Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur se situa en 6.381 persones desocupades a finals del 2005

Escoltar

L'atur se situa en 6.381 persones desocupades a finals del 2005

El sistema d'informació de l'atur registrat (SISPE) situa a finals del quart trimestre de 2005 en 6.381 el nombre de persones desocupades a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) de Mataró, que inclou dades dels municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. Amb aquest nombre de desocupats, les llistes s'han reduït en 185 persones entre setembre i desembre de 2005. Aquest descens de les xifres d'atur és una característica habitual dels quarts trimestres, ja que es formalitzen contractes per fer front a la temporada de Nadal.

La comparació respecte el mateix mes de l'any anterior és més homogènia, ja que les dades no es veuen afectades per comportaments estacionals. En aquesta comparativa l'atur a Mataró (juntament amb Argentona i Cabrera) registra una davallada de l'1%, que en xifres absolutes es tradueix en 62 persones menys de les que hi havia fa un any. Tot i que això suposa una millora en les xifres de desocupació, des del mes de setembre ençà el ritme de reducció de l'atur s'ha anat frenant.


Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat
de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament
de Mataró. El
butlletí número 40 analitza les dades del quart trimestre de 2005 a la ciutat
i el seu àmbit d'influència més proper.


Amb 6.381 desocupats a la ciutat i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística), la taxa d'atur registrada queda en el 10,4%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (7,5%), a la de Catalunya (7,3%) i a la del conjunt d'Espanya (9,9%).Amb una estimació actualitzada de la població activa de Mataró, Argentona i Cabrera, fent servir el creixement de població compresa entre 16 i 64 anys que ha hagut a aquests municipis entre 2001 i 2005, la taxa d'atur registrat quedaria aproximadament en el 9,4%.


Dades més favorables entre els homes

Pel que fa a l'evolució de l'atur per sexes, les xifres registrades a l'OSOC de Mataró indiquen que el 41,9% dels desocupats registrats són homes (2.676 ) i el 58'1% restant, dones (3.705). Segons això, el nombre d'homes aturats es redueix en un 2,6% respecte l'any anterior, mentre que les dones desocupades registren un augment del 0,2% en la seva comparació interanual.

La diferència per sexes continua sent palesa. Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 7,5% mentre que en les dones és més del doble, el 14,4%.

Per edats, el col·lectiu de persones aturades de més de 44 anys és el més nombrós a la ciutat amb 2.868 persones, xifra que representa el 44,9% de l'atur registrat a l'OSOC de Mataró.

Distribució per sectors econòmics

La indústria és el sector que evoluciona menys favorablement en el darrer any, amb un increment del 6,6% que es tradueix en 165 desocupats. L'agricultura i el col·lectiu sense ocupació anterior (SOA), han estat altres sectors amb un creixement relatiu de desocupats important, si bé la seva representativitat en l'estructura de l'atur registrat és molt baixa. Entre tots dos no representen ni el 9% dels aturats de la ciutat. L'evolució positiva recau aquest cop en la construcció i els serveis, amb una davallada del 15% i el 9,8% respectivament.

Analitzant amb detall els dos grans sectors econòmics de Mataró, indústria i serveis, trobem d'una banda, que els desocupats de la indústria tèxtil i de la confecció representen el 34% de tots els aturats que hi ha a l'OSOC de Mataró i de l'altra, que el sector serveis dedicat a activitats complementàries per a les empreses (entre les que s'inclou la selecció i col·locació de personal) representa el 14,4% de l'atur a la ciutat.

Evolució de la contractació

Els contractes de curta durada encapçalen les xifres sobre els tipus de contractació comunicada a l'OSOC de Mataró. En el quart trimestre de 2005 el 54,6% dels contractes tenen una durada inferior a sis mesos i d'aquests, el 43,3% són de menys d'un mes. En contraposició, els contractes indefinits en el quart trimestre han representat el 12,5% de la contractació.

En aquest trimestre, un cop més, les dones han estat més contractades que els homes. Així, dels 9.893 contractes, 5.129 han estat de dones (el 51,8% de la contractació) i 4.764 d'homes (el 48,2%).

Per grups d'edat, el 31,1% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra els que tenen entre 20 i 24 anys, que abasten només 5 anys, concentren el 25,1% de la contractació a la ciutat. Els majors de 44 anys amb gairebé el 45% d'aturats registrats a la ciutat, representen el 12,9% dels contractes comunicats a l'OSOC de Mataró.

Per últim, en quant a la distribució per sectors, el 78% dels contractes que s'han signat entre els mesos d'octubre i desembre de 2005 corresponen al sector serveis, el 9,8% a la indústria i l'11,3% a la construcció.