Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El sector pesquer demana poder oferir serveis turístics a les seves embarcacions

Escoltar

El sector pesquer demana poder oferir serveis turístics a les seves embarcacions

El Ple municipal del 13 de desembre va aprovar per unanimitat la proposta de resolució presentada pel grup de CiU sobre la comptabilització de la presència de turistes en les embarcacions pesqueres durant la seva jornada de treball.

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

"El Parlament de Catalunya va aprovar el 25 de novembre de l'any 2004 una resolució sobre la compatibilització de la presència de turistes en les embarcacions pesqueres durant les seves jornades de treball.

Atès que aquesta iniciativa neix d'una demanda que fa el sector des de fa molt de temps, i tenint en compte que tots els grups parlamentaris van donar el seu recolzament a aquesta iniciativa.

Atès també que, segons manifestacions del Govern de la Generalitat les gestions a portar a terme amb el govern central per poder dotar de plena legalitat l'esmentada activitat, concretament en allò que correspon a l'embarcament de les persones, ja s'està duent a terme.

Tenint en compte els ingressos addicionals que comportaria als nostres pescadors el poder oferir aquest servei turístic, de la mateixa manera que s'està fent amb el turisme rural, i tota vegada que Mataró, en aquest cas, ha fet una aposta clara pel turisme de Mar, des del grup de Convergència i Unió proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents,

Acords

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que doni compliment a la resolució sobre la compatibilització de la presència de turistes en les embarcacions pesqueres durant les seves jornades de treball, aprovada en la Comissió D'agricultura, Ramaderia i Pesca el dia 25 de novembre de 2004.

SEGON.- Traslladar el present acord al President del Govern de la Generalitat, al President del Parlament, i al Departament de Pesca de la Generalitat de Catalunya."