Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una modificació del Pla General facilitarà espai per a equipaments educatius a la riera de Cirera i a Rocafonda

Escoltar

Una modificació del Pla General facilitarà espai per a equipaments educatius a la riera de Cirera i a Rocafonda

El regidor d'Urbanisme, Arcadi Vilert, ha presentat avui en roda de premsa la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector discontinu Riera de Cirera/Rocafonda, que es presenta a aprovació inicial al Ple municipal d'octubre. La reordenació urbanística proporcionarà els espais necessaris per a la construcció de dos nous equipaments educatius per a la ciutat.

El ple de setembre de 2005 va aprovar els treballs preparatoris a aquesta modificació del Pla General. La proposta que ara es presenta recull diferents alternatives i suggeriments, fruït de reunions celebrades amb representants de les associacions de veïns, de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró i amb els veïns del sector, i també a les al·legacions presentades pels propietaris de l'àmbit.

Àmbits afectats

La modificació del Pla General afecta a un sector discontinu amb un total de 81.538 m2, format per quatre àmbits, dos situats a Cirera, un a Can Soleret i l'altre a Rocafonda:

  1. Els terrenys que limiten amb la riera de Cirera, la carretera de Cirera, el CAP de Cirera-Molins i l'escola bressol La Riereta, i el tanatori, que ocupen una superfície de 61.205 m2. Actualment aquests terrenys estan qualificats pel planejament vigent de zona industrial i estan ocupats parcialment per naus.
  2. Dos solars sense urbanitzar, qualificats ara d'espai lliure i equipament, que estan situats entre la carretera de Cirera i els carrers de Cáceres, de la Muntanya i d'Àustria i ocupen 3.425 m2. Amb la proposta de modificació els terrenys es mantindran com a sòl públic i s'urbanitzaran com parc urbà.
  3. El solar situat a Rocafonda, entre la carretera de Valldeix, la plaça de Josep Cusachs, la ronda de Rafael Estrany i tocant a la riera de Sant Simó, de 14.902 m2. El planejament vigent qualifica els terrenys de sòl privat i amb la modificació passaran a ser sòl públic destinat a equipament educatiu.
  4. El terreny situat al costat del torrent de Figuera Major, entre l'autopista C-32 i la ronda dels Països Catalans, al nord dels darrers edificis d'habitatges del Camí de la Serra. Ocupa 2.006 m2 i actualment està qualificat pel Pla Especial de Can Soleret i executat com a verd equipat. Amb la modificació, els terrenys es destinaran a usos terciaris.

Amb la modificació del Pla General, gairebé s'inverteix la proporció actual entre sòl públic i privat en el conjunt dels àmbits. Així, dels 81.538 m2 afectats, un 22% és actualment sòl públic i un 78% sòl privat; mentre que amb el nou planejament s'augmenta el sòl públic fins a un 68% i el 32% restant queda com sòl privat. Pel que fa el sostre edificable, actualment hi ha 63.379 m2 de sostre industrial i terciari i amb la modificació hi haurà 61.600 m2 de sostre residencial i 15.400 m2 de sostre terciari.

Nou planejament a l'àmbit de la Riera de Cirera

Al primer dels àmbits afectats, la proposta de modificació preveu destinar 8.339 m2 per a la construcció de dos equipaments, un per a la futura escola de primària que rebrà el nom de Marta Mata i l'altre, més petit, per cobrir les necessitats del barri.

L'avanç de planejament aprovat al 2005 preveia un parc lineal situat en paral·lel a la carretera de Cirera, i tant l'escola com l'equipament de barri es situaven, contigus, a la part alta del mateix. Les al·legacions presentades manifestaven la necessitat de mantenir la connexió actual que permet travessar des de la carretera de Cirera a la riera de Cirera. La nova proposta ha recollit el suggeriment, tot travessant el parc lineal amb el mínim impacte. Es destinen 14.103 m2 al parc.

La reordenació urbanística permetrà la transformació d'usos industrials a usos terciaris i residencials. Pel que fa al sostre edificable, es destinaran 61.600 m2 a sostre residencial i 11.900 m2 a sostre terciari. Es preveuen 600 habitatges distribuïts en 3 illes obertes. Segons la nova proposta, l'illa més propera al tanatori incorpora una plaça que farà les funcions de coixí davant d'aquest equipament. Un 20% del sostre residencial (135 habitatges) es destinarà a habitatge de protecció pública, un 10% (63 habitatges) per a habitatge de preu concertat i el 70% restant a renda lliure (402 habitatges). Pel que fa el sostre terciari, es concentrarà a un edifici previst a darrera del CAP de Cirera-Molins.

La modificació als entorns del carrer de la Muntanya i a Can Soleret

Pel que fa al segon àmbit afectat per la modificació, els solars situats entre la carretera de Cirera i els carrers de Cáceres, de la Muntanya i d'Àustria, es manté la qualificació de sòl públic actual, destinant tot a zona verda.

L'avanç de planejament aprovat al 2005 preveia destinar aquests solars a usos terciaris, però la proposta actual trasllada part d'aquests usos a l'àmbit de Can Soleret.

Tramitació administrativa

Després de l'aprovació inicial pel Ple, la modificació es sotmetrà a un període d'informació pública d'un mes, durant el qual es podran presentar al·legacions. Abans que entri en vigor, haurà de passar novament pel Ple, per procedir a l'aprovació provisional, i finalment per la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, a qui correspon fer l'aprovació definitiva. La reordenació s'haurà de concretar després mitjançant un Pla de millora urbana.