Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació de l'àmbit Lepant-Churruca

Escoltar

L'Ajuntament aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació de l'àmbit Lepant-Churruca

La sessió ordinària del Ple municipal del dijous 8 de novembre va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal que afectarà l'àmbit discontinu Lepant-Churruca/El Rengle. Aquesta modificació presenta alguns canvis no substancials respecte la proposta aprovada inicialment en el ple de setembre de 2007 que fan referència bàsicament a la volumetria de l'edifici residencial del carrer de Cosme Churruca.

La modificació està motivada per la impossibilitat d'executar el Pla Especial de Millora Urbana del sector Lepant-Churruca, del vigent Pla General de 1996, que dues sentències del Tribunal Superior de Justícia del 2001 i el 2002 van declarar nul per la no concreció dels àmbits que havien de ser expropiats.

D'altra banda, els representants d'Industrias de Hijos de Antonio Fábregas, SA i del comitè d'empresa van demanar a l'Ajuntament, al juliol de 2006, que iniciés la tramitació de la nova ordenació urbanística per fer front al cessament de l'activitat industrial. Aquesta petició ha motivat també l'adquisició per part de l'empresa municipal d'urbanisme PUMSA de la meitat indivisa dels terrenys de Can Fàbregas.

Aquest sector està format pels següents àmbits:

Àmbit Lepant-Churruca

Aquesta zona és l'illa compresa entre els carrers de Lepant, de Cosme Churruca, de Federico Carlo Gravina i el Camí Ral, que ocupa 10.024m2 de superfície. En aquesta zona es troba el conjunt industrial de Can Fàbregas, tres parcel·les al carrer de Lepant i una nau de l'interior de l'illa.

En aquest sector d'actuació es preveu conservar la nau principal de Can Fàbregas i la xemeneia de vapor de l'antic conjunt, elements protegits pel Pla especial del Catàleg del patrimoni arquitectònic de Mataró. La nau s'obtindrà com a cessió obligatòria i gratuïta del sector per implantar-hi un nou Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP) que ocuparà 5.985m2. L'accés a l'escola es farà de forma principal a través d'un espai públic de 1.432m2 de superfície que s'obrirà des del carrer de Cosme Churruca cap a l'equipament i cap al carrer de Lepant.

L'ordenació residencial a l'àmbit Lepant-Churruca preveu només edificis destinats a habitatges de règim protegit i concertat. En total es construiran 30 habitatges de protecció pública i 15 de règim concertat. L'ordenació dels volums residencials es disposaran com un conjunt que recordarà l'antic teixit industrial, consistent en una arquitectura distribuïda en blocs lineals situats en angle recte respecte el carrer de Cosme Churruca. Els baixos es destinaran a locals comercials i a equipaments municipals. Aquesta darrera utilitat és una de les novetats d'aquesta modificació provisional respecte l'inicial.

Un altre canvi fa referència a la volumetria de l'edifici residencial del carrer de Cosme Churruca que ha canviat per adaptar-lo al projecte arquitectònic dels habitatges que s'està treballant de forma paral·lela i també per la incorporació de 200 m2 de superfície en la planta baixa destinats a aquests equipaments municipals.

Es preveu que el futur projecte d'urbanització del sector inclogui la transformació del carrer de Cosme Churruca en un vial de prioritat invertida.

Àmbit del Rengle

Es tracta d'una porció de l'illa destinada a equipaments a l'àmbit del Rengle que ocupa 2.630m2. A aquest àmbit es traslladarà part del sòl residencial que el Pla General de 1996 preveia a la zona Lepant-Churruca. En concret es faran 92 habitatges de renda lliure on els 1.305 m2 de les plantes baixes es destinaran a usos terciaris.

Àmbit de la plaça d'Itàlia

Aquesta zona és l'illa triangular entre la plaça d'Itàlia, la ronda de Jaume Ferran i el carrer de Marià Ribas i Bertran, terrenys no edificables que ocupen una superfície de 2.668 m2. Les necessitats d'espais lliures de la nova ordenació es cobriran amb aquesta zona d'espai d'ús públic i amb l'espai públic entorn de la futura escola.

Després de la modificació provisional, la modificació del Pla General haurà de superar els tràmits per l'aprovació definitiva, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Plànol de la proposta a l'àmbit Lepant-Churruca i alçat a l'àmbit del Rengle