Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'estudi de PUMSA conclou que és possible traslladar Can Fàbregas a la confluència dels carrers Miquel Biada i Tetuan

Escoltar

L'estudi de PUMSA conclou que és possible traslladar Can Fàbregas a la confluència dels carrers Miquel Biada i Tetuan

Aquest matí ha estat presentat en la Comissió Informativa de Serveis Territorials l'estudi que l'Ajuntament va encarregar a l'abril a l'empresa municipal PUMSA per valorar el possible trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt a un entorn proper.

L'estudi de PUMSA, redactat per l'arquitecte Josep Maria Puig Boltà, conclou que el trasllat dels elements catalogats és viable tècnicament, a excepció de la xemeneia, que es troba en un mal estat de conservació. En concret, l'operació de trasllat consistiria en el desmuntatge dels elements arquitectònics d'interès per a tornar a col·locar-los en un altre indret del mateix carrer de Miquel Biada.

Can Fàbregas i de Caralt és un edifici de 3 plantes construït el 1879 i amb una superfície útil total de 825 m2. Segons el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic els elements d'interès són la nau central, els dos edicles de l'entrada i la xemeneia del vapor. Malgrat que l'estat constructiu actual és bo, no compleix les exigències de les normatives actuals (càrregues, incendi, aïllament tèrmic), així que només es poden aprofitar les parets exteriors.

El cost de la nova construcció seria de 1.400.000 euros aproximadament i el de l'aprofitament dels elements recuperats seria de 525.000, per al qual cosa s'estima que el global de l'operació costaria 1.925.000 euros. L'informe econòmic que s'adjunta a l'estudi proposa l'aprofitament d'aquest edifici amb diverses activitats econòmiques, de manera que l'operador finalista del conjunt assumiria el cost de la reconstrucció i una part del cost de l'aprofitament dels elements recuperats.

Encaix urbanístic complementari

Els Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament ha realitzat un estudi complementari sobre l'encaix urbanístic del possible trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt en el mateix entorn del carrer de Miquel Biada.

La proposta d'encaix urbanístic consisteix en aixecar el nou edifici de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt al mateix carrer de Miquel Biada, però a la cantonada amb el carrer de Tetuan. Aquest emplaçament permetria posar en valor la presència dels elements traslladats (nau central i edicles), així com donar un ús de plaça pública al pati que quedaria entre les edificacions.

El mateix dia que es va fer l'encàrrec de l'estudi del trasllat de Can Fàbregas, el Ple va decidir deixar sense efectes la tramitació urbanística proposada a la zona, que es dividia en dos sectors a banda i banda del carrer de Miquel Biada (sector Goya i sector Torrijos).

La nova proposta d'ordenació urbanística afectaria 19.273 m2 de part de dos sectors que s'articulen al voltant de l'eix dels 150 m del carrer de Miquel Biada (entre la ronda Prim i els carrers de Tetuan-Iluro). Aquest carrer s'eixamplaria fins a 35 metres d'amplada entre la ronda Alfons XII i el passatge de Ca l'Ymbern per convertir-se en una gran avinguda arbrada a la banda de mar. A la banda de muntanya del carrer de Miquel Biada, en canvi, el principal canvi seria zona pública que sorgiria  a l'entorn del nou edifici de Can Fàbregas i de Caralt.

Dels 19.273 m2 que quedarien afectats per la nova proposta d'ordenació de la zona, el 40% seria sòl públic i  per a la construcció d'un CEIP de dues línies a la fàbrica Fontdevila i Torres (4.7450 m2) i 2.900 m2 serien zones verdes. Pel que fa al sostre total edificable, al 42% se li donarien usos terciaris (14.200 m2 de sostre per oficines, petit comerç...) i al 58% li correspondrien usos residencials (uns 240 habitatges, dels quals 72 en règim protegit). L'edificabilitat proposada seria inferior a la que actualment és vigent al Pla General del 1996, és a dir, passaria de 2,00 a 1,75 m2 st/m2 s. Els habitatges estarien repartits en diversos blocs de pisos (de PB+ 5 els aliniats a la ronda de Joan Prim, entre i un sol edifici de PB + 11 al xamfrà retranquejat que sorgiria a la confluència de la ronda de Joan Prim amb el carrer de Miquel Biada).

El perquè de l'estudi del trasllat

L'Ajuntament va encarregar l'estudi després de les entrevistes mantingudes durant diverses setmanes amb representants de la Plataforma Salvem Can Fàbregas i amb els membres de l'Associació de Comerciants, Industrials i de Serveis de Ca l'Ymbern.

L'estudi és una alternativa a l'enderroc de la fàbrica, sobre la qual es van arribar a iniciar els tràmits per canviar-ne la seva catalogació, donat que en el solar on aquesta s'aixeca ara està prevista la construcció d'un edifici amb 22.000 m2 de superfície de venda per part d'El Corte Inglés.

El Corte Inglés va guanyar el concurs per a construir i explotar aquest centre comercial oferint 2.862.250 euros com a compensacions i millores econòmiques per destinar a inversions en patrimoni arquitectònic, a banda de pagar els 24.000.000 euros per l'adquisició dels terrenys. Pel que fa al projecte arquitectònic de l'edifici, un primer estudi preveu que faria una inversió de 136.190.384 euros.

839 places d'aparcament i 1000 llocs de treball

La implantació del centre comercial preveu també la construcció de dos grans aparcaments a la zona: un de privat de 529 places en 4 plantes i un de municipal, en règim de concessió administrativa amb 310 places més (representaria una inversió de 4.466.000 euros).

L'estudi sobre l'impacte econòmic de la posada en marxa d'El Corte Inglés calcula la següent repercussió econòmica: un increment del 3,5% del PIB de la ciutat i la creació de 860 llocs de treball directes (més un 10% en campanyes especials de venda) i 140 ocupacions indirectes. El procediment de selecció s'efectuarà prioritàriament a través de la informació facilitada per les borses de treball de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.