Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més de 600 mataronins han presentat fins ara la sol·licitud per acollir-se a la Llei de dependència

Escoltar

Més de 600 mataronins han presentat fins ara la sol·licitud per acollir-se a la Llei de dependència

La regidora de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum, Carme Esteban, ha explicat avui en roda de premsa com s'està desenvolupant la Llei de dependència a Mataró des que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2007.

La Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependències (Llei de dependències) reconeix un nou dret de caràcter universal de la ciutadania que ha de garantir l'atenció de les persones que es troben en situació de dependència. En són beneficiàries les persones que de manera estable necessiten ajuda d'altres per dur a terme bona part de les activitats de la vida diària (menjar, vestir-se, rentar-se...).

L'aplicació de la Llei de dependència es farà de forma progressiva fins l'any 2015 en funció del grau i nivell de dependència:

. Grau III gran dependència: nivell 1 i 2/2007
. Grau II dependència severa: nivell 2 /2008 i nivell 1/2009
. Grau I dependència moderada: nivell 2/2011 i nivell 1/2013.

El programa de la Generalitat que té com a finalitat desplegar de Llei de la dependència a Catalunya és el ProdeP (Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependències).

La Llei de dependència a Mataró

La Llei de dependència s'està implementant per fases. La primera ha estat informar als possibles beneficiaris d'aquesta. Així, des del mes de maig fins l'octubre, l'Ajuntament ha informat de manera presencial a 1.025 persones, ha enviat una carta personalitzada a 287 persones i ha fet sessions informatives a 13 grups.

Una vegada s'ha informat els interessants, el següent pas a fer és que aquests presentin les sol·licituds per iniciar els tràmits i poder gaudir de les prestacions de la llei. Fins octubre, Catalunya ha presentat 47.739 sol·licituds i el Maresme 1.374, de les quals 623 són de Mataró (el 45 % respecte al Maresme).

Tramitada la sol·licitud, és el SEVAD (Serveis de Valoració de la Dependència) a instàncies del ProdeP qui realitza les valoracions de dependència a domicili i fa la proposta de grau i nivell del cas. Al Maresme el SEVAD el realitza el Consorci Sanitari del Maresme.

A data d'octubre, el SEVAD ha valorat 449 casos de Mataró (dels 623) i ha dictaminat que n'hi ha 338 de Grau III gran dependència; 73 de Grau II dependència severa: 30 de Grau I dependència moderada i 8 que no són depenents.

A partir d'aquí, és l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència de l'Ajuntament qui elaborarà els Plans Individuals d'Atenció (PIA) d'acord al grau reconegut i la disponibilitat dels recursos del catàleg de la llei i finalment serà el SEVAD el que resolgui que aquest PIA és l'adient.

Serveis oferts i pagament

Pel que fa als serveis als quals poden optar els beneficiaris de la llei són: de prevenció i promoció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal, teleassistència, ajuda a domicili (cura personal i atenció a la llar), centres de dia i de nit i atenció residencial.

I prestacions econòmiques per pagar un professional o comprar el servei, per assistència personal a persones amb gran dependència o per ajudar als cuidadors no professionals i tenir cura de l'entorn familiar.

La Llei de dependència estableix que els serveis seran cofinançats entre l'Administració i els beneficiaris segons capacitat econòmica, el tipus de prestació i el cost del servei.

Així, s'ha establert que les quanties màximes de les prestacions econòmiques que es començaran a entregar abans no finalitzi el 2007 són les següents:

Graus i nivells

Prestació econòmica vinculada al servei

Prestació econòmica per a la cura a l'entorn familiar

Prestació econòmica per assistència personal

Grau III. Nivell 2

780 € / mensuals

487 € / mensuals

780 € / mensuals

Graup III. Nivell 1

585 € /mensuals

390 € / mensuals

585 € / mensuals

Aquests imports són els màxims que poden rebre els beneficiaris, cada prestació econòmica es determinarà aplicant un coeficient reductor segons la capacitat econòmica del receptor i el tipus de servei i el seu cost. Tot i això estan garantits uns mínims: per al Grau III. Nivell 2, 250 € i per al Grau III. Nivell 1, 170 €.

Antecedents

El 2003 l'Ajuntament va posar en funcionament l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència. En aquesta agència s'aglutinen més de 30 serveis. Atesa l'experiència de Mataró en aquest aspecte, al llarg d'un any la ciutat ha format part, amb altres 13 municipis, d'un projecte pilot per desenvolupar la Llei de dependència.