Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per sol·licitar l'ús del català i de la bandera de Catalunya als edificis públics

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per sol·licitar l'ús del català i de la bandera de Catalunya als edificis públics

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una proposta de resolució presentada pels grups municipals d'ERC i CiU per sol·licitar l'ús del català i de la bandera de Catalunya als edificis públics.

El text íntegre de la proposta de resolució diu el següent:

"Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica. Defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques de la nacionalitat catalana, les seves competències i relacions amb l'Estat i el finançament de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 8.2 manifesta que "la bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons grocs i ha d'ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya".

Atès que el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 6.1 manifesta que "la llengua pròpia de Catalunya és el català" i que com a tal, "el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya".

Atès que l'article 50 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya manifesta que "els poders públics de Catalunya han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n'han de fomentar l'ús, la difusió i el coneixement."

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d'Esquerra proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,

Acords:

Primer, instar a les administracions públiques i els poders públics presents a Mataró a fer present i visible la bandera catalana a tots els edificis de titularitat pública on ja hi onegi una de les banderes oficials.

Segon, comunicar el present acord al al President de la Generalitat, President del Parlament de Catalunya, Delegat del Govern, al President de la Diputació i al President del Consell Comarcal del Maresme".