Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inaugura la renovada plaça de la Gatassa

Escoltar

Mataró inaugura la renovada plaça de la Gatassa

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha inaugurat avui la plaça de la Gatassa, espai que s'ha reurbanitzat després de les obres de construcció de l'aparcament ubicat al seu subsòl. La inauguració ha tingut lloc a les 12.00 hores i ha comptat amb una actuació musical del grup de xaranga "Los Labradores".

L'obra ha estat executada per l'empresa municipal d'urbanisme, PUMSA. El nou espai públic s'ha construït a sobre de l'aparcament subterrani de 80 places promogut per l'empresa municipal GINTRA (Gestió Integral del Trànsit de Mataró) i queda delimitat pels carrers de Salvador Llanas i de la Gatassa i per un bloc d'habitatges adjacent.

Les obres, que van començar el passat mes de març de 2005, han suposat un eixamplament de les voreres del carrer de la Gatassa, així com la millora dels recorreguts i l'accessibilitat per a vianants a la plaça, suprimint les barreres arquitectòniques.

Una plaça enjardinada amb dos nivells

La superfície que s'ha reurbanitzat després de la construcció de l'aparcament ocupa 2.897 m2, dels quals 1.789 m2 corresponen directament a la plaça pública enjardinada.

L'espai es divideix en dos nivells, donat el pendent que presenta el terreny, que és de més de cinc metres entre el punt més elevat i el més baix. Els dos nivells es comuniquen a través d'unes escales ubicades al centre de la plaça i d'una rampa situada a la cantonada amb el carrer de Salvador Llanas.

El nivell inferior és el més gran. S'hi troba l'edicle d'accés a l'aparcament subterrani, una zona d'estada, una altra zona de jocs infantils i una pèrgola. Al nivell superior s'ha mantingut el passeig arbrat que dóna accés als comerços de la zona, ampliant-lo a quatre metres d'amplada. Una escala connecta l'equipament amb el passatge de vianants i els edificis d'habitatges situats al nord de la plaça.

L'obra representa una actuació important pel que fa a la jardineria, que compta amb xarxa de reg automatitzada. En l'àmbit concret de la plaça hi ha 42 arbres: s'han plantat 2 palmeres, 6 exemplars de mèlia, 6 d'acàcia taperera i 11 de xicranda. D'altra banda, al passatge per a vianants s'han plantat 8 exemplars de ginkgo, i 3 ginkgo més a les voreres del carrer de la Gatassa, on també hi ha 6 arbres de l'espècie Prunus Serrulata "Kwanzan". També s'hi ha col·locat jardineres amb ginebró horitzontal i s'ha fet una estesa de triturat d'escorça de pi tant a les jardineres com als escossells dels arbres.

El paviment de la zona central s'ha fet amb llambordí ceràmic i s'ha completat amb la plantació dels nous arbres i plantes tapissants i les dues palmeres. Per una altra banda, la zona de jocs infantils s'ha fet de sauló i queda delimitada per una tanca metàl·lica de protecció i pel mur de la rampa que separa els dos nivells. En aquest indret s'hi ha col·locat una pèrgola, 3 balancins sobre molles, un d'ells per a infants amb mobilitat reduïda, 2 tobogans i un gronxador doble.

Pel que fa a la resta de paviment, s'ha fet servir pedra artificial abuixardada a les zones de pas de vianants i la rampa, i panot a les voreres que envolten la plaça.

El nou enllumenat consisteix en columnes amb esfera als perímetres i columnes de tipus Sant Oleguer a l'interior de la plaça i al passatge de vianants. S'ha col·locat nou mobiliari urbà consistent en bancs de fusta d'Iroko, papereres metàl·liques i una font.

S'han adequat els serveis preexistents, com les canonades d'aigua, i s'han eliminat encreuaments aeris de la xarxa d'electricitat a l'àmbit de la plaça. També s'han adequat les voreres perimetrals de la plaça, on s'han construït guals per suprimir barreres arquitectòniques.

Els treballs també han inclòs la reurbanització del tram del carrer de la Gatassa comprès dins l'àmbit de l'obra. La marquesina d'autobús que hi havia a l'àmbit s'ha traslladat a la confluència del carrer de la Gatassa amb el carrer de Sant Domenico Savio, a 15 metres de la ubicació original.

L'empresa Paviments Martín 1998 SL ha estat l'encarregada de dur a terme les obres de la plaça per encàrrec de PUMSA. L'actuació ha suposat una inversió de 462.064 euros.