Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde aprova el nou cartipàs municipal

Escoltar

L'alcalde aprova el nou cartipàs municipal

L'alcalde, Joan Antoni Baron, va signar dissabte passat, 16 de juny, els decrets de delegació de competències als consellers delegats i de nomenament dels Tinents d'alcalde, que determinen la nova configuració del cartipàs municipal per al mandat 2007-2011.

Com a canvis organitzatius més destacats, el nou cartipàs incorpora la creació de la nova àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat, i la fusió de les regidories d'Obres i de Serveis i Manteniment.

7 Tinents d'alcalde

El decret de nomenament dels Tinents d'alcalde determina que les set tinences són ocupades pels regidors següents:

- Primer Tinent d'alcalde: Ramon Bassas Segura (PSC-PM)

- Segon Tinent d'alcalde: Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA- EPM)

- Tercer Tinent d'alcalde: Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM)

- Quarta Tinent d'alcalde: Alícia Romero Llano (PSC-PM)

- Cinquena Tinent d'alcalde: Montserrat López Figueroa (PSC-PM)

- Sisè Tinent d'alcalde: Oriol Batista Gázquez (PSC-PM)

- Setè Tinent d'alcalde: Esteve Terradas Yus (PSC-PM)

14 Consellers delegats

- Montserrat López Figueroa (PSC): Consellera delegada de Serveis Centrals. Inclou les matèries de Secretaria General, Sotsdirecció Econòmica, Estudis i Planificació Estratègica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informàtica i Telecomunicacions, i Atenció Ciutadana. Té també la competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals i l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits.

- Sergi Penedès i Pastor (ERC): Conseller delegat de Cultura.

Alícia Romero Llano (PSC): Consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat. Inclou l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i les matèries de Llicències d'Activitats, Promoció de Ciutat, Mercats, Empresa i Ocupació, i Universitats.

Francesc Melero Collado (PSC): Conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment. Té també la competència per concedir llicències d'obres per a la realització de rases o canalitzacions a la via pública.

Esteve Terradas Yus (PSC): Conseller delegat de Presidència. Inclou les matèries de Comunicació, Política lingüística, Pacte de Civisme i Nova Ciutadania.

Oriol Batista Gázquez (PSC): Conseller delegat de Via Pública*. Inclou Policia Local, Protecció Civil i Mobilitat.

Ramon Bassas Segura (PSC): Conseller delegat d'Urbanisme. Té també la competència per concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per a guals, amb informe del servei de Mobilitat.

Carme Esteban Sánchez (PSC): Conseller delegat de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum.

Ivan Pera Itxart (PSC): Conseller delegat d'Esports.

Carlos Fernández Baez (PSC): Conseller delegat de Participació Ciutadana. Inclou l'Agència de Suport a l'Associacionisme i les matèries de Cooperació i Desenvolupament, i Agermanament.

Ana Barrera Salcedo (PSC): Consellera delegada de Joventut i Dona.

Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA): Conseller delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat. Inclou les matèries d'Agenda 21 i Medi Ambient.

Conxita Calvo Lomero (ICV-EUiA): Conseller delegat d'Educació.

Francesc Teixidó i Pont (ERC): Conseller delegat d'Habitatge. Inclou les matèries d'Habitatge i Llicències Urbanístiques.

Organismes autònoms i instituts municipals

L'alcalde també ha delegat la presidència dels organismes autònoms i instituts municipals en els següents Consellers delegats:

- Patronat Municipal de Cultura: Sergi Penedès i Pastor

- Patronat Municipal d'Esports: Ivan Pera Itxart

- Institut Municipal de Promoció Econòmica: Alícia Romero Llano

- Patronat Municipal Escola Universitària Politècnica de Mataró: Alícia Romero Llano

- Institut Municipal d'Educació: Conxita Calvo Lomero

Organització de les Àrees

L'Ajuntament s'estructura en 6 grans àrees:

Àrea de Presidència. President: Esteve Terradas Yus. Vicepresidenta: Conxita Calvo Lomero.

Àrea de Via Pública. President: Oriol Batista Gázquez. Vicepresident: Antoni Guirao Motis.

Àrea de Serveis Personals. Presidenta: Conxita Calvo Lomero. Vicepresident: Ivan Pera Itxart.

Àrea de Serveis Territorials. President: Francesc Teixidó i Pont. Vicepresident: Ramon Bassas Segura.

Àrea de Serveis Centrals. Presidenta: Montserrat López Figueroa. Vicepresident: Francesc Teixidó i Pont.

- Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat. Presidenta: Alícia Romero Llano. Vicepresident: Sergi Penedès i Pastor.

*Modificació provisional de les competències de Via Pública

En previsió al fet que el regidor Oriol Batista ha estat intervingut quirúrgicament, l'alcalde ha signat aquest matí un decret que modifica provisionalment les competències de Via Pública i les dóna a temporalment a Ramon Bassas Segura (Policia Local i Protecció Civil) i a Francesc Melero (Mobilitat).

Oriol Batista continua exercint com a sisè tinent d'alcalde.