Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta la memòria 2006 i el balanç de mandat de Via Pública

Escoltar

L'Ajuntament presenta la memòria 2006 i el balanç de mandat de Via Pública

El regidor de Seguretat i Prevenció, Ramon Bassas, i el regidor de Mobilitat, Fermí Manchado, han presentat avui la memòria 2006 i el balanç de mandat de Via Pública.

El document recull les actuacions dels 4 serveis de l'àrea: Policia Local, Mobilitat, Protecció Civil i Juridicoadministratiu.

La memòria és un balanç dels compromisos que el consistori assumeix davant la ciutadania reflectits en el Programa d'Actuació Municipal (PAM) que aprova el Ple. Per a l'any 2006, l'Àrea de Via Pública tenia el compromís d'assolir 13 objectius, concretats en 70 accions. D'aquestes accions, 66 s'han acomplert en la seva totalitat, mentre que 4 han estat parcialment assolides i s'acabaran de realitzar en els primers mesos de 2007. Per tant hi ha hagut un acompliment del pla de treball del 94%.

Per tal de poder realitzar aquestes tasques, l'Àrea de Via Pública disposa d'un equip de 191 persones i els recursos materials i tecnològics adients. El pressupost de despeses ha estat d'11.326.995,03 € i el d'inversions de 9,612.419,61 euros.

Servei de la Policia Local

El 2006 es va aprovar el Pla Estratègic de la Policia Local, va entrar en vigor la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró i es va aplicar el Pla de Seguretat Local. Aquests tres elements són una voluntat de planificar el futur de la seguretat a la ciutat, del compromís de qualitat de serveis que comparteixen la Policia Local i els Mossos d'Esquadra i de millorar la seguretat i la qualitat de vida dels ciutadans de Mataró mitjançant la implicació de totes les àrees municipals en un projecte comú.

Pel que fa als serveis realitzats (Policia administrativa, assistencial, seguretat ciutadana i trànsit) hi ha hagut un increment del 6,61%. S'ha passat de 36.906 el 2005 a 39.345 serveis el 2006.

Quant a la seguretat ciutadana, l'índex de delictes ha passat de 6.315 delictes el 2005 a 6.280 el 2006; mentre que l'índex de faltes administratives (armes, drogues...) ha baixat un 23,45%, de 776 el 2005 a 594 el 2006.

La seguretat viària també ha estat un punt destacat de millora. Durant el 2006 l'accidentalitat del trànsit va disminuir per tercer any consecutiu. En el 2006 ho ha fet en un 9,71%: de 412 s'ha passat a 372 accidents de trànsit, amb una víctima mortal, 360 ferits lleus i 85 de greus. La xifra també és significativa donat que tant el nombre de vehicles com la densitat del trànsit augmenta cada any. El 2004 es van fer 84.722 denúncies de trànsit i el 2006 han disminuït fins a 67.848.

Servei de Mobilitat

Al llarg del 2006 s'han executat i iniciat diferents projectes adreçats a implementar les mesures previstes en el Pacte per a la Mobilitat que s'emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró, aprovat en el Ple del mes de febrer de 2005. El Pla permet abordar totes les actuacions a la xarxa viària d'una manera més coherent.

Amb les actuacions d'aquest servei s'intenta afavorir el desenvolupament d'una mobilitat més basada en la marxa a peu, transport públic i bicicleta tot propiciant un transvasament del vehicle privat.

S'ha incorporat el carril bici en els següents projectes i obres d'urbanització: avinguda d'Amèrica i la ronda de Rafael Estrany i a més s'ha impulsat la màxima participació en la subcomissió de la bicicleta en el marc del Consell Municipal de Mobilitat.

En el tema del transport públic, la memòria destaca l'alta satisfacció pel servei que els usuaris del Mataró Bus mostren un any més. S'han adquirit i posat en servei dos nous autobusos i s'ha reforçat la línia 3. A més s'ha tornat a superar la xifra de 5 milions de viatgers anuals, i des de l'Ajuntament s'ha aprovat el projecte per a la construcció de 9 plataformes d'accés als autobusos que es començaran a construir durant el primer semestre de 2007.

Quant als aparcaments, el 2006 van entrar en funcionament l'aparcament en superfície de la ronda de Rafael Estrany, el situat sota l'escola bressol El Tabalet i s'ha continuat la construcció del de la plaça d'Occitània, Parc de Cerdanyola, carrer de Carlemany i del carrer de Jaume Recoder. I s'han redactat els projectes dels aparcaments de La Llàntia, del carrer de Terrassa, del Parc del Palau, de la carretera de Cirera, del TecnoCampusMataró i de la ronda de Barceló.

El document també apunta que s'han col·locat 209 pilones a diferents carrers de la ciutat i 22 bandes reductores de velocitat prèvies a passos de vianants; s'han instal·lat 8 forquilles de bicicletes i 8 mòduls compactes de set bicicletes, i per a les motocicletes s'han creat 33 noves zones per estacionar-les; i 865 nous de senyalització vertical, entre d'altres actuacions.

Servei de Protecció Civil

El 2006 s'han elaborat els plans específics municipals de la Fira d'atraccions, la revetlla de Sant Joan i Carnestoltes i s'ha finalitzat i posat en funcionament el de les Processons de Setmana Santa. A més, s'ha elaborat el Pla d'actuació municipal d'aigües marines que serà aprovat i homologat el 2007. En aquests moments, Mataró és el municipi de Catalunya amb més plans d'actuació i específics homologats.

El 2006 es van realitzar més de 25 simulacres d'emergència a escoles, instituts, empreses privades, centres d'atenció primària i edificis municipals.

S'ha fet formació en autoprotecció a les comunitats: 16 xerrades on s'han format a 253 persones.

Servei Juridicoadministratiu

L'any passat es va començar a desenvolupar el Pla de millora de la gestió en disciplina viària que inclou la tramitació d'al·legacions i recursos per internet en matèria de trànsit. Mataró ha estat la primera ciutat espanyola que ho ha fet possible.

El servei va incoar 875 expedients sancionadors, un 32% més que l'any anterior, amb un import econòmic de 241.916 euros, un 31,4% més que el 2005.

Any rere any ha anat baixant la xifra d'al·legacions presentades a les multes de trànsit sense retirada de carnet, el 2006 se'n van presentar 3.546 mentre que el 2005 en van ser 3.796. Aquesta tendència també la manté la presentació de recursos, el 2005 se'n van presentar 2.003 i el 2006 ha baixat fins a 1.081. I pel que fa a les al·legacions i recursos que comporten retirada del carnet, s'han incrementat els recursos atès que la majoria dels denunciats opten per no fer al·legacions, pagar la denúncia amb bonificació i presentar després el recurs de reposició.

Balanç de mandat 2003-2007

Pel que fa al balanç de mandat, l'Àrea de Via Pública tenia el compromís d'acomplir 25 objectius que comportaven 204 accions de les quals se n'han realitzat totalment 198.

Entre el 2003 i el 2006 s'han reduït els delictes un 10,6%, s'ha passat de 31,4 per cada 1.000 habitants a 26,5 per cada 1.000 habitants.

El 2005 es va redactar el primer Pla de Seguretat Local de tot Catalunya.

En aquest període de temps s'han fet 313.200 denúncies de trànsit; 289 cursos alternatius a la denúncia; 3.017 controls de trànsit; 269.694 controls de velocitat i 11.191 controls d'alcoholèmia.

Per tal de millorar la seguretat, s'han instal·lat 123 bandes reductores de velocitat; 732 pilones per a la protecció de vianants i s'ha millorat en la sincronització semafòrica i es va posar en marxa el carnet per punts. Aquestes mesures han provocat una reducció del 24,8% en el nombre d'accident de trànsit.

Al llarg del mandat, s'ha aprovat la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró i el Pla Estratègic de la Policia Local de Mataró 2007-2013. A més del Pla bàsic d'emergències municipals de Mataró, 7 plans d'actuació municipal i 13 plans específics.

S'ha millorat en la resolució d'al·legacions i recursos a les denúncies de trànsit i ha estat el primer ajuntament que permet presentar aquests tràmits a través d'internet.

El 2005 es va aprovar l'Ordenança de Civisme, el 2003 es van iniciar 20 expedients per actes incívics i s'ha passat a 636 expedients el 2006.

Quant a mobilitat, el 2005 es va aprovar el primer Pla de Mobilitat Urbana que es realitza a Espanya. En transport públic s'ha invertit 7.600.000 euros i s'ha passat de tenir 19 autobusos a 24 i millores tals com: plataformes d'accés a les parades, priorització en el pas de semàfors, indicadors d'horaris de pas a les parades, entre d'altres. S'ha augmentat un 6,3% en el nombre de viatgers fins assolir els 5.166.036 viatgers l'any 2006.

Com a una manera alternativa al transport, s'han executat 4,5 km de carril-bici. Fins ara a la ciutat hi ha 6,7 km.

Pel que fa als aparcaments, entre 2003 i maig de 2007 s'hauran creat 9 aparcaments amb una oferta de 1.360 places. I s'han atorgat llicències d'aparcaments privats (vinculades a la construcció d'habitatges) per a 7.237 places soterrànies i 842 exteriors.

L'enquesta de percepció ciutadana en matèria de mobilitat, el 2002 assenyalava que un 13,3% de persones destacava que el principal problema era el trànsit, el 2006 ho van assenyalar un 11%; i quant a l'aparcament, el 2002 ho destacava el 20,3% i el 2006 va baixar fins al 9%.