Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Llei de barris de la Generalitat atorga a Mataró 6,91 milions per rehabilitar la zona de Rocafonda-El Palau-Escorxador

Escoltar

La Llei de barris de la Generalitat atorga a Mataró 6,91 milions per rehabilitar la zona de Rocafonda-El Palau-Escorxador

Mataró ha estat un dels 23 municipis catalans beneficiats en la quarta convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial que atorga el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. L'ajut equival a 6,91 milions d'euros que es destinaran a cofinançar el Projecte d'intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador.

L'Ajuntament va presentar un projecte que aglutina intervencions urbanístiques, millora de la zona i accions relacionades amb temes socials i de cohesió de la seva població. El pressupost total del projecte és de 13,82 milions d'euros i l'ajut en subvenciona la meitat (6,91 milions d'euros). El Ple d'ahir va aprovar per unanimitat l'acceptació de l'ajut.

En total s'han dissenyat 22 actuacions diferents que es desenvoluparan entre el 2007 i el 2011 i que són les següents:

- Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
. Urbanització del nou parc urbà Rocafonda: 2.100.000 euros (*)
. Rehabilitació de la plaça de Joan XXIII: 200.000 euros
. Millora dels espais públics situats entre els blocs del grup Les Santes i Federico Mayo 300.000 euros
. Rehabilitació de l'avinguda del Perú: 400.000 euros
. Construcció de la plaça cívica Fòrum al parc Rocafonda: 1.000.000 euros
. Millora en la urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes: 1.000.000 euros
. Rehabilitació dels talussos de la riera de Sant Simó: 800.000 euros
. Projecte de construcció de la nova plaça del parc del Palau: 300.000 euros

- Rehabilitació i equipament d'elements col·lectius dels edificis
. Ajuts per a la rehabilitació d'elements comuns dels edificis (façanes, ascensors, estructura interior...): 1.300.000 euros

- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
. Construcció d'una biblioteca a l'edifici Modernista de l'Escorxador: 3.000.000 euros
. Construcció d'un equipament social a l'Escorxador: 500.000 euros
. Projecte d'ampliació del centre cívic per a activitats sòcioculturals: 400.000 euros

- Incorporació de les tecnologies de la informació en edificis
. Instal·lació de xarxa i equipament d'un espai de noves tecnologies a la biblioteca: 300.000 euros

- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
. Construcció d'una passarel·la a la riera de Sant Simó: 500.000 euros
. Rehabilitació dels carrers de Gibraltar i de Josep Faneca: 200.000 euros

- Millora social, urbanística i econòmica de la zona
. Socialització i participació en el temps de lleure dels joves entre els 12 i 18 anys: 300.000 euros
. "Espai infants i família": 120.000 euros
. Promoció del civisme: 330.000 euros
. Acollida de nouvinguts: 250.000 euros
. Formació i orientació integral a la dona per fomentar la seva participació i autonomia: 250.000 euros
. Enfortiment del teixit associatiu: 140.000 euros
. Programes per promoure la participació i la comunicació: 130.000 euros.

(*) Les quantitats que es mencionen són les que s'invertiran al llarg dels cinc anys.

L'ajut es rebrà desglossat en cinc anualitats:

. any 2007: 188.454,55 €
. any 2008: 718.919,19 €
. any 2009: 1.256.363,64 €
. any 2010: 2.373.131,31 €
. any 2011: 2.373.131,31 €.

Uns barris densos i amb pocs equipaments

Rocafonda, que es va construir a finals dels anys 60 i principis dels 70, té una tipologia de blocs d'habitatges entre 4 i 7 plantes la gran majoria d'ells sense ascensor ni espai per a la seva instal·lació.

El barri del Palau-Escorxador té una tipologia similar al de Rocafonda tot i que compta amb immobles més antics amb greus deficiències estructurals i dels elements comuns, com poden ser les façanes.

Ambdós pateixen d'una gran densitat, pocs espais verds, un parc d'habitatges força degradats i a més han hagut d'assimilar l'arribada de molts immigrants de cultures diverses en un context amb moltes deficiències. Del 2000 al 2006 els immigrants han passat d'un 10,25% a un 28,04%.

La Llei de barris

Aquesta és la quarta convocatòria de la Llei de barris que atorga la Generalitat de Catalunya. La iniciativa té per objectiu promoure la rehabilitació global dels barris per evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees i afavorir, d'aquesta manera, la cohesió social.

Però a més, el 2002 la Comissió Europea va atorgar una subvenció de 5.213.335 € per a les obres del Pla Integral de Rocafonda-El Palau (2001-2007), concretament per al projecte "Recuperació urbana i mediambiental de Rocafonda" i que va portar a terme les següents accions:

-Reurbanització de la ronda Rafael Estrany
-Rotonda de distribució de trànsit a la cruïlla de la carretera de Mata i la ronda Rafael Estrany
-Construcció d'un nou vial al marge dret de la riera de Sant Simó (inclòs el soterrament de les línies elèctriques i la reforestació dels marges de la riera)
-Reurbanització de la plaça Joan XXIII sobre un nou aparcament a construir en el subsòl
-Reurbanització i conversió en zona de vianants de diversos carrers inclosos en el triangle format per l'avinguda Perú, el carrer Pablo Picasso i la Ronda Rafael Estrany.

En aquesta edició de la Llei de barris també s'han subvencionat projectes d'Argentona, Arenys de Mar i Malgrat.

La segona convocatòria va beneficiar 17 projectes entre els quals hi havia el projecte d'intervenció integral de Cerdanyola.