Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'IMPEM i MicroBank de 'la Caixa' signen un conveni per finançar projectes d'emprenedors amb dificultats per obtenir avals

Escoltar

L'IMPEM i MicroBank de 'la Caixa' signen un conveni per finançar projectes d'emprenedors amb dificultats per obtenir avals

La presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, i el director de l'Àrea de Negoci Maresme-Centre Mataró de "la Caixa", Xavier Sabater, han signat avui un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'afavorir la concessió de préstecs de petita quantitat, anomenats "microcrèdits", a emprenedors amb risc d'exclusió financera per falta de garanties o d'avals.

Aquests microcrèdits tenen un caràcter eminentment social, ja que els criteris de concessió es basen fonamentalment en la confiança i la viabilitat dels projectes, però s'adrecen especialment a fomentar l'autoocupació i donen suport a persones més grans de 45 anys, dones, immigrants o aturats de llarga durada.

L'IMPEM actuarà d'intermediari entre els sol·licitants i l'entitat financera, que serà qui concedirà els diners al beneficiari final. L'IMPEM s'ocuparà d'estudiar la viabilitat econòmica dels projectes, prestant especial atenció al pla de negoci, al compromís personal del sol·licitant i a la seva capacitat per contribuir amb una aportació superior al 5% de la inversió. Un cop l'IMPEM determini la viabilitat del projecte, el presentarà a MicroBank que serà qui acceptarà o denegarà el microcrèdit al sol·licitant.

La gestió, administració, seguiment i cobertura econòmica del risc dels microcrèdits és responsabilitat directa de MicroBank. Per la seva banda, l'IMPEM farà un seguiment a la realització del projecte subjecte de la inversió i del seu termini d'execució i facilitarà assessorament i assistència tècnica al beneficiari final. El conveni s'estableix, en principi, fins al 31 de desembre tot i que serà prorrogable anualment si ambdues parts ho estimen oportú.

Fins a 15.000 euros a retornar en 48 mesos

L'import màxim dels microcrèdits és de 15.000 euros. Els crèdits no tenen comissions i s'ofereixen a títol personal sense la necessitat d'avals o garanties. La periodicitat de pagament és mensual i el termini de pagament de 48 mesos, més 6 mesos de carència optatius.