Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les escoles bressol municipals inicien el període de preinscripció per al curs 2007-2008

Escoltar

Les escoles bressol municipals inicien el període de preinscripció per al curs 2007-2008

El proper dimecres 2 de maig s'inicia el període de preinscripció per a les escoles bressol municipals per al curs escolar 2007-2008. S'ofereixen un total de 809 places, 214 de nova creació i d'aquestes 47 reservades per a necessitats educatives especials. Es poden preinscriure els infants nascuts els anys 2005, 2006 i els nascuts fins el 12 de maig de 2007.

Calendari de preinscripció i matrícula

Les sol·licituds es podran presentar del dia 2 al 15 de maig de 2007, ambdós inclosos; el 21 de maig es publicaran les llistes baremades segons els criteris generals i complementaris; el 22, 23 i 24 de maig es podran presentar reclamacions a aquestes llistes baremades; el 22 de maig s'efectuarà el sorteig públic del número de desempat; el 29 de maig es publicarà la llista definitiva d'alumnes admesos, i finalment el període de matriculació començarà el 4 de juny de 2007. Les preinscripcions es poden presentar a l'Institut Municipal d'Educació (IME), les Oficines d'Atenció Ciutadana i als Centres Cívics.

Dues escoles noves

Amb la posada en funcionament de l'escola bressol Elna, que està prevista per al proper mes de setembre de 2007 i la recent inauguració de l'escola bressol Els Menuts, el passat gener, el nombre d'escoles bressol de la ciutat s'amplia a 8 i l'oferta de places queda en un total de 809 places, d'aquestes, 348 d'infants que ja cursaven al 2006-2007 i 461 places vacants. Per centres la distribució de places queda de la següent manera:

. EB La Riereta, ronda de Frederic Mistral, 8: ofereix un total de 52 places dividides en 8 places de 0-1 any, 29 de 1-2 anys i 15 de 2-3 anys.
. EB Cerdanyola , carrer del Pedraforca, 2: ofereix un total de 55 places dividides en 8 places de 0-1 any, 16 de 1-2 anys i 31 de 2-3 anys.
. EB Les Figueretes, baixada de les Figueretes, 1:ofereix un total de 48 places dividides en 8 places de 0-1 any, 29 de 1-2 anys i 11 de 2-3 anys.
. EB Rocafonda, carrer de Santiago Rusiñol 1-23: ofereix un total de 54 places dividides en 8 places de 0-1 any, 29 de 1-2 anys i 17 de 2-3 anys.
. EB La Llàntia, carrer de Galícia,3-9: ofereix un total de 35 places dividides en 26 places de 1-2 anys i 9 de 2-3 anys.
. EB Tabalet, ronda de Francesc Macià, 119: ofereix un total de 57 places dividides en 8 places de 0-1 any, 42 de 1-2 anys i 7 de 2-3 anys.
. EB Els Menuts, carrer de Francisco Herrera, 71:ofereix un total de 53 places dividides en 8 places de 0-1 any, 29 de 1-2 anys i 16 de 2-3 anys.
. EB Elna, carrer de Marià Ribas i Bertran, 79:ofereix un total de 107 places dividides en 8 places de 0-1 any, 39 de 1-2 anys i 60 de 2-3 anys.

Criteris d'assignació de placesPer tal d'ordenar les sol·licituds i assignar les places que corresponen a cadascuna de les 8 escoles, quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de l'oferta de places de cada centre, s'aplica un barem de prioritat basat en criteris generals i complementaris. En cas d'empat el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya estableix un sorteig públic per assignar un número de desempat. Aquest criteris són:

Criteris generals:


1. Tenir germans o pares al centre: s'obtenen 40 punts segons aquest criteri si l'infant té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin en el moment de fer la sol·licitud.


2. Criteri de proximitat del domicili: aquest criteri atorga un màxim de 30 punts. Mitjançant un sistema informàtic, s'assignen els tres centres més propers al domicili de cada infant que consti al padró municipal amb edat de fer la preinscripció. Segons això es podran obtenir:


-30 punts les persones que escullin algun d'aquest tres centres més propers al seu domicili.

-20 punts per a aquelles persones que demanin un dels tres centres més propers a l'adreça del lloc de treball.

-10 punts aquelles persones residents a Mataró, que seleccionin qualsevol altre centre que no es correspongui amb l'assignació partint del domicili personal o laboral.


3. Renda mínima d'inserció: s'obtindran 10 punts quan els pares o tutors siguin beneficiaris de l'ajut de renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona preceptora.

4. Discapacitat: s'atorgaran 10 punts quan l'infant o algun dels pares, tutors o germans acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%.

Criteris complementaris


1.Familia nombrosa: pel fet de formar part de família nombrosa s'obtindran 15 punts.

2. Malaltia crònica dels sistema digestiu:10 punts pel fet de tenir l'infant una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.


Nou model de zonificació aprovat pel Ple

Per adjudicar els 30 punts del segon criteri general, el de proximitat del domicili al centre, d'una manera més adequada a la nova oferta d'escoles de la ciutat, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el passat dijous 12 d'abril per unanimitat, establir un nou model de zonificació. El nou sistema assigna a cada infant en edat de fer la preinscripció, els tres centres més propers al seu domicili segons consti al padró municipal. Aquest domicili haurà de coincidir amb la de la persona que sol·licita les places (pares, tutor legal o guarda de fet). En cas contrari caldrà acreditar la convivència de l'alumne/a amb el sol·licitant. S'obtindrà la màxima puntuació, els 30 punts, en escollir un d'aquest tres centres assignats.


L'Institut Municipal d'Educació ha informat per carta enviada a les famílies amb nens d' entre 0 i 3 anys nascuts els anys 2005, 2006 i fins el 12 de maig de 2007 dels tres centres assignats segons la proximitat al seu domicili personal. El full de preinscripció, es pot recollir a totes les escoles bressol excepte l'EB Elna, a l'Institut Municipal d'Educació (IME), les Oficines d'Atenció Ciutadana i als Centres Cívics i també al web de l'IME, juntament amb tota la informació sobre el procés de preinscripció.