Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament dissenya una nova Ordenança de la via pública amb l'objectiu de garantir el dret de circular per la ciutat amb seguretat

Escoltar

L'Ajuntament dissenya una nova Ordenança de la via pública amb l'objectiu de garantir el dret de circular per la ciutat amb seguretat

El regidor de Mobilitat, Francesc Melero, ha presentat avui l'avantprojecte de la nova Ordenança de la via pública. Aquest document es va informar a la Comissió Informativa extraordinària de Via Pública del passat dimecres 5 de desembre i està previst que s'aprovi inicialment en el Ple de desembre, que s'aprovi definitivament en el Ple de febrer de 2008 i entri en vigor el març.

L'objectiu primer de la nova Ordenança de la via pública és garantir el dret de vianants i conductors de vehicles a circular per la ciutat amb seguretat, en aquest sentit és una normativa protectora que fomenta la mobilitat segura.

Aquesta nova normativa s'ha redactat per substituir la que està vigent fins ara que es va aprovar el 1972, atès que la realitat social, les formes de les activitats a la via pública i la intensitat amb què es desenvolupen han patit canvis significatius des d'aleshores fins ara. És un text únic que incorpora altres normatives municipals que regulen diferents aspectes sobre la via pública. A més, s'ha hagut d'adequar el document a l'entorn normatiu legal vigent.

L'ordenança s'ha dissenyat per constituir-se com una eina de treball actualitzada i perdurable en el temps, destinada a facilitar en un cos normatiu únic l'ordenació de la via pública en funció dels usos i activitats que les motiven i els requisits que han de complir. Aquesta eina té dos destinataris: els operadors dels usos (constructors, promotors, autònoms i ciutadans) que troben un marc de seguretat en la definició de les obligacions i limitacions a les ocupacions; i els membres de l'organització municipal que disposen d'un instrument de treball i intervenció per donar resposta a les demandes dels operadors i dels ciutadans.

Quins són els elements més innovadors de la nova ordenança?

La nova Ordenança de la via pública incorpora com a novetats i punts bàsics respecte a l'altra normativa quatre elements cabdals:

. Recerca d'un equilibri entre els diferents usos de la via pública, per això s'ha creat un sistema informàtic únic que permet tenir un coneixement complet de la ciutat i les ocupacions que s'hi fan i les previstes.

. La protecció a la seguretat dels ciutadans, en aquest sentit el document incideix (art. 68) en què les ocupacions a la via pública es desenvolupin amb seguretat, per tant han d'acompanyar-se amb un projecte de mobilitat i seguretat del trànsit i circulació.

. Garantir la mobilitat, és a dir, concreta les condicions de senyalització de les ocupacions i dels itineraris de vianants per obres (art. 71 i 72). El text pretén que es faci una adequada planificació per facilitar la mobilitat en general: fer itineraris alternatius per a vianants i vehicles i per al transport públic.

. Vetllar i protegir la via pública pel que fa a salubritat, en aquest sentit regula qüestions bàsiques com la publicitat dinàmica, tinença de gossos a la via pública o la distribució de revistes i diaris entre d'altres. També regula el comerç ambulant i la venda no autoritzada.

Estructura del document

L'ordenança regula el règim de les sol·licituds d'usos de la via pública, els procediments d'autorització i les condicions a què han d'ajustar-se les ocupacions, activitats, obres i instal·lacions d'elements i serveis que s'efectuen en vol, sòl o subsòl de les vies i espais públics municipals, així com l'organització bàsica, les facultats administratives i el règim disciplinari que assegura la coordinació entre les usos i l'acompliment dels principis establerts.

El text s'estructura en cinc títols: un títol preliminar i quatre títols:

. Títol preliminar: Defineix els principis essencials en l'ús de les vies
. Títol primer: Urbanització de la via
. Títol segon: Tipus d'usos de la via pública i disposicions generals als usos i la seva autorització
. Títol tercer: Obres, canalitzacions i conduccions a la via pública
. Títol quart: Règim disciplinari i de reposició de danys.