Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament va atorgar quasi 3,5 milions d'euros en concepte de subvencions, convenis i transferències el 2006

Escoltar

L'Ajuntament va atorgar quasi 3,5 milions d'euros en concepte de subvencions, convenis i transferències el 2006

El president i vicepresident de l'Àrea de Serveis Personals, Jaume Graupera, Oriol Batista, respectivament han presentat avui les bases reguladores de la convocatòria del 2007 per a l'atorgament de les subvencions en els àmbits de Benestar Social, Salut Pública i Consum; Ciutat Sostenible; Participació Ciutadana; Nova Ciutadania; Civisme i Cooperació; Joventut i Dona; Esports; Comerç i Turisme; Educació i Cultura. Els ajuts estan destinats a les associacions i entitats que desenvolupen les seves activitats a la ciutat.

La convocatòria de subvencions va destinada a entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats. La previsió pressupostària total de subvencions per al 2007 és de 467.683,97 € que representa un 1,29% menys respecte l'any passat atès que s'han subscrit convenis reguladors amb les entitats que consoliden els seus programes.

També s'ha donat a conèixer el balanç de les subvencions, convenis i transferències que es van atorgar al 2006. Així, l'any passat es va fer una aportació total de 3.451.075,90 € dels quals 443.718,38 € es van destinar a subvencions, 1.870.623,31 € a convenis i 1.140.934,21 € es van adjudicar a transferències. L'aportació total prevista per als tres conceptes en el 2007 s'estima en un 7% més que el 2006.

El 2005 es va fer una aportació total de 2.648.276,3 €, per tant s'ha ampliat l'aportació municipal en 802.799,6 € en el 2006. El 2005 se'n van beneficiar 212 entitats, associacions, gremis i col·lectius i en el 2006 han estat uns 220.

Tramitació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds a les diferents subvencions s'ha establert entre el 12 de febrer i el 2 de març. Les entitats interessades podran formalitzar els tràmits a les oficines d'atenció ciutadana i als centres cívics de la ciutat.

Aportacions a subvencions 2006

Servei de Benestar Social
- Programes i activitats de salut pública: 2.500 €
- Programes de suport en l'àmbit de l'atenció social: 7.212,15 €
- Programes i activitats per a gent gran: 2.330,41 €

Servei de Dona
- Activitats i programes que promoguin la igualtat d'oportunitats per a les dones: 1.318,90 €.

Servei de Ciutat Sostenible
- Programes i activitats de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible: 3.000 €

Servei de Nova Ciutadania
- Sensibilització i promoció Nova Ciutadania: 2.072,70 €

Servei de Participació Ciutadana
- Activitats socioculturals de participació ciutadana: 4.259,68 €

Institut Municipal d'Educació
- Activitats extraescolars o complementàries: 52.000 €
- Colònies escolars: 10.840 €
- Menjador escolar: 68.029,64 €

Servei de Joventut
- Casals d'estiu: 98.199,96 €
- Educació en el lleure: 11.127,60 €
- Activitats organitzades per una entitat juvenil: 3.034,80 €

Patronat Municipal d'Esports
- Activitats de promoció esportiva: 19.999,90 €
- Activitats esportives extraordinàries: 21.400,43 €
- Beques esportives: 7.487,04 €
- Millora esport extraescolar: 16.249,96 €

Patronat Municipal de Cultura
- Programes anuals d'activitats culturals: 74.241,77 €
- Per a activitats extraordinàries: 20.619,43 €

Secció de Civisme i Cooperació
- Programes d'intercanvis escolars: 10.384,68 €

Aportacions a convenis 2006

 • Salut Pública: 62.090,32 €
 • Benestar Social: 510.652,24 €
 • Joventut i Dona: 124.962,06 €
 • Ciutat Sostenible: 7.725 €
 • Participació Ciutadana: 69.805,02 €
 • Civisme i Cooperació: 26.515,18 €
 • Institut Municipal d'Educació: 17.870,24 €
 • Patronat Municipal d'Esports: 351.850 €
 • Patronat Municipal de Cultura: 382.050 €
 • Nova Ciutadania: 229.000 €
 • Política Lingüística: 83.903,25 €

En total es van signar 146 convenis.

Canvis en les bases reguladores de la convocatòria de subvencions

La convocatòria de subvencions per a aquest any inclou dos canvis provocats pel marc normatiu vigent. Un dels canvis és que la presentació d'una sol·licitud comporta l'autorització del sol·licitant perquè l'Ajuntament/organisme autònom obtingui de manera directa l'acreditació de l'acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a través de certificats telemàtics.

I l'altre, és que si alguna partida del pressupost s'alliberés perquè algun beneficiari hi ha renunciat, es podrà incrementar l'import concedit a alguna altra sol·licitud sense necessitat de fer una nova convocatòria.

Pel que fa a les novetats, s'ha incorporat una nova convocatòria de subvenció respecte a l'any 2006 i que fa referència a programes per a la dinamització del comerç i el turisme de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica amb un import previst de 20.000 €. Aquesta convocatòria va adreçada a subvencionar aquelles associacions que facin activitats que fomentin la consolidació del model de comerç i turisme urbà, potenciant la seva posició competitiva i l'associacionisme. I per contra no s'ha eliminat cap convocatòria.

Quant als imports, s'han increment les subvencions destinades a: activitats extraescolars o complementàries en un 3%; colònies escolars, 3,82%; menjador escolar, 3,06%; casals d'estiu, 9,32%; activitats de formació esportiva, 25%; activitats esportives extraordinàries, 6,98%; i participació en els jocs escolars en un 23, 08%.

I han disminuït els imports de les següents convocatòries atès que s'han signat convenis amb les entitats que han consolidat els seus programes: programes de suport en l'àmbit de l'atenció social, en un 16,76%; programes i activitats per a gent gran, 31,29%; programes i activitats de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible, 19,17%; programes anuals d'activitats culturals i per a activitats extraordinàries, 51%; i programes d'intercanvis escolars, 0,82%.