Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'IMPEM bonificarà amb un mínim de 600 euros les empreses que contractin personal de forma indefinida

Escoltar

L'IMPEM bonificarà amb un mínim de 600 euros les empreses que contractin personal de forma indefinida

Les empreses domiciliades a Mataró que entre el dia 1 de desembre del 2006 i el 30 de novembre de 2007 hagin contractat o contractin persones empadronades a Mataró de manera indefinida podran optar a la bonificació d'un mínim de 600 euros per lloc de treball estable creat. Aquesta és una de les mesures dissenyades per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) per millorar la qualitat en l'ocupació a la ciutat.

Les bases reguladores de les subvencions destinades a afavorir la creació de llocs de treball estables van ser aprovades per decret i es van presentar a finals d'abril al Consell de l'IMPEM. Les bases es publicaran durant el mes de juny al Butlletí Oficial de la Província, amb indicació del termini per presentar la documentació oportuna. Les empreses interessades hauran de ser de Mataró, així com la persona contractada. Una mateixa empresa podrà rebre subvencions fins a un màxim de 5 treballadors contractats.

És considera contractes estables aquelles contractacions formalitzades mitjançant qualsevol forma de contracte indefinit prevista en la normativa vigent de persones que estiguin a l'atur, o bé que dins del període fixat tinguin un contracte temporal que es transformi en indefinit, sempre que això suposi un increment de la plantilla de l'empresa.

Per establir la puntuació que rebrà cada empresa sol·licitant es tindran en compte un seguit de variables sociolaborals relatives a les persones contractades. Així, pel que fa el sexe tindran major puntuació les empreses que contractin dones; pel que fa a l'edat aquelles que contractin menors de 24 anys o majors de 55; pel que fa el sector de procedència dels treballadors, aquelles empreses que contractin aturats del tèxtil; i també es valorarà la contractació d'aturats de llarga durada, discapacitats, víctimes de violència de gènere i persones en situació d'exclusió social.

La quantia màxima d'aquest programa de subvencions per a l'any 2007, corresponent al pressupost de l'IMPEM, és de 24.000 euros. Les bonificacions de l'IMPEM es podran sumar als ajuts establerts per la normativa estatal (Llei 5/2006, 9 de juny).

La convocatòria de l'IMPEM forma part del conjunt de mesures per millorar la qualitat en l'ocupació de la ciutat, juntament amb les mesures de conciliació laboral i personal engegades amb el projecte "Facilitem la conciliació", la campanya de responsabilitat social de les pimes de la ciutat que s'està impulsant en el marc del programa europeu Equal Ressort, o les accions de formació ocupacional i contínua adreçades als treballadors i treballadores de les pimes de la ciutat.

Respecte al sector tèxtil, a part d'aquesta mesura hi ha altres actuacions que s'estan duent a terme des de l'IMPEM, com són la recol·locació de les persones que provenen d'aquest sector a través d'un procés d'orientació amb el suport d'un tutor especialitzat. Per una altra banda, hi ha una actuació directa amb les empreses del sector per tal de fer un diagnòstic de cada situació i un acompanyament en temes d'innovació i tecnologia, orientació al mercat i multilocalització de la producció.