Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA adquireix part de la finca de Can Fábregas per al futur desenvolupament del Pla de millora urbana del sector Lepanto-Churruca

Escoltar

PUMSA adquireix part de la finca de Can Fábregas per al futur desenvolupament del Pla de millora urbana del sector Lepanto-Churruca

L'empresa municipal d'urbanisme PUMSA ha signat un conveni amb els propietaris d'Industrias de Hijos de Antonio Fábregas per a l'adquisició de la meitat indivisa de la finca on aquesta empresa desenvolupa la seva activitat industrial. L'adquisició permetrà el futur desenvolupament del Pla de millora urbana del sector de Lepanto-Churruca, on es preveu la construcció d'una nova escola de primària.

El conveni es va signar el passat 17 de juliol. L'adquisició de la meitat indivisa del solar, que en total té una superfície de 9.182 m2, té un cost aproximat de 10 milions d'euros.

Els representants de l'empresa i del comitè de treballadors van presentar a principis de juliol una instància a l'Ajuntament per demanar al consistori que procedeixi al desenvolupament del Pla de millora urbana del sector. Segons l'escrit, aquesta petició és fruït d'un acord entre l'empresa i els treballadors, que arran de la difícil situació econòmica de la fàbrica han pactat les indemnitzacions davant possibles rescissions de contracte per cessament total o parcial de l'activitat.

Pla de millora urbana de Lepanto-Churruca

El Pla General d'Urbanisme, de 1996, contempla el futur desenvolupament del sector Lepanto-Churruca mitjançant un Pla de millora urbana, i delimita una superfície total de l'àmbit afectat de 9.446 m2. El planejament de 1996 preveia destinar 5.401 m2 de sòl a equipament públic, 1.076 m2 a vials i 2.969 m2 a habitatges, amb un màxim de 9.255 m2 de sostre residencial.

L'ordenació prevista pel Pla General ha estat, però, parcialment anul·lada per dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a les condicions de gestió que s'establien per dur a terme el desenvolupament urbanístic, per la no concreció dels àmbits que havien de ser expropiats. Per desencallar el desenvolupament de l'àmbit, l'Ajuntament té previst dur a terme en els propers mesos una modificació puntual del Pla General que redefinirà l'assignació de superfícies per a cadascun dels futurs usos previstos a l'àmbit.

Entre aquests futurs usos del sector, el nou planejament que s'està treballant preveu construir una escola de primària al sòl destinat a equipament públic.

Patrimoni arquitectònic

El desenvolupament del sector Lepanto-Churruca garantirà la conservació de la façana, les volumetries i l'estructura general de la fàbrica Industrias de Hijos de Antonio Fàbregas, SA. i de la xemeneia situada dins del mateix recinte del carrer Lepanto on actualment hi ha la indústria.

Tant la xemeneia com l'edifici de la fàbrica daten del 1856, i originàriament eren part de la indústria de filatures Ca l'Arenes. El Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró protegeix tant la xemeneia com l'exterior, la volumetria i l'estructura de la fàbrica.