Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El clima comercial urbà a Mataró es manté estable durant el segon trimestre de 2007

Escoltar

El clima comercial urbà a Mataró es manté estable durant el segon trimestre de 2007

El clima comercial urbà a la ciutat de Mataró s'ha mantingut estable durant el segon trimestre de 2007. Així es desprèn de las dades presentades per l'estudi trimestral sobre el clima comercial urbà de Catalunya que elaboren el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estadística de Catalunya amb la col·laboració dels comerciants de Mataró.

Concretament, l'estudi indica que a Mataró un 52.9% dels establiments enquestats declara una evolució estable del negoci, un 29,4% declara una evolució positiva i un 17,6% una evolució negativa. Pel que fa a les expectatives per als propers sis mesos, la previsió per a Mataró presenta un clima comercial més favorable, amb un saldo positiu del 44,1%. Això suposa una millora de 32,3 punts respecte al trimestre actual. Aquesta situació ve determinada pel fet que el 50% dels establiments esperen una bona marxa del negoci, el 44,1% una evolució estable i tan sols el 5,9% dels negocis preveuen una evolució negativa.

Respecte a les dades del segon trimestre 2007 de tot Catalunya, el 29,2% dels enquestats declara una bona marxa del negoci, el 56,8% una evolució estable i el 13,4% una evolució negativa. També les expectatives a tot Catalunya per al proper semestre presenten un clima comercial més favorable atès que situen el saldo en 32,5 punts, previsió que suposa una millora de 16,7 punts respecte al trimestre actual. En resum, el 40,8% dels establiments esperen una evolució positiva del negoci, un 47,7% esperen una evolució estable i tan sols el 8,3% consideren que tindran una evolució negativa.

3.000 empresaris arreu de Catalunya participen a l'estudi

L'objectiu d'aquest treball té com a finalitat configurar una informació de caràcter conjuntural del sector comercial, a partir de les dades que, sobre determinats paràmetres claus en la marxa d'un negoci, donen un grup d'uns tres mil empresaris seleccionats i que desenvolupen la seva activitat en diferents Centres Comercials a Cel Obert de Catalunya, entre ells, Mataró.

Les dades s'obtenen trimestralment mitjançant entrevistes telefòniques realitzades a establiments dels Centres Comercials Oberts de Catalunya (CCOC), és a dir, establiments de venda al detall situats en zones de l'interior d'un casc urbà caracteritzades per una alta concentració d'oferta comercial. En les enquestes es pregunta l'opinió del responsable del establiment sobre vendes, nivell d'existències, ocupació, marxa del negoci i altres variables. Excepte pel que fa a la marxa del negoci, les preguntes es refereixen, d'una banda, a l'evolució de les variables respecte al mateix trimestre de l'any anterior i, de l'altra, a les expectatives d'evolució de les variables en relació al semestre següent. El qüestionari demana l'opinió sobre si les variables han crescut (evolució positiva), s'han mantingut (evolució estable) o han disminuït (evolució negativa). En el cas de la marxa dels negocis, es pregunta si és bona, regular o dolenta. Els establiments enquestats s'agrupen seguint la classificació del comerç al detall del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials en els sectors d'activitat següents:

Quotidià alimentari

Quotidià no alimentari

Equipament de la llar

Equipament de la persona

Lleure i cultura

Altres