Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova el calendari fiscal per a l'any 2008

Escoltar

L'Ajuntament aprova el calendari fiscal per a l'any 2008

La regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, ha aprovat, per decret del 7 de novembre, el calendari fiscal per a l'exercici 2008, que va donar-se a conèixer a la Comissió Informativa de Serveis Centrals del 6 de novembre. Les obligacions fiscals dels ciutadans amb la hisenda municipal pel que fa a impostos i taxes de caràcter periòdic són les que a continuació es detallen amb el respectiu calendari que inclou el període de pagament voluntari i obligatori:

CONCEPTE

INICI

FINAL

1r termini taxa mercats

2 d'abril

2 de maig

Ocupació via pública

29 de febrer

2 de maig

Impost vehicles tracció mecànica

29 de febrer

2 de maig

Taxa manteniment entrada vehicles

29 de febrer

2 de maig

IBI urbà, 1a fracció rebuts domiciliats

1 de juliol

IBI urbà

2 de maig

2 de juliol

2n termini taxa mercats

1 de setembre

2 d'octubre

IBI urbà, 2a fracció rebuts domiciliats

3 de novembre

Taxa animals domèstics

4 de setembre

4 de novembre

Taxa de cementiris

4 de setembre

4 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

4 de setembre

4 de novembre

Taxa de brossa

2 d'octubre

2 de desembre

IBI rústic

2 d'octubre

2 de desembre

Preu públic brossa comercial

2 d'octubre

2 de desembre

Les formes de pagament i les modalitats d'ingrés són les següents:

- Dirigir-se a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores juntament amb el document d'ingrés

- Fer el pagament a través de caixer automàtics per aquells documents amb codi de barres

- En efectiu o amb xec bancari a les oficines de recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, situat al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. El seu horari d'atenció al ciutadà és de 9h a 14h.

- Per domiciliació bancària

- A través d'internet accedint a l'adreça: http://orgt.diba.es/orgt/