Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inicia el procés participatiu per elaborar el Programa d'actuació municipal i els pressupostos de 2007

Escoltar

Mataró inicia el procés participatiu per elaborar el Programa d'actuació municipal i els pressupostos de 2007

La regidora de Serveis Centrals i Planificació, Pilar González Agàpito, i la regidora de Participació Ciutadana, Maria Rosa Cuscó, han presentat avui en roda de premsa el procés participatiu per a l'aprovació del Programa d'actuació municipal (PAM) i els pressupostos de 2007, així com les línies de treball que el govern considera prioritàries de cara a l'any que ve.

L'objectiu d'aquest procés és que els ciutadans puguin fer arribar al govern les seves inquietuds i interessos, i que aquests es tinguin en compte a l'hora de decidir quines actuacions es desenvoluparan a la ciutat durant el 2007, tenint en compte la realitat del municipi (marc socioeconòmic) i els recursos previstos per a l'any que ve (marc pressupostari).

El procés participatiu s'enceta aquesta setmana amb l'enviament als membres del Consell de Ciutat del primer document de treball, que recorda què és el PAM, explica com serà enguany el procés per a la seva elaboració i recull les prioritats del govern per al 2007. Així, com a principal novetat del procés, els membres del Consell de Ciutat disposaran de tota aquesta informació prèviament a la primera reunió que aquest òrgan de participació celebrarà per debatre sobre el procés d'elaboració del PAM i els pressupostos.

Fases del procés

 • Enviament del document de prioritats
 • .
 • Debat general al Consell de Ciutat
 • . Tindrà lloc el 22 de juny de 2006. La sessió començarà amb la presentació del procés participatiu i l'avaluació del de l'any anterior. Posteriorment s'obrirà el debat, durant el qual els membres del Consell faran les seves propostes.
 • Debats en els consells territorials, sectorials i organismes autònoms
 • . Es lliurarà als diferents consells i organismes autònoms tant el document de treball inicial com el recull del debat fet al Consell de Ciutat. Les propostes que es formulin en aquests espais seran enviades al govern municipal per elaborar l'avantprojecte de PAM i pressupostos.
 • Segona reunió del Consell de Ciutat
 • . El govern presenta als membres del Consell de Ciutat els resultats del treball dels consells de participació.
 • Audiència pública
 • . L'avantprojecte del PAM i els pressupostos 2007 es dóna a conèixer a tota la ciutadania, que pot presentar noves aportacions.
 • Aprovació inicial del PAM i pressupostos 2007
 • per part del Ple municipal.
 • Període d'al·legacions
 • . Procés formal en què entitats i ciutadans poden fer arribar esmenes a la proposta inicial.
 • Aprovació definitiva
 • per part del Ple municipal.

Els ciutadans podran fer les seves aportacions en qualsevol moment del procés després del debat inicial al Consell de Ciutat i abans de l'aprovació definitiva. Les aportacions es podran presentar mitjançant l'eina Consensus, el telèfon d'informació 010 o directament a les oficines d'atenció ciutadana i punts d'atenció ciutadana dels centres cívics.

Marc pressupostari

El marc pressupostari de 2007 preveu uns ingressos de 101,02 milions d'euros i unes despeses de 86,43 milions d'euros. Les previsions pel que fa al capítol d'inversions arriben als 14,77 milions d'euros.

Aquest marc pressupostari és només una previsió quan encara queden 6 mesos per tancar el present exercici, però és el referent amb el qual es començaran a treballar el PAM i els pressupostos de 2007.

Document de prioritats

El document que s'ha tramès als membres del Consell de Ciutat recull les línies prioritàries que proposa el govern per al 2007. Durant el procés participatiu tant els consells i organismes autònoms com els mateixos ciutadans poden fer les aportacions que considerin oportunes, amb les quals s'elabora l'avantprojecte de PAM i pressupostos que es portarà a aprovació del Ple.

Pel que fa a les prioritats del govern per al 2007, aquestes es basen en 4 eixos:

 • La participació ciutadana i la gestió transparent
 • : el document recull, entre altres qüestions, el nou disseny del web municipal, l'ampliació dels tràmits associats a la Carpeta ciutadana, la consolidació de la ràdio municipal, la renovació de l'acord amb Televisió de Mataró i el desenvolupament del Pla director de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
 • La sostenibilitat
 • : es recull, en línies generals, l'impuls a diferents accions de rehabilitació, manteniment i millora dels barris, increment de zones verdes i equipaments. Entre altres actuacions destaquen:

- A Rocafonda-Palau, la construcció de la nova plaça sobre el futur aparcament soterrat a la ronda Rafael Estrany o l'inici de les obres de nova urbanització del carrer del Perú.

- A Cirera, l'aprovació definitiva de la modificació del Pla general a l'actual àmbit industrial.

- A Cerdanyola, la continuació de les actuacions subvencionades per la Llei de Barris, com la urbanització de l'Eix cívic 2 i dels entorns del Mas Miralles, i l'aprovació inicial de la modificació del pla general per a nous usos a l'àmbit del Sorrall.

- Al Centre-Eixample-Havana, l'acabament de la rehabilitació dels carrers d'Agustín Moreto, d'Antonio de Solís, de Pascual Madoz, de Sant Pelegrí, de Mitja Galta i de la Cooperativa, l'inici de les obres de la nova zona verda del carrer de Floridablanca, i l'aprovació provisional de la modificació del Pla general a l'àmbit de l'Eix Herrera, entre altres.

- A La Llàntia, l'acabament de la rehabilitació dels nous carrers i zones verdes del barri.

- Aprovació provisional del desenvolupament urbanístic del sector dels Turons (sector B-carretera de Cirera), on es preveu una forta dotació d'equipaments esportius.

En l'àmbit de la sostenibilitat també es contempla com a prioritat seguir desenvolupant el Pla municipal d'habitatge, fomentant la construcció d'habitatges de protecció pública i desplegant l'Oficina d'Habitatge en concertació amb la Generalitat. Al front marítim, es contempla com a prioritat l'acabament de les obres de l'edifici de Cafè de Mar i l'inici de la construcció de la nau Cabot i Barba. També la posada en servei de 1.002 places a nous aparcaments, l'inici o continuació de la construcció de 757 places més, i la redacció del projecte de l'aparcament de la carretera de Cirera, la finalització dels estudis per a la definició d'una nova xarxa de Mataró Bus i el desenvolupament d'accions previstes per millorar la velocitat comercial dels autobusos urbans. Una altra de les prioritats inicials del govern és mantenir els nivells de seguretat ciutadana a la ciutat.

 • La cohesió social
 • : un dels àmbits prioritaris és l'atenció a la infància, amb la posada en marxa del Pla per la promoció educativa en el marc del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social (PDES), o el desenvolupament del Pla d'infància; l'acabament i posada en marxa del nou CEIP i escola bressol als entorns de la plaça d'Antonio Machado, i l'inici, amb conveni amb la Generalitat de Catalunya, de dues escoles més a Figuera Major i Cal Collut. En l'àmbit de joventut, destaca com a prioritat la posada en marxa del nou espai jove al carrer de Teià i de la Nau Gaudí com a equipament adreçat als joves. També destaquen com a prioritats el desplegament de noves prestacions de l'Agència de la gent Gran, la consolidació de l'Agència de salut pública, i l'inici de la construcció del nou CAP de La Llàntia. Pel que fa els equipaments esportius, el document de prioritats planteja acabar el nou poliesportiu de Cirera, començar la construcció del camp de futbol A-7 sobre l'aparcament del carrer de Terrassa, del nou poliesportiu del carrer d'Euskadi, de la nova pista esportiva de La Llàntia i del nou estadi d'atletisme, així com planificar accions de millora als equipaments existents. A l'àmbit cultural es prioritza el desenvolupament el projecte arquitectònic de Can Marfà i plantejar d'acord amb l'entitat la reforma del Foment Mataroní.

 • El progrés econòmic i social: les prioritats estan marcades, en gran part, pel desplegament de les accions del PDES. Entre els objectius, destaca convertir Mataró en una ciutat de solucions per al seu entorn immediat i on es pugui viure en anglès. També la creació i consolidació del Consorci per l'ocupació del Maresme, oferir serveis integrals pel tèxtil, fer èmfasi en la creació i consolidació d'empreses dins els sectors de serveis a les persones i al nou sector turístic, fomentar la internacionalització del teixit productiu i la promoció dels consells assessors. Pel que fa al Pla de promoció de ciutat, les prioritats s'enfoquen cap a les accions lligades a l'eix mar i la natura i a completar el projecte de senyalització turística. Per últim, també forma part de les prioritats la consolidació del projecte TecnoCampus, tant pel que fa a la construcció de l'espai físic com a la definició dels seus continguts.