Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les obres del CEIP Maria Mercè Marçal i d'una nova escola bressol a Figuera Major comencen aquesta setmana

Escoltar

Les obres del CEIP Maria Mercè Marçal i d'una nova escola bressol a Figuera Major comencen aquesta setmana

Les obres per a la construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP) Maria Mercè Marçal i d'una nova escola bressol municipal al sector de Figuera Major està previst que comencin aquesta setmana. Les obres han estat adjudicades, amb un pressupost de 5.726.450,86 euros, a l'empresa Dragados, S.A.

Els dos futurs centres educatius es construiran en un solar sense edificar que es troba entre la riera de Figuera Major i el carrer de Josep Maria de Sagarra. La parcel·la on s'iniciaran les obres es troba just al costat, separada per carrer de Josep Maria de Sagarra, dels mòduls provisionals del CEIP Maria Mercè Marçal que es van instal·lar el curs 2006-2007.

La construcció dels dos equipaments es farà de forma simultània en aquest solar que disposa d'una superfície de 8.591 m² i d'un desnivell de 7 metres.

La façana principal del complex educatiu, paral·lela a la riera de Figuera Major, allotjarà les dependències administratives i els serveis auxiliars com la biblioteca, la cuina i el menjador. Les aules, tant del CEIP com de l'escola bressol, es situaran perpendiculars al carrer i es distribuiran de manera esglaonada per adaptar-se al desnivell del solar. L'escola bressol es situarà tocant al carrer de Josep Maria de Sagarra i a continuació les dependències de l'escola. El conjunt final de l'edifici té forma de pinta.

Els patis es situaran entre els edificis transversals, aprofitant el desnivell del terreny. D'aquesta forma, la coberta de les aules d'un nivell correspondran als patis de les de nivell superior.

CEIP Maria Mercè Marçal

Aquesta escola serà de dues línies i podrà acollir 450 alumnes. Les instal·lacions ocuparan una superfície construïda de 3.859m². L'escola tindrà tres accessos per la riera de Figuera Major.

Educació infantil:

Per aquesta franja d'edat, de 3 a 5 anys, el centre disposarà de dues aules de P3, dues de P4 i dues de P5. També es construirà una aula de psicomotricitat, una aula per a petits grups, un despatx de tutoria, serveis, vestuaris, sis aules exteriors i un pati de 781,30m².

Educació primària:

L'escola disposarà de 12 aules per als diferents nivells, 4 aules per a petits grups, una aula de música i audiovisuals, una classe d'informàtica, una de plàstica i una aula de suport. També hi haurà una biblioteca, despatxos de tutoria, serveis, un gimnàs de 200m² amb un escenari, magatzems i vestidors.

Administració:

El centre disposarà d'un despatx de direcció, un altre pel cap d'estudis, un despatx de secretaria, una sala de professors, un despatx per l'AMPA, una sala de consergeria-reprografia, un menjador, cuina i altres dependències.

Nova escola bressol municipal

L'accés principal a l'escola bressol, que tindrà una superfície total construïda de 885m², es trobarà al carrer de Josep Maria de Sagarra. L'equipament tindrà capacitat per a 107 nens.

Hi haurà una aula de lactants amb zona de dormitori, biberoneria i zona d'aigua. Les franges d'edat d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys disposaran, respectivament, de tres aules i zona d'aigua. El centre també disposarà d'una sala polivalent, una zona d'aparcament per a cotxets, una sala de professors, un despatx d'administració, un vestidor, un menjador, un servei adaptat i un altre servei pels mestres. A la zona del pati, que disposarà de zona pavimentada i d'una altre amb sauló i un sorrall, també hi haurà serveis i un magatzem.

Les obres del CEIP són finançades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant un conveni de cooperació que va signar, el novembre de 2006, amb l'Ajuntament. L'import de l'obra que assumeix la Generalitat és de 4.490.000 euros. Les obres de l'escola bressol seran finançades amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de Mataró.

L'Ajuntament ha enviat cartes als veïns de la zona per informar-los sobre el projecte de construcció d'aquests dos centres educatius.