Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament renovarà l'enllumenat de la ronda del Cros i del carrer de la Mare de Deú de la Cisa

Escoltar

L'Ajuntament renovarà l'enllumenat de la ronda del Cros i del carrer de la Mare de Deú de la Cisa

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, el dilluns 10 de desembre, el projecte de renovació de l'enllumenat públic de la Ronda del Cros i del carrer de la Mare de Déu de la Cisa, situats al barri de Cerdanyola.

El conjunt de les actuacions de millora són el desmantellament de les línies i dels 29 punts de llum actuals així com el condicionament i l'adequació del quadre d'escomesa amb l'eliminació de les proteccions que alimenten els punts de llum existents i la comprovació de la presa de terra.

A continuació s'instal·laran noves línies de distribució de potència trifàsica en traçat soterrat. Aquesta actuació suposarà l'obertura i tapa de rases així com la reposició dels paviments de calçada i voreres que es vegin afectats. També s'instal·laran línies de distribució de potència trifàsica en traçat grapejat per façana.

Per últim, es col·locaran 59 punts de llum nous amb làmpades de sodi d'una potència de 100w que representaran un estalvi del 80% respecte la instal·lació antiga que esta formada per làmpades de vapor de mercuri.

Al llarg del carrer de la Mare de Deú de la Cisa s'instal·laran, a sis metres d'alçada, braços a façana d'1 metre de llargària, amb 15 graus d'inclinació. En la ronda del Cros s'ha optat per bàculs de 8 metres d'alçada que disposaran d'una llumenera en la part superior i d'una altra situada a 4 o 5 metres del carrer.

El pressupost general del projecte és de 128.546,46 euros. Abans de començar les obres, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa.