Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La reurbanització de l'avinguda del Perú eliminarà barreres arquitectòniques i permetrà ampliar les voreres

Escoltar

La reurbanització de l'avinguda del Perú eliminarà barreres arquitectòniques i permetrà ampliar les voreres

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha visitat avui les obres de reurbanització de l'avinguda del tram de l'avinguda del Perú comprès entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso. Els treballs afecten a un tram de 400 metres de llargària, mentre que la superfície total a reurbanitzar és de 7.500 m2.

Després de les obres, l'avinguda disposarà d'una calçada de 6 metres d'ample, amb un carril per a cada sentit de circulació. El projecte preveu l'ampliació de les voreres i delimita la zona d'aparcament a tot l'àmbit, que queda deprimida respecte a la vorera als encreuaments dels carrers per evitar els estacionaments en doble filera.

La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic, l'aparcament amb llamborda de formigó colorejat i les voreres amb panot de morter de ciment de color gris. El projecte preveu l'eliminació de barreres arquitectòniques.

El tram situat a l'alçada de la plaça de Rocafonda es convertirà en zona de prioritat invertida, donant pas preferent als vianants mitjançant l'elevació de la calçada.

Substitució dels serveis

El projecte inclou la renovació de la xarxa de clavegueram per part d'Aigües de Mataró, SA, amb la construcció de nous pous de registre i la renovació d'embornals i escomeses. També inclou la renovació de la xarxa d'aigua potable.

Es mantindrà l'enllumenat públic existent a l'avinguda, tot i que es reubicarà per adequar-lo a les noves alineacions de voreres. La zona verda de forma triangular situada davant de la plaça de Rocafonda, a l'altra banda de l'avinguda del Perú, s'il·luminarà amb una columna de 14 metres d'alçada. S'utilitzaran làmpades de vapor de sodi que proporcionen un rendiment econòmic i energètic òptim.

El projecte també contempla el soterrament de les línies aèries elèctriques i telefòniques en els encreuaments. També està prevista la instal·lació de diferents grups de contenidors soterrats a l'avinguda del Perú.

Pel que fa al mobiliari urbà, es col·locaran banc i cadires de fusta. A l'àmbit de la zona verda es col·locaran jocs infantils

Es preveu la plantació d'arbres a banda i banda de l'avinguda del Perú i també a la zona verda. Les plantacions previstes són el liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) a l'avinguda i la fotínia (Photinia) a la zona verda. Als parterres es plantaran espècies arbustives.

L'empresa Constraula SA executa les obres, que van començar el passat març, per un import de 865.298 euros i un termini previst de 10 mesos.