Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei d'Obres comença la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i Mitja Galta

Escoltar

El Servei d'Obres comença la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i Mitja Galta

El Servei d'Obres de l'Ajuntament ha començat aquesta setmana la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i Mitja Galta. La superfície total a reurbanitzar en aquest àmbit és de 4.025 m2.

La reurbanització d'aquests vials, junt amb l'actuació que s'està realitzant als carrers del Prat i Antonio de Solís, als entorns de la nova escola Anxaneta, millorarà la connexió i l'accessibilitat entre el Centre amb l'Havana, i recuperarà l'espai públic ampliant voreres i incorporant arbrat.

El projecte preveu pavimentar els carrers de Sant Pelegrí i de Mitja Galta a un sol nivell, ampliant el recorregut per a vianants des de la plaça de l'Havana fins a la Baixada de les Espenyes.

El carrer de Sant Pelegrí es pavimentarà amb peces de pedra artificial de color gris. Pel que fa al carrer de Mitja Galta, la zona central es pavimentarà amb llambordes i les laterals amb pedra artificial. Als guals de vehicles s'utilitzaran peces prefabricades de formigó. Es preveu la renovació de les xarxes de clavegueram i d'aigua potable per part de l'empresa municipal Aigües de Mataró SA.

Es formarà el nom dels carrers de Sant Pelegrí i de Mitja Galta amb la col·locació al paviment de lletres en relleu de planxa de fosa dúctil, en color negre, tal i com s'ha fet amb carrers del Centre. També es col·locaran papereres de fosa i fites per evitar l'aparcament de vehicles.

La reurbanització del carrer de Pascual Madoz donarà continuïtat a les actuacions realitzades al carrer de Jordi Joan. Es preveu l'ampliació de les voreres, la incorporació de l'arbrat a un dels costats del carrer i la delimitació de les zones d'aparcament.

Es construiran tres passos elevats, que quedaran al mateix nivell de les voreres, en els encreuaments dels carrers del Prat, de Pascual Madoz i de l'Hospital amb el carrer de Sant Pelegrí. A més, es preveu la supressió de les barreres arquitectòniques a tot l'àmbit.

Es renovarà i ampliarà l'enllumenat públic existent, instal·lant làmpades de vapor de sodi d'alta pressió que milloren el rendiment econòmic i energètic. Als carrers de Sant Pelegrí i de Mitja Galta, els punts de llum estaran col·locats a la façana, mentre que al carrer de Pascual Madoz aniran sobre columnes de 4 metres d'alçada.

Es soterraran els encreuaments aeris de les línies d'enllumenat públic, elèctriques i telefòniques.

Pel que fa a l'arbrat viari, es preveu la plantació d'exemplars de tell argentat i de Prunus pisardi, als carrers de Pascual Madoz i de Sant Pelegrí.

Les obres han estat adjudicades a l'empresa IOMSA (Infrastructures i Obres Mataró) per un import de 505.000 euros. La durada prevista dels treballs és de 8 mesos.