Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita les obres de reurbanització del carrer de la Cooperativa

Escoltar

L'alcalde visita les obres de reurbanització del carrer de la Cooperativa

L'alcalde, Joan Antoni Baron, i la regidora d'Obres, Montserrat López, han visitat avui les obres de reurbanització del carrer de la Cooperativa, que l'Ajuntament va començar el passat octubre. El projecte, que afecta a una superfície de 3.650 m2, inclou la pavimentació del vial a un sol nivell per convertir-lo en zona de prioritat de pas per a vianants.

El carrer de la Cooperativa, comprès entre el camí Ral i l'avinguda del Maresme, té una llargària de 350 metres i una amplada aproximada de 10 metres.

L'accés al carrer des del Camí Ral quedarà configurat com un pas elevat, ja que tot el vial quedarà a un nivell superior. Així mateix, el projecte integra la Nau Gaudí i la plaça d'Antoni Gaudí dins el traçat del vial reurbanitzat. Entre el traçat del carrer i la plaça hi haurà un desnivell d'1 metre que es salvarà mitjançant escales en els dos extrems de la Nau i rampes als dos extrems de la plaça.

La calçada tindrà una mida de 3,30 metres, de la mateixa manera que cadascuna de les voreres del carrer, excepte en el tram de la Nau Gaudí, on la vorera del costat del futur equipament queda reduïda a 1,40 metres.

El paviment del carrer es disposarà a un sol nivell. La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic, les voreres amb peces de pedra artificial de color ocre i les zones amb guals amb llamborda de formigó colorejat. El tram de calçada situat al davant de la Nau Gaudí es pavimentarà amb llamborda de formigó, de color negre.

Renovació dels serveis

L'empresa municipal Aigües de Mataró, SA, ha millorat les xarxes de clavegueram i d'abastament d'aigua potable. En concret, s'han realitzat nous pous de registre als trams intermitjos del carrer, i s'han renovat els embornals i escomeses existents de la xarxa de clavegueram. La xarxa d'aigua potable s'ha ampliat i renovat en alguns trams.

L'actuació també inclou la renovació de l'enllumenat públic amb la instal·lació de làmpades de vapor de sodi d'alta densitat que milloren el rendiment econòmic i energètic. Els punts de llum queden instal·lats en columnes de 6,5 metres d'alçada. Els nous fanals es col·locaran a banda i banda del carrer, amb una separació de 22 metres entre ells, excepte en el tram del vial on es troba la Nau Gaudí i la plaça d'Antoni Gaudí, on només s'instal·laran a la vorera contrària i separats cada 15 metres.

També quedaran soterrades les línies elèctriques i del servei telefònic en els encreuaments dels carrers.

Es col·locaran papereres de fosa i fites per evitar l'aparcament de vehicles sobre la vorera.

Respecte a l'arbrat, es preveu la plantació de 78 exemplars de Sapinde de la Xina, de la varietat "Fastigiata". Els arbres es plantaran a banda i banda del carrer, excepte al tram davant de la plaça d'Antoni Gaudí i la Nau Gaudí, on només estaran col·locats a la vorera contrària.

El projecte, que s'emmarca dins el Pla Integral del Centre-Eixample-Havana, s'ha adjudicat a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres, SA, per un import de 489.455 euros. El termini d'execució previst és de 8 mesos.