Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou carrer de la Cooperativa es converteix en zona de prioritat per a vianants

Escoltar

El nou carrer de la Cooperativa es converteix en zona de prioritat per a vianants

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, va inaugurar ahir dilluns 23 de juliol a les 20 h el carrer de la Cooperativa un cop finalitzades les obres de reurbanització del vial. Les obres, que han afectat una superfície de 3.650 m2, han inclòs la pavimentació del vial a un sol nivell per convertir-lo en zona de prioritat de pas per a vianants.

El carrer, comprès entre el Camí Ral i l'avinguda del Maresme, té una llargària de 350 metres i una amplada aproximada de 10 metres. L'accés al carrer des del Camí Ral ha quedat configurat com un pas elevat, amb tot el vial a un nivell superior. La Nau Gaudí i la plaça d'Antoni Gaudí han quedat integrades dins el traçat del vial reurbanitzat. Entre el traçat del carrer i la plaça hi ha un desnivell d'1 metre que s'ha salvat mitjançant escales en els dos extrems de la Nau i rampes als dos extrems de la plaça.

La calçada té una mida de 3,30 metres, igual que cadascuna de les voreres del carrer, excepte en el tram de la Nau Gaudí, on la vorera del costat del futur equipament queda reduïda a 1,40 metres. La calçada s'ha pavimentat amb aglomerat asfàltic, les voreres amb peces de pedra artificial de color ocre i les zones amb guals amb llamborda de formigó colorejat. El tram de calçada situat al davant de la Nau Gaudí amb llamborda de formigó, de color gris


Renovació dels serveis


L'empresa municipal Aigües de Mataró, SA, ha millorat les xarxes de clavegueram i d'abastament d'aigua potable en alguns trams. En concret, s'han realitzat nous pous de registre als trams intermitjos del carrer, i s'han renovat els embornals i escomeses existents de la xarxa de clavegueram. Les accions de renovació han afectat també l'enllumenat públic i la instal·lació de làmpades de vapor de sodi d'alta densitat que milloren el rendiment econòmic i energètic. Els punts de llum queden instal·lats en columnes de 6,5 metres d'alçada. Els nous fanals són a banda i banda del carrer, amb una separació de 22 metres entre ells, excepte en el tram del vial on es troba la Nau Gaudí i la plaça d'Antoni Gaudí, on només s'han instal·lat a la vorera contrària i separats cada 15 metres. Les línies elèctriques i les del servei telefònic han quedat soterrades en els encreuaments dels carrers. Pel que fa a les papereres se n'han col·locat de fosa i també fites per evitar l'aparcament de vehicles sobre la vorera. Respecte a l'arbrat, s'han plantat 65 exemplars de "Brachychiton", a banda i banda del carrer, excepte al tram davant de la plaça d'Antoni Gaudí i la Nau Gaudí, on únicament s'han col·locat a la vorera contrària.

El projecte, que s'emmarca dins el Pla Integral del Centre-Eixample-Havana, l'ha executat l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SA, per un import de 489.455 euros.


L'alcalde visita la Nau Gaudí

Amb motiu de la inauguració del carrer de la Cooperativa, l'alcalde va visitar també les obres de rehabilitació de la nau "La Obrera Mataronense", coneguda com la Nau Gaudí. Les obres de la nau, obra de l'arquitecte Antoni Gaudí i inclosa en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat l'any 2001, es van reprendre el passat març. El nou projecte, del que s'encarrega PUMSA, té per objectiu reprendre les obres per portar a terme la continuació de la rehabilitació integral de la nau de 780 m2 de superfície, la restitució de la seva estructura i la urbanització dels entorns de l'immoble.

Entre les actuacions programades hi ha la rehabilitació de la coberta de la nau; la de les façanes; l'acabament dels arcs parabòlics de fusta; la rehabilitació de les parets interiors de la nau; la renovació del terra; la instal·lació d'un enllumenat específic per destacar l'obra arquitectònica de l'interior; el condicionament del local amb calefacció i la construcció a l'interior de la nau d'un petit mòdul de fusta que allotjarà els serveis i que no arribarà al sostre per no tapar la vista sobre el conjunt dels arcs.