Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta els nous vehicles i contenidors del servei de recollida de la brossa

Escoltar

L'Ajuntament presenta els nous vehicles i contenidors del servei de recollida de la brossa

L'alcalde, Joan Antoni Baron, i el regidor de Serveis i Manteniment, Francesc Melero, han presentat avui els nous vehicles que es destinen al servei de recollida dels residus, i els nous contenidors de recollida de la fracció resta que es començaran a desplegar per la ciutat a l'abril.

Els nous vehicles completen la renovació de la flota prevista pel nou contracte de gestió de la recollida de residus.

Entre les principals novetats, tant els nous vehicles com els contenidors són més silenciosos que els utilitzats fins ara. A més, s'aplicarà la recollida robotitzada amb un vehicle que disposa d'un braç articulat per fer el buidatge dels contenidors indistintament si aquests estan situats a l'esquerra o a la dreta del carrer.

Vehicles de recollida

La flota de vehicles de recollida de la brossa està formada per 19 vehicles de 8 tipologies diferents. Les característiques i unitats dels mateixos són les següents:

Vehicles

Unitats

Característiques

Camió bicompartimentat

1

Recollida de la fracció orgànica i de la fracció resta a la zona Centre, mitjançant el servei de recollida porta a porta amb cubells de 10 l.

Camió càrrega posterior

5

Recollida de la fracció orgànica en àrees de vorera amb contenidors de 700 l. i recollida de la fracció resta en carrers on no pot accedir el camió de càrrega lateral, mitjançant contenidors de 1.100 l.

Camió càrrega lateral

4

Recollida de la fracció resta en àrees de vorera i soterrades mitjançant contenidors de 2.400 l.

Camió grua robotitzada "Nord Engineering"

1

Gràcies al braç robotitzat, aquest vehicle permetrà la recollida dels contenidors per ambdós costats del camió. Això possibilitarà reubicar moltes àrees de contenidors al costat esquerra dels carrers en un sol sentit de circulació, per trobar la ubicació que menys molèsties provoqui als veïns. Fins ara, amb el sistema de càrrega lateral no era possible.

Camió caixa oberta

2

Recollida de voluminosos

Rentacontenidors de càrrega lateral

1

Rentat interior dels contenidors de càrrega lateral a carrer cada 15 dies a l'estiu i cada 20 dies a l'hivern

Rentacontenidors de càrrega posterior

1

Rentat interior dels contenidors de càrrega posterior a carrer cada 15 dies a l'estiu i cada 20 dies a l'hivern

Camió de doble volant

4

Recollida diària dels residus dipositats fora dels contenidors. El seu recorregut és anterior al buidat dels contenidors. El doble volant afavoreix les maniobres.

Vehicles de neteja

A part dels vehicles de recollida, avui s'han presentat també les unitats que completen la flota del servei de neteja viària i exterior dels contenidors.

Vehicles

Unitats

Característiques

Furgó de rentat exterior de contenidors

2

Rentat exterior de contenidors amb aigua a pressió una vegada al mes

Camió cisterna de 8 m3

2

Neteja de vials amb aigua freàtica no potable en torn de nit

Camió cisterna de 20 m3

1

Neteja de vials amb aigua freàtica no potable en torn de nit en avingudes i vials

Contenidors

El Servei de Serveis Municipals començarà a desplegar després de Setmana Santa a tota la ciutat els nous contenidors de recollida de la fracció resta, que suposaran la renovació de tot el parc actual.

Els nous contenidors de la fracció resta són de color gris. Es tracta de 700 unitats de contenidors de càrrega lateral amb capacitat per a 2.400 l.; 130 unitats del nou sistema "Nord Engineering" que permet la càrrega pels dos costats i té capacitat per a 2.400 l.; i 190 unitats de càrrega posterior amb capacitat per a 1.100 l.

Balanç de la recollida dels residus

Mataró ha registrat en els darrers anys un increment destacat de la recollida selectiva de les diferents fraccions de la brossa. Aquestes dades es deuen, principalment, a la implantació al 2005 del servei de recollida comercial dels residus, i a partir del 2006 de la recollida de la fracció orgànica a tot el municipi. Pel que fa a la recollida en contenidors al carrer del paper i el cartró, el vidre i els envasos lleugers, l'Ajuntament ha incrementat des d'aquest mes en un 60% el número de buidatges per prevenir els desbordaments que es produeixen quan estan massa plens.

Paper i cartró

Al 2003 la ciutat recollia 2.254.390 quilos de paper i cartró, mentre que al 2006 es van recollir 3.433.860 quilos, el que suposa un increment del 52,31%. S'ha passat de recollir 20,10 quilos per habitat i any a 28,88 kg/hab/any.

Envasos

Al 2003 a Mataró es van recollir 769.500 quilos d'envasos, mentre que al 2006 es van recollir 938.380 quilos. Això suposa un increment del 21,95%. S'ha passat a recollir de 6.86 kg/hab/any a 7,89 kg/hab/any.

Vidre

La ciutat va recollir 1.131.760 quilos de vidre al 2003 i 1.365.900 quilos al 2006, que suposa un increment del 20,69 %. Pel que fa els quilos per habitat i any, al 2003 es van recollir 10,09 i al 2006 han estat 11,49.

Orgànica

Al 2003 es van recollir 565.260 quilos de fracció orgànica, mentre que al 2006 s'han recollit 2.499.600 quilos, que suposa un increment del 342,20%. En quilos per habitat i any, al 2003 es recollien 5,04 kg/hab/any i al 2006 es van recollir 21,02 kg/hab/any. Cal tenir en compte que el servei es va desplegar a tota la ciutat a partir d'octubre i que en els primers mesos de funcionament la ciutat ja ha aconseguit recollir el 31% de la brossa orgànica que genera.

Voluminosos

Al 2003 es van recollir 2.561.257 quilos de voluminosos als carrers de Mataró. Aquesta xifra ha disminuït al 2006 fins 1.855.444 quilos, mentre que s'han recollit 211.924 quilos a domicili, mitjançant el nou servei de recollida domiciliària que es va endegar a l'octubre passat.

Resta

La fracció resta ha disminuït en un 3,30 % en els darrers 4 anys. Al 2003 es van recollir 50.118.520 quilos i al 2006 aquesta xifra ha disminuït fins els 48.464.587 quilos. Els quilos per habitant i any que es porten a incinerar al Centre de Valorització de Residus del Maresme han passat de 446,77 a 407,64.

 

Interior del nou camió de doble volant