Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA presenta els comptes anuals de 2005 incrementant els seus recursos fins a 23 milions d'euros

Escoltar

PUMSA presenta els comptes anuals de 2005 incrementant els seus recursos fins a 23 milions d'euros

L'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va presentar ahir a la tarda a la Junta d'Accionistes el balanç de comptes anuals del 2005. Durant l'exercici s'ha aconseguit un benefici de 5,6 milions d'euros (1,1 milions d'euros el 2004).

Els comptes de PUMSA van ser aprovats amb 16 vots a favor, 5 en contra i 4 abstencions.

El resultat brut d'explotació del 2005 ha estat de 9,7 milions d'euros (2,3 milions el 2004) i la xifra de negocis s'ha incrementat fins els 46,8 milions d'euros (davant els 8,7 milions de l'any passat). PUMSA ha proposat a la Junta d'Accionistes, que s'ha reunit aquesta tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró, repartir un dividend de tres milions d'euros i incrementar amb la resta del resultat les reserves voluntàries de l'empresa. El fons propi de la societat és de 23 milions d'euros.

Aquests forts increments respecte l'exercici anterior es deuen a l€aportació del terreny de l'antiga fàbrica Iveco-Pegaso a la societat Porta Laietana, SA; a la venda d'habitatges del carrer de Jaume Comas i del carrer de l'Hospital; dels aparcaments del Camí Ral i també de les naus industrials promogudes per PUMSA amb la finalitat de facilitar el trasllat de les empreses als polígons industrials de Mataró.

Augment dels ingressos i de les inversions

PUMSA ha registrat un increment del 23% en els ingressos derivats de l'explotació mitjançant el lloguer dels immobles en propietat, entre els que destaquen els 123 habitatges (113 de protecció oficial), les Naus de la Logística, el Centre de Logística de Mataró, l'Edifici de Vidre, les Cotxeres Municipals i altres edificacions.

La inversió acumulada en immobilitzat des dels inicis de PUMSA és de 24,8 milions d'euros, essencial per a assolir els objectius i promoure la transformació de la ciutat. La inversió realitzada al 2005 s'eleva a 5,3 milions d'euros, principalment en un local i en quatre promocions d'habitatges de lloguer que suposaran 55 nous habitatges per a diferents col·lectius.

La inversió acumulada en projectes que romanen en existències és de 47 milions d'euros. La gran majoria són urbanitzacions en curs com les d'El Rengle, Can Quirze i Vallveric; terrenys propietat de PUMSA al Rengle, al Veïnat de Valldeix, a Can Quirze i al carrer de Gibraltar, i habitatges i naus industrials en construcció a Vallveric. També s'han invertit més de dos milions d'euros en la compra de les dues naus de l'antiga Fàbrica Cabot i Barba i un edifici d'habitatges.

Finalment i en el capítol d'inversions, destaca la constitució de la societat Porta Laietana, SA amb un capital social de 12 milions d'euros i participada pel Grup Copcisa (50%) i per PUMSA (50%) per tal de facilitar el desenvolupament urbanístic i immobiliari del sector discontinu "Iveco-Renfe/Veïnat de Valldeix".

Reducció de l'endeutament bancari

L'endeutament bancari net al tancament de l'exercici 2005 se situa en 19,2 milions d'euros, davant els 44 milions de l'any anterior. Aquesta reducció ha estat possible gràcies al flux de caixa generat per les desinversions materialitzades durant el 2005.

També s'ha redactat l'avantprojecte de TecnoCampusMataró, el parc tecnològic de futura construcció en el Sector d'El Rengle, amb una superfície construïda d'uns 47.000 m2 i un pressupost de més de 43 milions d'euros. El parc tecnològic serà el nou espai físic comú per a universitats, emprenedors i empreses que contribuirà al desenvolupament econòmic i social de Mataró i Maresme.

Recuperació del patrimoni històric

Pel que fa a la rehabilitació i restauració del patrimoni arquitectònic de la ciutat, PUMSA preveu una dotació anual per fer front a aquestes inversions. Algunes de les més importants han estat la rehabilitació de La Confianza, les façanes de la Masia de Can Xalant o el Pati del Centre d'Acollida.

Pel que fa a les intervencions arqueològiques, PUMSA realitza en totes les seves intervencions estudis arqueològics del subsòl per tal de conservar el patrimoni històric de la ciutat. Un dels exemples més rellevants és el treball que es du a terme a Can Xammar la inversió del qual és de més de 300.000 euros.

Construcció d'habitatges assequibles

Un dels altres objectius de PUMSA és construir habitatges per fer-los més assequibles en règim de venda o lloguer i a preus més baixos dels de mercat. A més de la ja iniciada campanya d'adquisició d'habitatges a la que es destinaran 15,5 milions d'euros en els propers deu anys, PUMSA promourà els propers dos anys la construcció de 151 nous habitatges, repartits en set promocions (el 82% de protecció oficial destinats al lloguer).

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) és l'empresa municipal que, des de fa 16 anys, treballa per configurar un nou model de ciutat que contribueixi a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

A més de les actuacions relatives a la urbanització i la reurbanització de determinades zones de la ciutat, PUMSA promou la construcció d'habitatges de protecció oficial que fan més assequible l'habitatge. Impulsa la construcció de naus industrials per augmentar la competitivitat de les empreses de Mataró i alhora facilitar el trasllat d'empreses ubicades a zones residencials de la ciutat. També ha promogut la construcció d'aparcaments que contribueixen a millorar la mobilitat de la ciutat.

D'altra banda, la societat municipal duu a terme tres línies més d'actuació: la recuperació i conservació del patrimoni històric i arqueològic de Mataró, la promoció de la construcció amb criteris sostenibles i la constitució i ampliació del Patrimoni Municipal de Sòl i d'Habitatge.