Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge tramita de nou enguany a Mataró els ajuts al pagament del lloguer que ofereix la Generalitat

Escoltar

Prohabitatge tramita de nou enguany a Mataró els ajuts al pagament del lloguer que ofereix la Generalitat

L'empresa municipal Prohabitatge Mataró s'encarrega de nou aquest any d'informar i tramitar els ajuts als lloguer que la Generalitat de Catalunya ofereix als ciutadans i ciutadanes del municipi. La convocatòria per demanar subvencions està oberta fins el proper 15 de juny en general i fins el 31 d'octubre per als llogaters amb contracte gestionat a través de les Borses de lloguer de Prohabitatge Mataró. En total, es destinaran 7,7 milions d'euros a Catalunya amb aquesta finalitat.

L'objectiu de la convocatòria és ajudar al pagament del lloguer a totes aquelles persones que compleixin les condicions per optar-hi marcades per la Generalitat de Catalunya, que es poden consultar a http://www.pumsa.com/prohabitatge/ajutslloguer.pdf. Val a dir que aquest any en els requisits per optar als ajuts no es restringeix el preu màxim de lloguer mensuals (560 euros l'any 2005) i conseqüentment els ajuts són a l'abast de més persones.

Circumstàncies especials

A més de tenir aquesta renda, les persones o unitats familiars que optin als ajuts del lloguer han de trobar-se en algunes de les circumstàncies següents:

  1. han de ser persones de més de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa;
  2. llogaters d'habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través de Prohabitatge o per entitats sense ànim de lucre;
  3. dones que estan en una situació de violència o en surten; persones immigrades; en situació d'atur, majors de 65 anys, afectades per assetjament immobiliari o amb incapacitat superior al 33% així declarades per l'ICASS; persones amb trastorns mentals, que tinguin la condició de retornades d'acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre o que es trobin en situació de risc d'exclusió social; famílies monoparentals;
  4. els joves fins a 35 anys d'edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros. En cap cas no es concediran subvencions al lloguer en contractes signats entre persones que tinguin relació de parentiu fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

Com es determina la quantitat

La quantia de la subvenció es determina per la diferència entre el que s'anomena lloguer just i la quantitat de la renda del lloguer que cobra el propietari o lloguer concertat o d'equilibri, amb la limitació màxima de 240 euros mensuals, i un mínim de 20 euros mensuals. El lloguer just és l'import del lloguer que hauria de pagar l'arrendatari i que no hauria d'excedir el 30% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència.

A més del nivell d'ingressos de la unitat de convivència, també es tindrà en compte la composició de la unitat de convivència i l'import diferencial entre el lloguer concertat o d'equilibri i el lloguer just.

Repartiment de les subvencions per part de la Generalitat

La dotació màxima inicial de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 7.700.000 euros. Aquesta dotació es distribuirà de la manera següent: 3.700.000 d'euros, per atendre les sol·licituds de les persones que actualment ja reben les subvencions per aquest mateix concepte; 3.000.000 d'euros, per atendre les sol·licituds relacionades amb contractes existents amb anterioritat a la data de publicació del decret d'aquesta convocatòria, és a dir el 26 d'abril de 2006; i 1.000.000 d'euros, per atendre les sol·licituds relacionades amb nous contractes que se signin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria, obtinguts per les borses integrades a la Xarxa de Mediació, és a dir, obtinguts a través de les Borses de lloguer en el cas de Mataró.

La Generalitat atorgarà les subvencions fins esgotar el pressupost anteriorment esmenat.

Sol·licituds dirigides a Prohabitatge

Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a l'empresa municipal Prohabitatge Mataró qui, gràcies al conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, s'encarrega de totes les gestions públiques relacionades amb l'habitatge que du a terme la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Mataró.

Per a més informació

Els interessats poden informar-se al telèfon 93 757 85 38, mitjançant correu electrònic a prohabitatge@pumsa.com o de manera presencial, de dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 18.30 hores i els divendres de 9 a 14 hores, a les oficines de Prohabitatge Mataró, al carrer de Pablo Iglesias, 63, primera planta, despatx 5, de Mataró. També a les oficines d'atenció ciutadana, els centres cívics, al web municipal http://www.mataro.cat o al telèfon d'atenció ciutadana 010.