Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita els treballs d'enderroc al sector de can Gassol

Escoltar

L'alcalde visita els treballs d'enderroc al sector de can Gassol

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, ha visitat aquest matí l'àmbit de Can Gassol, on han començat els enderrocs previs al desenvolupament urbanístic previst a la zona. Els enderrocs, que du a terme PUMSA i Residencial Urbemar SL, formen part del projecte d'urbanització del sector, que preveu la millora d'alguns carrers, la creació d'un espai públic, la conservació de part d'una de les antigues naus industrials de Can Gassol i l'edificació de 101 habitatges, 31 dels quals de caràcter protegit.

Els enderrocs consisteixen en l'eliminació de les edificacions industrials existents a l'interior del polígon. Tot i això, es conserva el pòrtic d'entrada, la tipologia de la façana i una part de la fàbrica de Can Gassol que dóna al carrer d'Enric Prat de la Riba. Aquest darrer element que es manté no està catalogat, però s'ha volgut mantenir per al seu futur ús com a equipament comunitari. D'acord amb el Pla d'Equipaments Culturals, està prevista la posada en marxa d'un centre de creació escènica obert a formacions emergents i residències temporals de companyies professionals

Durant els treballs d'enderroc s'ha recuperat mobiliari catalogat amb nivell de protecció C, de principis del segle XX, de les antigues oficines de Can Gassol. El mobiliari (portes, finestres, armaris) s'ha cedit a la Fundació Jaume Vilaseca.

El desenvolupament del sector de Can Gassol el gestiona PUMSA com administració actuant per acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró, juntament amb Residencial Urbemar SL, entitat copropietària del sector. L'empresa encarregada dels enderrocs és Urcotex I., SL, i la intervenció té un pressupost de 173.499 euros.

Tan bon punt finalitzin els enderrocs, que es preveu que sigui d'aquí a un mes i mig, es durà a terme els moviments de terres i, posteriorment, es procedirà de forma paral·lela a fer la urbanització del sector i la construcció dels habitatges previstos. Es preveu finalitzar totes aquestes intervencions l'any 2009.

Projectes de millora

Aquesta intervenció forma part del projecte d'urbanització de la UA-80 Can Gassol, que l'Ajuntament va aprovar el 23 de novembre de 2006. Aquest pla preveu la millora dels carrers de Floridablanca, Enric Prat de la Riba i José Francisco Pacheco, així com la creació d'un espai públic entre aquestes tres vies, la conservació de part d'una nau industrial del sector de Can Gassol i la construcció d'habitatges.

Els terrenys a urbanitzar formen part de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal en l'àmbit de Can Gassol, que comprèn una extensió total de 6.040 m2, dels quals 117 m2 correspondran a sistema viari, 1.490 m2 a espais lliures, 465 m2 a equipaments i 3.968 m2 a sòl residencial.

Nous habitatges

El pla d'ordenació preveu destinar 8.600 m2a sostre residencial, un 30% del qual serà per a habitatges a preu assequible que construirà l'entitat municipal PUMSA: un 20% es destinarà a habitatge protegit (21 habitatges) i un 10% a habitatges a preu concertat (10 habitatges).

El 70% del sòl residencial restant es destinarà a la creació d'habitatge lliure (70 habitatges). També es preveu la construcció de prop de 140 places d'aparcament.