre han representat el 14,4% de la contractació.

En aquest trimestre, els contractes entre homes i dones van registrar un equilibri gairebé exacte: 5.073 contractes per a les dones i 5.072 per als homes.

Per grups d'edat, el 29,6% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra els que tenen entre 20 i 24 anys, que abasten només 5 anys, concentren el 25,7% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, amb gairebé el 43% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només l'11,7% dels contractes comunicats a l'OSOC de Mataró.

En la distribució per sectors, tres de cada quatre contractes que s'han signat en el tercer trimestre corresponen al sector serveis. A la indústria, li corresponen el 10% i a la construcció l'11,6%.