Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nombre de denúncies o actes per activitats incíviques durant el 2006 es manté respecte el 2005

Escoltar

El nombre de denúncies o actes per activitats incíviques durant el 2006 es manté respecte el 2005

El passat dimecres 24 de gener es va presentar el balanç de les actuacions fetes en matèria de civisme durant el 2006 en el si de la Comissió Informativa de Via Pública. Les actuacions s'emmarquen en el Pla d'acció per al civisme i es basen en diferents normatives municipals. El 2006 s'han fet 3.138 denúncies o actes mentre que el 2005 se'n van fer 3.137.

El Pla d'acció per al civisme, que va ser aprovat el maig de 2002, és una proposta treballada amb les entitats ciutadanes que pretén implicar a la població amb el civisme actiu, respectar l'espai col·lectiu, millorar la convivència i les relacions ciutadanes i reduir els actes incívics premeditats.

Els comportaments incívics vénen regulats per diferents normatives municipals que són, entre d'altres, l'Ordenança de civisme, l'Ordenança municipal de residus urbans i neteja viària, la Normativa municipal sobre la tinença d'animals domèstics, l'Ordenança reguladora de la publicitat i l'Ordenança municipal de circulació.

Quant als serveis implicats en aquesta temàtica són: Policia Local, Serveis i Manteniment i Servei de Salut Pública, que tenen la potestat de denunciar/aixecar acta i sancionar; i la Secció de Civisme que coordina la prestació alternativa a la sanció i el Pla d'acció per al civisme.

Dades accions incíviques de 2006

Els actes o denúncies durant el 2006 han estat 3.138, de les quals corresponen a l'àmbit de la Policia Local 2.215; a Serveis i Manteniment 753 i a Salut Pública 170.

La infracció amb més denúncies és el consum o possessió de drogues a la via pública amb 521; li segueix brutícia i residus amb 494; vehicles abandonat, 342; molèsties produïdes per persones, 272; molèsties produïdes per activitat (establiment), 260; manca de respecte o insults a l'autoritat, 247; propaganda no autoritzada, 166; i excés de soroll en ciclomotors, 157.

I per sota de les 100 denúncies es troben les actituds violentes i/o alteració de l'ordre públic sense danys, 73; consum d'alcohol a la via pública, 70; molèsties a la convivència causades per animals domèstics, 65; molèsties als veïns d'un immoble, 62; embrutar amb pintades i no dur lligats els gossos amb 58; orinar en llocs no permesos, 57; desobeir l'autoritat, 43; actes vandàlics en l'ús del mobiliari urbà, 22; danys en mobiliari, 21; tinença incorrecta de gossos perillosos, 16; i deposicions de gossos amb 9 actes o denúncies.

Prestació alternativa

L'Ajuntament ofereix la possibilitat que la sanció econòmica es pugui commutar per la realització de treballs de reparació, quan els autors es trobin en edat laboral, o de prestacions socials en pro de la comunitat i la participació en activitats formatives i de reeducació dels valors cívics quan els implicats siguin menors de 16 anys.

Així, 53 persones es van acollir durant el 2006 a la prestació alternativa, 31 dels quals han superat la prestació, 14 estan pendents de fer-la i 8 o no han superat la prestació o hi han renunciat.

Les prestacions s'han fet a diferents casals municipals de la gent gran, al Servei de Manteniment, Policia Local, Creu Roja, Centre de Formació i Prevenció, Fundació Maresme i al GIMM.