Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació del Pla General d'Ordenació a l'àmbit de riera de Cirera/Rocafonda supera l'aprovació provisional

Escoltar

La modificació del Pla General d'Ordenació a l'àmbit de riera de Cirera/Rocafonda supera l'aprovació provisional

El Ple municipal va aprovar provisionalment dijous passat, 11 de gener, la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en el sector discontinu Riera de Cirera/Rocafonda. El nou planejament afecta a 81.538 m2 repartits en 4 àmbits de la ciutat, dos situats a Cirera, un a Can Soleret i l'altre a Rocafonda.

El document aprovat provisionalment pel Ple no ha introduït canvis respecte a l'aprovació inicial que es va fer el passat 5 d'octubre. Durant el període d'informació pública que es va obrir després de l'aprovació inicial l'Ajuntament va rebre al·legacions dels representants de les Associacions de Veïns de Cirera, Molins-Torner, Camí de la Serra i Rocafonda, la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró i dues de les empreses mercantils propietàries del sòl, Forners de Mataró, SA, i Caribú, SL.

L'Ajuntament ha estimat parcialment dues de les al·legacions presentades per les entitats veïnals, que demanaven incorporar un aparcament soterrat a la zona verda entre els carrers de Cáceres i de la Muntanya i garantir la comunicació rodada entre la carretera i la riera de Cirera. En tots dos casos el nou planejament permet els usos reclamats, que s'hauran de concretar amb la redacció del Pla de millora urbana i el posterior projecte d'urbanització. La resta d'al·legacions han estat desestimades.

El nou planejament

Pel que fa a l'àmbit de la riera de Cirera, el nou planejament relliga els barris de Cirera i Camí de la Serra amb la transformació de sòls industrials a terciaris i residencials. Es preveu la construcció d'una escola de primària que rebrà el nom de Marta Mata i un altre equipament de barri. Es destinen 14.103 m2 a zona verda, configurant un parc lineal paral·lel a la carretera de Cirera. Finalment, es preveu la construcció de 600 habitatges, un 20% d'ells protegits i un 10% de preu concertat, i un edifici d'usos terciaris darrera del CAP de Cirera-Molins.

A l'àmbit de Rocafonda, es destina a equipament educatiu el solar de 14.902 m2 situat entre la carretera de Valldeix, la plaça de Josep Cusachs, la ronda de Rafael Estrany i tocant a la riera de Sant Simó.

Els solars situats entre la carretera de Cirera i els carrers de Cáceres, de la Muntanya i d'Àustria, mantenen la qualificació de sòl públic i es destinen a zona verda i, per últim, a l'àmbit de Can Soleret s'incorporen usos terciaris.

El document aprovat es trametrà ara a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

El nou planejament a l'àmbit de la riera de Cirera