Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gintra gestionarà al 2007 la construcció d'un total de 1.254 noves places d'aparcament

Escoltar

Gintra gestionarà al 2007 la construcció d'un total de 1.254 noves places d'aparcament

La societat municipal també va presentar ahir el balanç dels anys 2003-2007.
L'entitat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (Gintra) va presentar ahir a la Junta general de socis els resultats de l'exercici 2006, que revelen que Gintra ha finalitzat l'any amb un dèficit de 492.481 euros, ja previstos en el pressupost de l'exercici.

Tal i com es preveu al contracte programa entre Gintra i l'Ajuntament de Mataró, el consistori farà les aportacions necessàries per tal de compensar aquest dèficit. Durant la presentació dels comptes anuals, s'ha informat que els fons propis de l'empresa superen els dos milions d'euros.

Les àrees d'actuació de Gintra són la promoció i gestió de l'explotació d'aparcaments municipals, l'explotació de l'estacionament en superfície sotmès a control horari (Zona Blava) i la gestió del servei de recolzament logístic a la circulació (Grua), incloent-hi la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.

Increment dels ingressos

Els ingressos derivats de l'activitat de Gintra han estat d'1.895.444 euros l'any 2006, el que suposa un increment del 48% respecte al 2005, conseqüència de la venda de places d'aparcament.

D'aquests ingressos, un total d'1.069.996 euros han estat facturats a l'Ajuntament en concepte de refacturació del cost que suporta Gintra pel servei de Grua i el de la Zona Blava, així com dels quatre dipòsits per a vehicles de la ciutat.

Reducció de l'endeutament hipotecari

L'endeutament hipotecari al tancament de l'exercici és de 3.466.983 euros, amb una reducció del 6% respecte l'any anterior. Aquest endeutament ha estat necessari per a finançar quatre aparcaments propietat de Gintra els quals han suposat una inversió de 8,6 milions d'euros.

Inversions

Actualment, el Grup PUMSA disposa de 980 places d'aparcament en propietat, incloses les que se situen a l'edifici industrial de Vallveric. Aquestes places les gestiona Gintra, i es distribueixen en els aparcaments del Parc Central, Plaça Granollers, Rocafonda (C/Perú), Plaça Gatassa, l'escola bressol El Tabalet, al carrer de Colón, al carrer de Solís, al carrer de Jaume Comas, a via Europa, al carrer Tiana-La Flor i Cal Collut.

Cal destacar que els aparcaments del Parc Central i de la Plaça de Granollers s'exploten mitjançant un contracte de lloguer per 10 anys a una tercera empresa.

Amb la construcció de l'aparcament de la plaça Gatassa, Gintra també ha promogut la urbanització de la plaça que hi ha situada a sobre, de 2.897 m2de superfície, i que ha suposat una inversió de 418.081 euros.

Al 2005 es va adjudicar a una tercera empresa el concurs per a la construcció, explotació i conservació de dos nous aparcaments soterranis (Parc de Cerdanyola i Plaça Occitània), els quals està previst inaugurar-los abans d'aquest estiu. Gintra s'encarrega del control de les obres i de la gestió futura de les concessions.

Servei de Grua i Zona Blava

Gintra té subcontractada la gestió del servei de Grua i dels aparcaments en superfície sotmesos a control horari (Zona Blava). Donat que els costos que suporta Gintra es tornen a facturar a l'Ajuntament, l'efecte és neutre als efectes dels comptes de Gintra. La recaptació generada pel servei de Grua es transfereix a l'Ajuntament, mentre que la que s'obté per la Zona Blava l'aporta anualment l'Ajuntament per compensar les pèrdues.

Pel que fa al servei de Grua, al 2006 han estat retirats un total de 10.525 vehicles. Quant als aparcaments de rotació o Zona Blava, el número de places que hi ha destinades (854) s'ha mantingut igual que l'any anterior.

Noves places

Gintra continua treballant per augmentar l'oferta d'aparcaments a Mataró per millorar la mobilitat a la ciutat. En consonància amb aquest eix bàsic d'actuació, al 2007 s'ha iniciat o està previst iniciar 9 aparcaments nous que suposaran la creació de 1.254 places més a la ciutat.

Balanç 2003-2007

Gintra també va presentar ahir l'informe de balanç del període 2003-2007, que revela que, a dia d'avui, la societat municipal gestiona un total de 2.802 places d'aparcament de rotació, per a residents i destinades al dipòsit de grua municipal. Aquestes places són propietat de Gintra, de PUMSA i de l'Ajuntament de Mataró.

Entre 2003 i 2007, s'han creat un total de 10 aparcaments amb una oferta de 934 places, i també s'ha estudiat la creació de 2.235 noves places a diferents espais de la ciutat.

Segons l'informe, tots els aparcaments que gestiona Gintra han enregistrat un increment de la seva demanda d'una mitjana del 10%. D'altra banda, gairebé tots els aparcaments públics augmenten el seu índex de rotació. Pel que fa a la durada mitjana d'estacionament dels usuaris de rotació, també s'ha incrementat en un 20%

Cal destacar que, segons l'enquesta de percepció ciutadana en matèria de mobilitat, l'any 2002, un 20,3% de persones destacava que el principal problema era l'aparcament, mentre que el 2006 ha baixat fins al 9%.

Quant al funcionament de la Zona Blava, des de 2003, l'índex de rotació total a la zona blava ha augmentat un 13%, mentre que la durada de l'estacionament s'ha reduït lleugerament. D'aquesta manera, es compleix un dels principals objectius de la zona blava que és evitar l'estacionament il·legal d'aquells usuaris que accedeixen al centre de la ciutat i que són difícilment reconduïbles als aparcaments públics perquè efectuen estacionaments de curta durada.

Una altra de les línies d'actuació de Gintra és el servei de recolzament logístic a la circulació (Grua), de manera que s'encarrega de la retirada de vehicles indegudament estacionats o abandonats a la via pública i la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.

Gintra s'encarrega també de la gestió del Centre Logístic, amb 182 places per a vehicles pesants: 82 places al mateix Centre Logístic i 100 més a l'espai annex ubicat al passeig de Marina. Aquestes instal·lacions ajuden a evitar l'entrada de camions a la ciutat i descongestionen el nucli urbà de Mataró. El percentatge d'ocupació del Centre Logístic s'ha mantingut en aquests anys en un percentatge d'entre un 90% i un 96%.

L'any 2005, Gintra va començar a gestionar els dispositius de regulació del trànsit de Mataró, més coneguts com a "pilones". La posada en marxa d'aquest servei ha suposat una descongestió important de les zones on estan instal·lades (San Josep / Pl. de les Tereses; Sant Josep / Moles; Sant Francesc d'Assís; Rosselló / Montcada; Rosselló / Mallorca).