Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un total de 622 famílies han sol·licitat els ajuts al lloguer mitjançant l'empresa municipal Prohabitatge

Escoltar

Un total de 622 famílies han sol·licitat els ajuts al lloguer mitjançant l'empresa municipal Prohabitatge

Un total de 622 persones o unitats familiars han sol·licitat enguany mitjançant l'empresa municipal Prohabitatge els ajuts al lloguer que atorga la Generalitat de Catalunya. Els ajuts van dirigits a nuclis familiars amb rendes baixes o que tenen dificultats per pagar el lloguer de l'habitatge. La convocatòria d'enguany ha tingut lloc entre el 27 d'abril i el 15 de juny de 2006.

D'aquestes persones, 480 han demanat enguany per primera vegada els ajuts, mentre que 142 ja havien demanat ajuts l'any passat i les han renovat el 2006.

Aquestes dades suposen un salt quantitatiu important respecte a les xifres de l'any passat, quan Prohabitatge va tramitar 183 peticions d'ajuts per al pagament del lloguer.

Tipus de col·lectius

Els ajuts al lloguer que ofereix la Generalitat de Catalunya estan destinats a subvencionar el pagament del lloguer als arrendataris amb dificultats, amb l'objectiu de prevenir l'exclusió social residencial. Existeixen quatre tipus diferents de col·lectius que poden rebre els ajuts per al pagament del lloguer de l'habitatge:

  • En primer lloc, les persones de més de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa anteriors al 9 de maig de 1985 (col·lectiu A). Onze persones d'aquest grup han demanat els ajuts per primera vegada el 2006 a través de Prohabitatge.
  • El col·lectiu B el formen aquelles persones arrendatàries d'habitatges administrats per ADIGSA, per administracions o empreses d'àmbit local com PUMSA, o per entitats sense ànim de lucre. En aquest cas, han estat 13 les persones que han fet la sol·licitud enguany a Mataró.
  • El col·lectiu que més peticions d'ajut ha demanat ha estat el C, amb un total de 343 sol·licituds presentades el 2006 mitjançant Prohabitatge. Aquest grup està format per persones integrades a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya que es trobin en circumstàncies especials, com per exemple: famílies monoparentals; dones que es trobin en una situació de violència; immigrants; persones de més de 65 anys; persones afectades per assetjament immobiliari; persones en situació d'atur; persones amb una incapacitat superior al 33% declarada per ICASS; o persones amb altres situacions que impliquin un risc d'exclusió social.
  • Finalment, els joves de fins a 35 anys amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros que hagin signat un contracte de lloguer a través de borses joves d'habitatge convingudes amb la Secretaria General de Joventut o mitjançant la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social integren el col·lectiu D. Les sol·licituds d'aquest grup tramitades per Prohabitatge han estat 113.

Quantia de la subvenció

La dotació màxima inicial de les subvencions que preveu aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya és de 7.700.000 euros. Aquesta dotació es distribuirà de la manera següent: 3.700.000 d'euros, per atendre les sol·licituds de les persones que actualment ja reben les subvencions per aquest mateix concepte; 3.000.000 d'euros, per atendre les sol·licituds relacionades amb contractes existents amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria; i 1.000.000 d'euros, per atendre les sol·licituds relacionades amb nous contractes que se signin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria, obtinguts per les borses integrades a la Xarxa de Mediació.

Per poder optar a la subvenció, s'exigeixen uns ingressos màxims anuals que depenen del nombre de membres de la unitat familiar, i també es té en compte l'import mensual del lloguer. Amb tot, s'atorguen subvencions fins a un màxim de 240 euros mensuals.

Sol·licituds de Mataró i comarca

Les subvencions a Mataró les gestiona l'empresa municipal Prohabitatge que, gràcies al conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, s'encarrega de totes les gestions públiques relacionades amb l'habitatge que du a terme el govern català a la ciutat.

El 2006, per primera vegada, l'entitat municipal ha tramitat expedients procedents d'altres poblacions del Maresme. Tot i així, la majoria de les peticions d'ajut s'han demanat a Mataró (83%), seguit de Premià de Mar (3,5%), Vilassar de Mar (2,5%) i Cabrils (2,3%), entre d'altres.

Període de sol·licituds

Encara que la campanya 2006 d'ajuts al pagament del lloguer va concloure el 15 de juny, hi ha dos casos en què les famílies encara poden demanar la subvenció i presentar les seves sol·licituds fins el 31 d'octubre: les unitats familiars que l'any passat van rebre els ajuts i els hi corresponia també aquest any, però que encara no els han sol·licitat; i els llogaters que tenen un pis gestionat a través de les borses de lloguer de Prohabitatge.