Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró signa un pacte de coordinació dels governs locals en l'àmbit del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Escoltar

Mataró signa un pacte de coordinació dels governs locals en l'àmbit del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, va signar ahir junt amb alcaldes i representants(*) del Grup de ciutats de l'Arc Metropolità, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona un pacte per treballar conjuntament i planificar el futur de la regió metropolitana.

La signatura del Pacte per a la Coordinació dels Governs Locals en l'àmbit del Pla Territorial Metropolità de Barcelona va anar precedida d'una reunió de treball al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. La trobada va estar presidida per l'alcalde de Terrassa i representant del Grup de ciutats de l'Arc Metropolità, Pere Navarro, el president de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de Barcelona, Joan Clos, i el president de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho, i hi van assistir també els alcaldes del Grup de ciutats de l'Arc Metropolità (Mataró, Granollers, Sabadell, Martorell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú).

Amb la signatura del pacte és el primer cop que es crea un marc estable de relació entre els governs locals que treballen en l'àmbit metropolità. La Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana i l'Arc Metropolità volen participar activament en la redacció del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que inclou les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès i el Garraf, i que engloba 4,7 milions de persones, gairebé el 70% de la població catalana.

El govern de la Generalitat de Catalunya té previst revisar l'organització territorial i la proposta del nou Estatut de Catalunya contempla la figura de les vegueries per a la divisió dels serveis i per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local. Davant d'aquesta situació, les tres entitats volen treballar conjuntament amb la Generalitat per tal de dotar el territori de la regió de Barcelona d'una política territorial consensuada.

El Pacte per a la Coordinació dels Governs Locals estableix dos òrgans estables de treball: una comissió institucional i una comissió de coordinació. La comissió institucional està formada per nou persones electes, tres per cadascuna de les entitats, i s'encarregarà d'impulsar, dirigir i fer el seguiment de la comissió de coordinació. La presidència serà rotatòria i es renovarà cada any. La comissió de coordinació està integrada per un màxim de dotze persones, quatre per a cadascuna de les entitats, entre membres electes i/o tècnics. Aquesta comissió podrà tenir també un coordinador general i podrà demanar l'assessorament d'experts en funció dels temes a abordar, a més de crear comissions de treball específiques.

----------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Les persones que han signat el Pacte per a la Coordinació dels Governs Locals en l'àmbit del Pla Territorial Metropolità de Barcelona són:

- Celestino Corbacho, president de la Diputació de Barcelona.

- Joan Clos, president de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

- Pere Navarro, alcalde de Terrassa i representant de l'Arc Metropolità de Barcelona.

- Josep Mayoral, president delegat de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

- Jordi Labòria, president delegat de l'Àrea d'Infrastructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona.

- Dídac Pestaña, vicepresident executiu de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

- Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat i representant de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

- Joan Antoni Baron, alcalde de Mataró i representant de l'Arc Metropolità de Barcelona.

- Dora Ramon, alcaldessa de Martorell i representant de l'Arc Metropolità de Barcelona.