Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament dóna el tret de sortida al concurs per triar l'operador del gran centre comercial del carrer de Miquel Biada

Escoltar

L'Ajuntament dóna el tret de sortida al concurs per triar l'operador del gran centre comercial del carrer de Miquel Biada

El regidor d'Urbanisme, Arcadi Vilert, i la presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, han explicat aquest matí en roda de premsa les característiques del concurs públic per seleccionar l'operador comercial que construirà i explotarà el futur centre comercial del carrer de Miquel Biada i també les línies generals de l'acord per la millora de la competitivitat del comerç que s'ha presentat a les associacions comercials de Mataró.

El concurs públic

El consell d'administració de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar el passat 24 de gener el plec de clàusules que regeixen el concurs.

El període de presentació d'ofertes per aquest concurs durarà un mes i començarà el dia que les bases del concurs siguin publicades a diferents mitjans escrits de difusió provincial.

L'adjudicatari del concurs haurà d'adquirir en propietat l'illa de Fàbregas i de Caralt, de 9.629 m2 de superfície, que està limitada pels carrers de Miquel Biada, el carrer i el passatge de José María Torrijos i la ronda d'Alfons XII. Als terrenys haurà de construir un equipament comercial de 22.000 m2 de superfície de venda, segons els criteris marcats pel Pla d'integració volumètrica aprovat inicialment el passat gener per l'Ajuntament.

L'explotació del centre comercial correspondrà al mateix adjudicatari, que no podrà vendre la propietat ni cedir la gestió sense l'autorització de PUMSA durant el termini de 10 anys des de l'obertura de l'equipament.

L'equipament comercial s'implantarà de conformitat amb el text refós del Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC), que el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment al gener de 2004 i la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament mesos més tard.

El preu de compravenda especificat en el plec és de 24.000.000 d'euros més IVA.

L'operador haurà de començar les obres en el termini de 2 mesos a partir de la data en què l'Ajuntament li concedeixi la llicència municipal d'obres i ambiental, i tindrà 30 mesos per acabar l'equipament.

L'adjudicatari haurà d'assumir càrregues econòmiques per un import d'1.512.250 euros i, a més, haurà d'especificar i quantificar quines altres millores proposa per invertir en projectes de ciutat.

Així, s'haurà de comprometre a col·laborar en els projectes de promoció comercial i turística de la ciutat, a treballar conjuntament amb les associacions de comerciants i a col·laborar amb la marca "Mataró, ciutat Mediterrània". També haurà de participar en la campanya anual de comerç local.

Les empreses interessades hauran de justificar en les seves propostes l'acompliment de les directrius del POEC; hauran de presentar una memòria comercial de l'activitat que desenvoluparan; detallar les inversions que destinaran al projecte comercial, al projecte arquitectònic, a la integració de l'equipament a l'entorn i a criteris de sostenibilitat ambiental. També hauran de fer constar una previsió de creació de nous llocs de treball i el compromís de que es donarà prioritat a persones inscrites a la borsa de treball de l'IMPEM. Es valoraran altres aspectes com l'experiència comercial o l'arrelament a la comarca.

Pel que fa als criteris de valoració de les ofertes que es presentin al concurs, per a la puntuació total es tindrà en compte en un 40% el projecte comercial, en un 40% el criteri econòmic (valoració de les millores econòmiques i la col·laboració en promoció comercial i turística) i en un 20% altres qüestions, com els fons propis o la xifra de negoci.

Estudi sobre l'impacte econòmic: ocupació, aportació al PIB i promoció de ciutat

L'IMPEM disposa d'un estudi titulat "Impacte de la implantació d'un equipament comercial de gran format a Mataró", que va redactar al febrer de 2005 el Gabinet d'Estudis Econòmics, SA i segons el qual el nou centre comercial pot suposar la creació de prop de 1.000 llocs de treball (uns 720 d'aquests contractes indefinits). Aquest estudi va ser presentat a l'Àgora Comerç.

Aquestes xifres d'ocupació suposen que es generarien 26 milions d'euros en ingressos salarials anuals. Tenint en compte experiències en altres municipis, un 80% dels empleats seran de Mataró i municipis propers i la resta d'altres establiments del mateix operador.

L'aportació del centre comercial al PIB (Producte Interior Brut) de la ciutat es preveu en un 3,5%, mentre que l'aportació sobre la renda de la ciutat serà d'un 2,7%. L'augment de visitants tindrà també efectes sobre la restauració, l'oci i el lleure, i repercutirà positivament en la imatge exterior de la ciutat.

Acord per la millora de la competitivitat del comerç urbà

En les darreres setmanes, l'IMPEM ha presentat als comerciants locals i a l'Associació de Veïns del Centre una proposta d'acord per la millora de la competitivitat del comerç de la ciutat i de l'entorn urbà de la zona d'ubicació del futur equipament comercial. Aquesta proposta d' acord és una actualització del signat el 25 de febrer de 2003 entre l'Ajuntament i les entitats representatives del comerç de la ciutat i inclou dos tipus d'actuacions: les específicament urbanístiques i les adreçades al sector comercial.

Entre les actuacions urbanístiques hi ha les destinades a afavorir que es promoguin circuits comercials a l'entorn del nou equipament comercial per tal de dinamitzar els eixos comercials de la zona i altres equipaments comercials existents, com ara el mercat municipal de la plaça de Cuba, l'enllaç cap a la zona de Peramàs, cap a Cerdanyola, amb el Camí de la Geganta-Via d'Europa i amb la ronda de Barceló.

Pel que fa a les actuacions pel sector comercial, la proposta inclou accions de formació, assessorament, millores en la mobilitat i la comunicació.

Les entitats i associacions a les quals s'ha presentat l'acord són: Associació de Veïns del Centre, Unió de Botiguers, Cerdanyola Comercial, Comerç Mataró Centre, Comerç Rocafonda, La Gran Botiga, Associació de Venedors plaça Gran i rodalies, Associació Nou Centre, Centre comercial Plaça de Cuba i rodalies, mercat municipal Plaça de Cuba, Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme, Associació de Marxants del Maresme i Asociación de Vendedores de Mercadillos de Cataluña.