Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La campanya de revisió del Padró d'habitants detecta i millora les situacions de sobreocupació

Escoltar

La campanya de revisió del Padró d'habitants detecta i millora les situacions de sobreocupació

L'Ajuntament ha portat a terme un seguit d'accions que s'engloben en la campanya de revisió del Padró que es va iniciar el novembre de 2006. Després d'un any de treball, les dades es van presentar a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals del passat 13 de desembre.

L'actualització de les bases de dades del Padró municipal ha servit per millorar la detecció i resolució de casos de sobreocupació i multiplicitat de famílies empadronades en un mateix domicili. També per millorar alguns mecanismes d'empadronament i per fer un seguiment dels casos de sol·licitud de reagrupament familiar.

Les accions es divideixen en dues línies de treball diferenciades:

Línies de treball reactives

1. Inspeccions de salubritat i/o activitat il·lícita

Un grup de treball transversal ha portat a terme inspeccions de salubritat i/o activitats il·lícites derivades de situacions d'amuntegaments en determinats habitatges. Aquest equip, encapçalat i coordinat pel Servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC), està format per la Policia Local, tècnics del departament de Llicències d'Activitats, el servei de Salut, Atenció Ciutadana, Padró d'habitants, Habitatge, Secretaria General, Nova Ciutadania i Benestar Social. El sistema de treball s'ha basat en la definició de protocols d'anàlisi, actuació i intercanvi d'informació per cada un dels casos. La definició de criteris unificats es complementa amb una plataforma informàtica d'intercanvi d'informació, eina per poder prendre les mesures correctores més adients i poder fer un estudi conjunt de cada un dels casos denunciats per sobreocupació que rep qualsevol dels serveis implicats.

En aquesta línia s'ha actuat a diverses zones de la ciutat.

A partir de la denúncia, es reuneix una comissió amb tots els serveis de l'Ajuntament implicats per sumar informació i detectar el problema real. Un cop analitzada la situació, es decideix l'acció que cal fer. Els problemes poden ser de salubritat, seguretat, veïnatge i/o activitats il·legals, entre d'altres.

2. Campanya de revisió del padró municipal

Els ciutadans de Mataró van rebre als seus domicilis una carta per poder rectificar les seves dades personals contingudes al Padró municipal d'habitants. Es van enviar prop de 120.000 cartes i també es van visitar 1.815 domicilis amb una mitja de 3 visites per habitatge. Les visites han provocat l'inici de 3.804 expedients de baixa de padró.

3. Modificacions en les condicions per empadronar-se per evitar excessos i amuntegaments

Per evitar excessos i nous cassos d'amuntegaments a la ciutat i comprovant que, en determinats casos, en un habitatge on s'havia iniciat un expedient de baixa de padró, se seguien empadronant altres persones, s'han fet uns canvis.

En primer lloc s'exclou qualsevol contracte de lloguer que no segueixi la normativa de la llei d'arrendaments urbans. Per tant, és necessari portar contractes de lloguer que portin la deguda certificació de la Generalitat amb pagament de la fiança.

Una altra mesura, és la suspensió de les autoritzacions escrites per empadronar a tercers. Si una persona vol deixar empadronar algú a casa seva, cal que aquest ciutadà acompanyi personalment a la persona interessada.

Línies de treball proactives

1. Campanya informativa als propietaris dels 50 habitatges amb més persones empadronades

Comprovant les dades del Padró es van detectar un seguit d'habitatges que contenien un nombre molt elevat de ciutadans empadronats. Per aquest motiu es va començar una campanya informativa per avisar als propietaris d'aquests immobles i poder solventar la situació.

Les dades recopilades mostraven que aquests 50 habitatges, en el novembre de 2006, tenien un total de 891 persones empadronades el que es tradueix en una mitja de 17,82 persones per habitatge. D'aquests 50 casos, el més nombrós comptava amb 35 persones empadronades. Per situació a la ciutat, els habitatges detectats es troben repartits per tot el territori.

Com a conseqüència de l'actuació s'ha aconseguit portar a terme 480 expedients de baixa de padró. De forma que el total de persones empadronades en aquests 50 pisos ha passat de 891 a 480. La mitja ha baixat de 17,82 persona/habitatge a 8,22.

Les actuacions han permès reduir a sis habitatges, d'aquests 50 inicials, on encara segueix la sobreocupació. En aquests sis habitatges hi ha un total de 83 persones empadronades i des de l'Ajuntament es treballa per prendre les mesures correctores més adients.

2. Informe Municipal de disponibilitat i adequació d'habitatges per a reagrupaments familiars

L'objectiu és informar de la disponibilitat i adequació reals d'un habitatge, per a un reagrupament familiar, partint dels paràmetres indicats per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat. Per a aconseguir-ho es realitzen inspeccions de cada un dels habitatges on es vol fer un reagrupament. Les dades recollides entre novembre de 2006 i novembre de 2007 mostren que s'han rebut i portat a terme 702 sol·licituds d'inspeccions per a la realització dels informes.

El total de persones per a reagrupar són 1.186 amb una majoria de ciutadans procedents del Marroc i de la Xina. A banda d'aquestes nacionalitats, els reagrupaments sol·licitats són de 33 nacionalitats diferents.