Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró tanca 2006 en positiu per primer cop des de la seva constitució

Escoltar

Prohabitatge Mataró tanca 2006 en positiu per primer cop des de la seva constitució

L'entitat municipal Prohabitatge Mataró, SA, va presentar ahir a la Junta General d'Accionistes els seus comptes corresponents a l'exercici 2006. Per primera vegada des de la seva creació, Prohabitatge ha tancat l'any sense dèficit, amb un resultat positiu de 7.473 euros.

Prohabitatge Mataró centralitza a Mataró tots els serveis relacionats amb l'habitatge, majoritàriament gratuïts, que es van ampliant constantment. La finalitat és facilitar l'accés a l'habitatge especialment als nuclis familiars amb situació de risc d'exclusió social o amb les rendes més baixes.

En aquest sentit Prohabitatge Mataró s'ocupa, a més de la gestió del parc d'habitatges de PUMSA, de la sol·licitud i tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer i per a la rehabilitació; estudis gratuïts de l'estat de l'edifici i de l'habitatge; tramitació de cèdules d'habitabilitat; instal·lació d'ascensors; promoció d'habitatges assequibles de venda i lloguer; borsa de lloguer i finançament de reformes, entre altres serveis

Arran dels convenis signats amb diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, a partir de l'any 2005 s'amplia el ventall de serveis relacionats amb l'habitatge que ofereix Prohabitatge Mataró i, en conseqüència, el seu volum d'ingressos.

Més ingressos i menys endeutament financer

La xifra d'ingressos l'any 2006 ha estat de 566.022 euros (291.821 euros l'any 2005). El 54% d'aquests ingressos provenen de la Generalitat de Catalunya, per subvencions i per prestacions de serveis en la tramitació i renovació d'ajuts al lloguer i en la signatura de contractes, i el 37% provenen de PUMSA, per les gestions dutes a terme sobre el seu parc d'habitatges. El 9% restant prové d'ingressos pel lloguer d'habitatges.

L'endeutament financer al tancament de l'exercici 2006 és de 295.520 euros, (a l'exercici 2005, l'endeutament va ser de 346.915 euros) destinat al finançament de les obres de rehabilitació dutes a terme als 15 habitatges del carrer de Pascual Madoz que l'Ajuntament de Mataró va cedir en usdefruit a Prohabitatge l'any 2004.

Oficina de l'Habitatge i Borses de lloguer

Prohabitatge Mataró ha renovat l'any 2006 el conveni signat el juliol de 2005 amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per crear l'Oficina Local d'Habitatge. El passat any, 848 habitatges han sol·licitat ajuts per a la rehabilitació, i la subvenció rebuda pel finançament d'aquesta oficina ha estat de 31.738 euros.

Al 2006, es va prorrogar el conveni amb la Secretaria General de Joventut, que va permetre la creació de la Borsa de Lloguer Jove. Aquest servei gratuït té com a finalitat fer de mitjancer entre propietaris i joves d'entre 18 i 35 anys, oferint garanties als propietaris i un preu per sota de mercat als joves.

En aquest sentit, l'any passat s'han signat 19 nous contractes i tramitat/renovat 99 ajuts al lloguer. L'aportació de la Generalitat està en funció dels ajuts tramitats i contractes de lloguer signats, a més d'una subvenció anual pel finançament de la Borsa de 27.000 euros.

També al 2006, s'ha prorrogat un conveni amb la Direcció General de l'Habitatge i la Secretaria General de Joventut (ADIGSA) per a la posada en marxa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquesta xarxa facilita l'accés a l'habitatge a aquells col·lectius amb risc d'exclusió social, mitjançant ajuts al lloguer i la intermediació amb els propietaris.

Així, s'han gestionat un total de 442 ajuts al lloguer, i s'han aconseguit 22 nous contractes. L'aportació de la Generalitat està en funció dels ajuts tramitats i els contractes de lloguer signats.

Gestió d'habitatges

Durant l'any 2006, Prohabitatge Mataró ha gestionat un parc de 139 habitatges de lloguer propietat de PUMSA (inclosos els 15 de Pascual Madoz) repartits en 12 edificis, ha dut a terme la venda i/o permuta de 9 habitatges i ha gestionat les obres d'un total de 4 promocions d'habitatges promogudes per PUMSA.

Cal destacar, a més, que PUMSA ha delegat en Prohabitatge Mataró la gestió de l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges usats per a destinar-los al mercat de lloguer protegit. La inversió prevista en 10 anys per part de PUMSA és d'uns recursos de 15,5 milions d'euros.

Una altra mesura per a ampliar l'oferta de pisos de lloguer és la cessió d'habitatges buits a Prohabitatge Mataró per part dels seus propietaris per un període de sis anys. L'entitat municipal s'encarregaria de rehabilitar i llogar els habitatges, mitjançant les Borses de lloguer.

Balanç 2003-2007

Prohabitatge Mataró també va presentar ahir la memòria sobre la gestió que ha dut a terme al període 2003-2007.

Així, l'empresa municipal ha finalitzat 144 habitatges, repartits en 14 edificis diferents. A més, s'ha portat el seguiment de les obres de tres promocions amb un total de 16 habitatges. Pel que fa a les promocions en fase d'obra i en projecte, són un total de 242 habitatges repartits en 15 edificis.

D'aquesta manera, el parc públic de lloguer que, a data d'avui, gestiona l'empresa municipal és de 139 habitatges repartits entre 12 edificis. Si afegim tots aquells que estan en fase d'obra o projecte, el resultat és de 310 habitatges en 21 edificis diferents.

L'informe revela que, entre el 2004 i el 2006, s'han signat 84 contractes i s'ha allotjat a 161 persones gràcies al programa de les borses de lloguer. Mitjançant els diferents convenis que Prohabitatge Mataró manté amb la Generalitat de Catalunya, l'empresa municipal ofereix ajuts per al pagament del lloguer. En aquest sentit, entre 2005 i 2006, les oficines de Prohabitatge van atendre 4.438 consultes i 3.966 trucades telefòniques relacionades amb la tramitació dels ajuts al lloguer. D'aquestes peticions, 659 han rebut resposta favorable de la Generalitat.

En aquest mateix període, un total de 2.286 habitatges han sol·licitat ajuts per a la rehabilitació, ajuts per a l'accés a habitatges protegits, la tramitació i inspecció de cèdules d'habitabilitat, la gestió de sol·licituds dels Tests d'Edificis i dels Informes Interns d'Idoneïtat (III).

L'informe també repassa els convenis que Prohabitatge Mataró manté amb diferents institucions i comunitats de propietaris per oferir serveis relacionats amb l'habitatge. Mitjançant l'acord amb la Fundació Hospital, l'empresa municipal ha gestionat i fet el seguiment de les obres de rehabilitació a la capella de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, que ha subvencionat PUMSA l'any 2006. Prohabitatge també gestiona la restauració de la façana que dóna al carrer d'Hospital, que s'està fent actualment.

D'altra banda, Prohabitatge Mataró gestiona 15 habitatges d'un edifici de 38 al carrer de Pascual Madoz 28-30, cedits en usdefruit per l'Ajuntament de Mataró. A més, PUMSA ha traspassat a Prohabitatge l'encàrrec del consistori de realitzar la rehabilitació de l'edifici d'habitatges del carrer de Pietat, 8.

Prohabitatge Mataró manté acords amb diferents comunitats de propietaris que sumen un total de 350 habitatges. Aquests acords consisteixen en la instal·lació d'ascensors als barris de Rocafonda-El Palau; la subvenció de les obres de rehabilitació de l'edifici del carrer de Clavileño, 2, que afecta a tres habitatges; la gestió de la rehabilitació de l'edifici d'habitatges de la ronda Joan d'Àustria, 14; i les obres d'instal·lació d'ascensors i de millora d'accessibilitat a les comunitats dels carrers de Burriac i Madern.

Durant l'any 2006, tres comunitats de propietaris han arribat a acords per iniciar la instal·lació d'ascensors gràcies al conveni signat el mateix any entre Prohabitatge i ADIGSA, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.